Lankėsi Karilė Vaitkutė

Dalios Cidzikaitės nuotraukoje: J. Budriūnienė su viešnia Karile Vaitkute.
Dalios Cidzikaitės nuotraukoje: J. Budriūnienė su viešnia Karile Vaitkute

Rugpjūčio 10 dieną LNB Informacijos mokslų departamento Lituanistikos tyrimų skyriuje apsilankiusi Balzeko lietuvių kultūros muziejaus (Čikaga, JAV) Genealogijos skyriaus direktorė ir muziejaus leidžiamo žurnalo „Lithuanian Museum Review“ redaktorė Karilė Vaitkutė su centro vadove Jolanta Budriūniene aptarė bendradarbiavimo galimybes. Kalbėta apie bendrų virtualių parodų rengimą, taip pat 2017 metų pradžioje Čikagoje planuojamos išleisti knygos, skirtos Balzeko muziejaus 50-mečiui, pristatymą LNB.