Nauji leidiniai: apžvalga diasporos tyrėjams : 2017-ųjų gegužė-rugsėjis : ilgasis sąrašas

 

Lietuvių diaspora

Buvau partizanų ryšininkė : prisiminimai / Teklė Pauliukonytė-Kalvinskienė. – Punskas : Aušra, 2016 (Punskas : Aušra). – 136 p. : iliustr., portr. Tiražas 300 egz. ISBN 978-83-65342-24-9

 

Žodžiai su sparnais : aforizmai / Eugenija Untulienė-Kreft. – Punskas : Aušra, 2017 ([Punskas] : „Aušros” l-klos sp.)

Virš. aut. nenurodyta. – Aut. darbų bibliogr.: p. 48 (13 pavad.)

ISBN 978-83-65342-31-7

 

Atleidau, bet nepamiršau : autobiografinis apsakymas / Eugenija Untulienė-Kreft. – Punskas : Aušra, 2016. – 64 p. : iliustr., portr.

Aut. darbų sąrašas: p. 43 (11 pavad.)

ISBN 978-83-65342-22-5

Iš teismo salės. Ieškant tiesos / Eugenija Untulienė-Kreft. – Punskas : Aušra, 2013-2016. – 4 d. (3 kn.) 821.172(470+571)-4

 1. 3-4, Nepilnamečių nusikaltimai ; Skyrybos. – 2016. – 215 p.. – Aut. darbų bibliogr.: p. 215 (10 pavad.). – ISBN 978-83-65342-15-7

 

Eilėraščiai. Dainos. Minčių nuotrupos / Eugenija Untulienė-Kreft. – Punskas : Aušra, 2015. – 110 p. : portr.

Aut. darbų sąrašas: p. 110 (10 pavad.)

ISBN 978-83-60625-95-8

 

Ožkiniai linų mėlynų / Sigitas Birgelis ; [viršelio ir iliustracijų autorė: Laima Birgelytė]. – Punskas : Aušra, 2017. – 152, [1] p. : iliustr.

ISBN 978-83-65342-29-4

 

Metų spalvos = Barwy roku / Sigitas Birgelis, Valdas Žilionis ; [vertimas: Nijolė Birgelienė, Birutė Burdinaitė-Ołów]. – Punskas : Aušra, 2015. – 120 p. : iliustr.

Gretut. tekstas liet., lenk.

ISBN 978-83-60625-96-5

 

Spalvų ir žodžių pynė : Vidugirių mokyklos mokinių kūryba / [tekstus surinko: Gražina Kibyšienė, Irena Nevulienė]. – Punskas : Aušra, 2016 (Punskas : Aušra). – 104 p. : iliustr.

ISBN 978-83-65342-21-8

 

Punsko lietuvių kultūros namai, 1956-2016 / sudarė Asta Pečiulienė. – Punskas : Aušra, 2016 ([Punskas] : „Aušros” l-klos sp.). – 478 p. : iliustr., lent., portr. + 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM)

Santr. angl., lenk.. – Bibliogr. str. gale ir išnašose.

ISBN 978-83-65342-14-0

 

Rinktiniai raštai / Simonas Norkus ; [sudarytojai: Sigitas Birgelis, Juozas Sigitas Paransevičius, Marius Talutis, Božena Bobinienė]. – Punskas : Aušra, 2015 ([Punskas] : „Aušros” l-klos sp.). – 238, [1] p. : iliustr., faks., portr.

Bibliogr. p. 235-236 (31 pavad.), nuorodose, p. 32 (12 pavad.), ir str. gale. – Asmenvardžių r-klė: p. 237-238.

ISBN 978-83-65342-06-5

 

Giesmių knygelė / [sudarė: Gediminas Kraužlys]. – Punskas : Aušra, 2016 (Punskas : Aušra). – 51 p.

ISBN 978-83-65342-12-6

 

Punsko ir Seinų krašto pakelių kryžiai = Krzyże przydrożne okolic Puńska i Sejn / sudarė: Gražina Bliūdžiuvienė, Rūta Burdinaitė ; [pratarmė: Nastutė Sidarienė]. – Punskas : Aušra, 2015 (Punskas : Aušra). – 191, [1] p. : iliustr.

Gretut. tekstas liet., lenk.

