Su Kovo 11-ąja – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena!

Šiandien linkime pakilios nuotaikos ir giedrų minčių. Tegul mūsų valstybės atgimimo diena tampa kiekvieno iš mūsų švente.


ŽODIS
Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Henrikas Nagys prie Alaušo ežero. 1939
Gyvenau
tiktai tau.
Nieko kito netroškau
tiktai,
kad išmokčiau
tave kaip motinos
vardą, vaikystėj kartotą;
kad kvėpuočiau tavimi kaip oru;
kad tekėtum ir šniokštum 
kaip  kovo upokšniai atokaitoj, 
po sniego danga; kad noktum 
kupėdamas kaip javai; kad tu 
mane užplūstumei kaip lietus, 
kaip nenumaldomas potvynis.


Nagys, Henrikas. Prisijaukinsiu sakalą. - Chicago: A. Mackaus knygų leidimo fondas, 1978.