Mūsų žmogus Čikagoje

Nuskambės keistokai, bet darbas Nacionalinės bibliotekos Lituanistikos skyriuje šiek tiek primena… emigraciją. Sklaidome lietuvių diasporos žurnalus ir laikraščius, skaitome lietuvių kilmės autorių knygas, išleistas užsienyje. Mūsų skyrius kurį laiką vadinosi Lituanikos skyriumi: lituanika – tai ne Lietuvoje išleista, tačiau kuriuo nors atžvilgiu su Lietuva susijusi literatūra. Pasaulio lietuviai, jų bendruomenės, įvairios organizacijos, lituanistinės mokyklos atrodo esantys visai netoliese. Lengvai galėtume suvaidinti, kad ilgokai gyvenome, tarkime, Čikagoje: papasakoti apie tradicijas, šventes, ryškiausius šiandieninės bendruomenės asmenybes.

Lithuanian museum review . – Iss. 272 (2020), p. 16

Kartais ši netiesioginė emigracija virsta tikra. Prieš gerą penkmetį ilgametė mūsų skyriaus darbuotoja Jolanta išvyko į Jungtines Amerikos Valstijas, Čikagą, o pernai pradėjo dirbti Balzeko lietuvių kultūros muziejuje. Tikime, kad profesionali ir patyrusi bibliotekininkė puikiai įsilies į šios institucijos gyvenimą.

Lankėsi Karilė Vaitkutė

Dalios Cidzikaitės nuotraukoje: J. Budriūnienė su viešnia Karile Vaitkute.
Dalios Cidzikaitės nuotraukoje: J. Budriūnienė su viešnia Karile Vaitkute

Rugpjūčio 10 dieną LNB Informacijos mokslų departamento Lituanistikos tyrimų skyriuje apsilankiusi Balzeko lietuvių kultūros muziejaus (Čikaga, JAV) Genealogijos skyriaus direktorė ir muziejaus leidžiamo žurnalo „Lithuanian Museum Review“ redaktorė Karilė Vaitkutė su centro vadove Jolanta Budriūniene aptarė bendradarbiavimo galimybes. Kalbėta apie bendrų virtualių parodų rengimą, taip pat 2017 metų pradžioje Čikagoje planuojamos išleisti knygos, skirtos Balzeko muziejaus 50-mečiui, pristatymą LNB.