ISBN 978-83-65342-07-2

 

Punsko Kovo 11-osios licėjui 60 / sudarė: Alicija Krakauskienė, Irena Marcinkevičienė, Juozas Sigitas Paransevičius, Danutė Šliaužienė. – Punskas : Aušra, 2016 ([Punskas] : „Aušros” l-klos sp.). – 202, [1] p. : iliustr., lent., portr.

ISBN 978-83-65342-16-4

 

101 zāļu vēsture / Vincs Lapinskis ; [no lietuviešu valodas tulkojusi Rosita Būmane]. – Rīga : Medicīnas apgāds, 2017. – 115, [1] p. : iliustr., portr., žml.

Antr. iš virš.. – Bibliogr.: p. 114-116 (49 pavad.)

ISBN 978-9984-813-92-9

 

Juventus, jaunimo tautinių šokių festivalis (2013 ; Cleveland, Oh.) / Jaunimo tautinių šokių festivalis „Juventus 2013” : 2013 m. balandžio 19-21 d., Švento Kazimiero parapija, Cleveland, OH : renginio organizatorius Jaunimo tautinių šokių grupė „Švyturys”. – [Cleveland, Ohio] : [s.n.], 2013. – [32] p. : iliustr., portr.

 

SLA 68-ojo seimo sekretorės pranešimas : 2005 m. lapkričio 12 d. Chicago, Ill. / [Genovaitė Meiliūnienė, SLA sekretorė]. – New York, N.Y. : Lithuanian Alliance of America, [2005]. – 19 p. : lent.

 

SLA 69-ojo seimo sekretorės pranešimas : 2008 m. lapkričio 8-9 d., Chicago, Ill. / [Genovaitė Meiliūnienė, SLA sekretorė]. – New York, N.Y. : Lithuanian Alliance of America, [2008]. – 19 p. : lent.

 

SLA 67-ojo seimo iždininkės pranešimas : 2002 m. lapkričio 8 d. Chicago, Ill. / [Loreta I. Stukienė, iždininkė]. – [New York, N.Y.] : [Lithuanian Alliance of America], [2002]. – [4] p.

 

Lietuvių fondas / Lietuvių Fondo pelno paskirstymas = Lithuanian Foundation grant allocations / Lietuvių fondas. – Lemont (Ill.) : Lietuvių Fondas, 2005-


Lituanistinis švietimas diasporoje

 

Lenkijos lietuvių švietimas po Antrojo pasaulinio karo / Marytė Černelienė. – Punskas : Aušra, 2016 ([Punskas] : „Aušros” l-klos sp.). – 273, [1] p. : lent.

Santr. angl.. – Bibliogr.: p. 347-353.

ISBN 978-83-65342-28-7

 

Su knyga per pasaulį : lietuvių kalbos vadovėlis pagrindinės mokyklos 6 klasei / Elena Degutienė ; [ilustracje Eglė Valiūtė]. – Puńsk : Aušra, 2016. – 2 d. : iliustr., lent.

ISBN 978-83-65342-27-0

 1. 1. – 2016. – 239 p. : iliustr., lent.. – ISBN 978-83-65342-27-0

 

Kur ošia gimtinės ąžuolai : lietuvių kalbos vadovėlis pagrindinės mokyklos V klasei / Elena Degutienė. – Puńsk : Aušra, 2016. – 2 d. : iliustr.

 1. 1. – 2016. – 230 p. : iliustr.. – ISBN 978-83-65342-25-6
 2. 2. – 2016. – 255 p. : iliustr.. – ISBN 978-83-65342-26-3

 

Saulutės takeliais : pratybų sąsiuvinis III klasei / Gražina Karaneckienė ; [ilustracje i okładka: Virginija Kalinauskaitė]. – Puńsk : Aušra, 2014-2015 ([Puńsk] : Aušra). – 2 d. : iliustr.

 1. 1. – 2014. – 116 p. : iliustr.. – ISBN 978-83-60625-91-0
 2. 2 / [ilustracje i okładka: Taida Balčiūnienė]. – 2015. – 132 p. : iliustr.. –

ISBN 978-83-65342-04-1

 

Saulutės takeliais : integruoto mokymo vadovėlis III klasei / Gražina Karaneckienė ; [ilustracje: Eglė Valiūtė]. – Puńsk : Aušra, 2014 ([Puńsk] : Aušra). – 2 d. : iliustr.

