JAV lietuvio fotografijos studijuojamos universitete

Pansirna
1929 m. Pansirnos studijos fotografija.
http://www.ebay.com.au

Prasidėjus naujiems metams, Purdue universitetas (Purdue University), JAV, savo studentams pasiūlė naują kursą „Fotografija ir jos kultūrinė vertė“ (dr. Rosanne Alstatt), kuriame pagrindinis šaltinis yra JAV lietuvio Charles‘o (Karolio) J. Pansirnos (1888–1967) fotografijos, saugomos Purdue University Galleries kolekcijoje.

Charle‘as Pansirna gimė Raseinių apskrityje, Betygalos parapijoje. Būdamas 19 metų jis emigravo į Jungtines Amerikos Valstijas. Dirbdamas Pennsylvanijos anglies kasyklose, susitaupė pinigų ir 1915 m. persikėlė gyventi į pietinę Čikagą, tapusią ne vieno lietuvio namais. South Halsted gatvėje jis atidarė fotografijos studiją, kurios užrašas „Pansirna Photo“ tapo geros kokybės prekės ženklu. Pansirna savo studijoje dirbo iki pat išėjimo į pensiją 1952 m.

Pansirnos fotografijose įamžintas gyvybingas to meto Čikagos „18-osios gatvės lietuvių kolonijos“ gyvenimas: krikštynos, vestuvės, gegužinės, Naujųjų metų sutikimo pokyliai, ėjimas į kariuomenę, laidotuvės ir kt. Gediminas Indreika straipsnyje „Charles Pansirna – fotografas, įsirašęs į istoriją“ („Draugas“, 2008 m. sausio 26 d.) pastebi, jog, palyginti su kitų ankstyvųjų lietuvių fotografų darbais, Pansirnos fotografijos yra išskirtinės kokybės.

Purdue universiteto kolekcijoje saugoma per 1600 Pansirnos negatyvų ir nuotraukų. Daugiau informacijos ieškokite: http://www.cla.purdue.edu/vpa/galleries/