 1. 1. – 2014. – 124 p. : iliustr.. – ISBN 978-83-60625-90-3
 2. 2. – 2015. – 136 p. : iliustr.. – ISBN 978-83-65342-03-4

 

Aš – pirmokas! : pratybų sąsiuvinis : pratybų sąsiuvinis lituanistinės mokyklos 1 klasei / [Elena Marcelionienė] ; [iliustracijos: Mindaugas Braslauskas] ; [viršelio iliustracija: Marta Žuravskaja]. – [Čikaga] : [Čikagos lituanistinė mokykla], 2015. – 2 t. : iliustr.

[Nr.] 1. – 2015. – 60, [3] p., įsk. virš. : iliustr.. – Bibliogr.: p. 61

[Nr.] 2. – 2015. – 60, [3] p., įsk. virš. : iliustr.. – Bibliogr.: p. 61

 

Lietuvos gamta : tinka dirbti 4 klasėje Tėvynės pažinimo pamokose naudojant pratybų sąsiuvinį / sudarė Danutė Petraitienė ; [redagavo Loreta Timukienė] ; [dailininkė Rita Gustienė … [et al.]. – Čikaga : [Čikagos lituanistinė mokykla], 2014 (Čikaga : JAV LB sp.). – 3 d. : iliustr.

 1. 1, Augalai. – 2014. – 68, [1] p., įsk. virš. : iliustr.. – Bibliogr.: p. 2 (virš.)
 2. 2, Paukščiai. – 2014. – 60, [1] p., įsk. virš. : iliustr.. – Bibliogr.: p. 2 (virš.)
 3. 3, Žvėrys. – 2014. – 56, [1] p. : iliustr.. – Bibliogr.: p. 2 (virš.)

 

Visuomeninio ugdymo kursas : klasės užrašai / Juozas Polikaitis. – [Čikaga] : [Čikagos lituanistinė mokykla], 2016 ([Čikaga] : JAV LB sp.). – 2 t.

[D.] 1. – 2016. – 47 p. : iliustr., faks., portr., žml.

[D.] 2. – 2016. – 52 p. : iliustr., faks., portr.

 

Lietuvių lituanistinė Maironio mokykla New Yorke, 1950-2000 : mokyklos 50-ties metų sukakčiai paminėti / [spaudai paruošė: Gina Bitinaitienė, Aldona Marijošienė ir Vida Penikienė] ; [viršelis – Sigitos Penikaitės]. – New York : Maironio lituanistinės mokyklos New Yorke Jubiliejinis rengimo komitetas, 2001. – [80] p. : iliustr., portr.


 Literatūros mokslas, filologija, filosofija

 

Dveji elgesio principai. – Anahaimas, Calif. : „Living Stream” tarnavimas, 2001. – 18 p.

Orig. antr.: Two principles of conduct

 

Studies in Logic, Grammar, and Rhetoric. – 1-. – Białystok : Dział Wydawnictw Filii UW, 1980-

Paantr.: the chair of logic, informatics and philosophy of science University of Białystok; under the auspices of the Polish Association for Logic and Philosophy of Science. – Leidėjai: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku; University of Białystok, 2008-

ISSN 0860-150X

 

Issues in teaching, translating and interpreting languages for specific purposes / edited by Halina Sierocka. – Białystok : University of Białystok, 2017. – 268, [4] p. : diagr., lent.. – (Studies in Logic, Grammar, and Rhetoric : under the auspices of the Polish Association for Logic and Philosophy of Science, ISSN 0860-150X ; 49(62))

Bibliogr. str. gale

ISBN 978-83-7431-515-9

 

Aspazija – Rainis. Dzīvā dzīve : kolektīvā monogrāfija / Daugavpils Universitāte ; sastādītāja un zinātniskā redaktore Maija Burima ; [tulkojusi angļu valodā Sandra Meškova]. – Rīga : Zinātne, 2017. – 462, [1] p. : iliustr., faks., lent., portr.

Tekstas latv., įž. str. gretut. tekstas angl., latv.; santr. angl.. – Bibliogr. str. gale ir išnašose. – Asmenvardžių r-klė: p. 435-457

ISBN 978-9934-549-39-7

 

Wielkie małe książki : lektury dzieci, i nie tylko / Grzegorz Leszczyński. – Poznań : Media Rodzina, 2015. – 311, [1] p. : iliustr.

Bibliogr. išnašose. – R-klės: p. 297-312

ISBN 978-83-7278-987-7

 

2006, Пространство и время в средневековых текстах / ответственный редактор тома Г.В. Глазырина. – 2010. – 539, [1] p. : lent.. – Bibliogr. išnašose. – ISBN 978-5-91244-007-6

 

Древняя Русь: пространство книжного слова = Ancient Rus: the field of the bookish word : историко-филологические исследования / Российская академия наук, Институт мировой литературы им. А.М. Горького ; [ответственный редактор В.М. Кириллин]. – Москва : Языки славянской культуры, 2015. – 517 p. : iliustr., faks., lent.. – (Studia philologica)

Santr. ir turinys angl.. – Bibliogr. išnašose

ISBN 978-5-94457-228-8

 

Сакральное в человеческом : первоосновы и мировоззрение, теория справедливости, шифр сакрального, матрица управления человечеством / Александр Бондарь. – Киев : Бондар О.О., 2017. – 639, [1] p., [1] lent. lap. : iliutr., lent.

Virš antr.: Взгляд на сокрытое

ISBN 978-966-139-071-2

 

Křižovatky Slovanů : editoři: Markus Giger (jazyk), Hana Kosáková (literatura), Marek Přihoda (dĕjiny a kultura). – Červený Kostelec : Pavel Mervart ; Praha : Filozoficka fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2015. – 249, [1] p. : faks., lent.. – (Russia Altera ; sv. 26. Řada Slavica ; sv. 13)

Str. tekstas daugiakalbis; santr. angl.. – Bibliogr. išnašose. – Asmenvardžių r-klė: p. 245-249

ISBN 978-80-7465-135-9


Žodynai

 

Беларуская дзіцячая энцыклапедыя. – Мiнск : Беларуская Энцыклапедыя iмя Петруся Броўкі, 2015- Nenumeruota serija.

 

Azerbaycan-Litva dillǝrindǝ danıșıq kitabçası = Azerbaidžaniečių-lietuvių pasikalbėjimų knygelė. – [S.l.] : [s.n.], [2016]. – 31, [1] p.

Gretut. tekstas liet., azerb.

 

Socialiniai mokslai: švietimas, politika, ekonomika

 

Antologia polskiej myśli politycznej okresu dwudziestolecia międzywojennego / zebrałi, opracowali oraz wstępem opatrzyli Grzegorz Radomski … [et al.]. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. – 218 p.

Bibliogr. išnašose

ISBN 978-83-231-3403-9

 

Differenzierte Studienformen : eine empirische Forschungserhebung in Deutschland / Matthias Klumpp, Irma Rybnikova. – Bielefeld : W. Bertelsmann, 2010. – 213 p. : diagr., lent., schem. Bibliogr.: p. 187-189

ISBN 978-3-7639-4282-4

 

Specialioji ataskaita / Europos Audito Rūmai. – Nr. 1/2008-. – Liuksemburgas : Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuras, 2008-

ISSN 1831-0885

 

Pažangi energetika 2003-2006 m. : (pagal EB sutarties 248 straipsnio 4 dalies antrąją pastraipą) / Europos Audito Rūmai. – Liuksemburgas : Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuras, 2008. – 43 p. : diagr., lent., žml. + 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM). – (Specialioji ataskaita / Europos Audito Rūmai, ISSN 1831-0885 ; Nr. 7/2008)

ISBN 978-92-9207-057-1

 

Europos Sąjungos agentūros: siekiant rezultatų : (teikiama pagal EB sutarties 248 straipsnio 4 dalies antrąją pastraipą) / Europos Audito Rūmai. – Liuksemburgas : Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuras, 2008. – 45 p. : lent. + 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM). – (Specialioji ataskaita / Europos Audito Rūmai, ISSN 1831-0885 ; Nr. 5/2008)

ISBN 978-92-9207-080-9

 

Europos Komisijos reabilitacijos pagalba, skirta po cunamio ir Mičo uragano : (pagal EB sutarties 248 straipsnio 4 dalies antrąją pastraipą) / Europos Audito Rūmai. – Liuksemburgas : Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuras, 2008. – 40 p. : iliustr., lent. + 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM). – (Specialioji ataskaita / Europos Audito Rūmai, ISSN 1831-0885 ; Nr. 6/2008)

Priedo tekstas daugiakalbis.

ISBN 978-92-95009-46-2

 

Eurostat statistical books. – Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communties, 2006-

 

Migrant integration / [editors: Piotr Juchno, Michaela Agafitei]. – 2017 ed.. – Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. – 108 p. : iliustr., diagr., lent.. – (Statistical books)

ISBN 978-92-79-69313-7

 

2017, Occupational change and wage inequality: European jobs monitor 2017 / [Enrique Fernández-Macías, John Hurley, and José María Arranz-Muñoz]. – 2017. – iv, 81 p. : iliustr., diagr., lent.. – Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje. – Bibliogr., p. 67-69, ir išnašose. – ISBN 978-92-897-1581-2

 

2016 / [prepared and edited by Helen Burke]. – 2017. – iv, 63 p. : iliustr., diagr., lent., portr., žml.. – Bibliogr. sk. gale. – ISBN 978-92-897-1583-6

 

Research report / Eurofound. – Luxembourg : Publications Office of the European Union, [1980]-

 

Social mobility in the EU / [Anna Ludwinek, Robert Anderson, Tadas Leončikas … [et al.] ; Eurofound. – Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. – iv, 82 p. : diagr., graf., lent.. – (Research report)

Bibliogr.: p. 77-82

ISBN 978-92-897-1576-8

 

Estimating labour market slack in the European Union / [John Hurley and Valentina Patrini] ; Eurofound. – Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. – iv, 47 p. : diagr., graf., lent.. – (Research report)

Bibliogr.: 43-44

ISBN 978-92-897-1589-8

 

Innovative changes in European companies : 3rd European company survey / [Stavroula Demetriades, Franz Ferdinand Eiffe] ; Eurofound. – Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. – 91 p. : diagr., lent.. – (Research report)

Bibliogr.: p. 70-75

ISBN 978-92-897-1579-9

 

The EEAG report on the European economy / EEAG, European Economic Advisory Group, CESifo. – 2007-. – Munich : CESifo Group, 2007-. – Priedas prie: CESifo forum

Kasmetinis

ISSN 1865-4568

 1. – 2011. – 176 p. : iliustr., diagr., lent., portr.. – Bibliogr. str. gale ir išnašose

 

Innovative energy solutions for military applications : NATO Science for Peace and Security Programme Advanced Research Workshop : workshop held in Vilnius, Lithuania, 9-10 November, 2011. – [S.l.] : NATO, 2011. – 225 p. : iliustr., portr.

Report No. 293

 

Renewable energy in Europe : markets, trends and technologies / European Renewable Energy Council (EREC). – 2nd ed.. – London ; Washington, DC : Earthscan, 2010. – xvi, 272 p. : iliustr., žml.

Bibliogr., p. 254-261, ir pastabose str. gale. – R-klė: p. 265-272

ISBN 978-1-84407-875-2

 

The World Forum for Direct Investment (2009 ; Vilnius)

The World Forum for Direct Investment 2009 : Vilnius, Lithuania 10th & 11th June / Red Hot Locations ; Europos Sąjunga, Europos regioninės plėtros fondas „Kuriame Lietuvos ateitį”. – London : Red Hot Locations, [2009]. – [54] p. : iliustr., portr.

 

Sustainable energy scenarios : energy perspectives for the Baltic Sea Region : setting an agenda for the future. – Copenhagen : Baltic Development Forum, 2009. – 90 p. : iliustr., žml.

 

EUR / European Commission. Directorate-General for Research. – 1-. – Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 1961-

Priešantr.: European Commission. Directorate-General for Research. Environment Programme. – Leidėjas: Publications Office of the European Union, 24166 (2009)-

ISSN 1018-5593. – ISSN 1018-9593 (klaidingas)

 

Будущее человечества / Ю.Ю. Ермалавичюс. – Изд. 4-е, доп.. – Москва : [s.n.], 2017. – 696 p.

ISBN 978-5-9909368-2-9


Istorija

 

Žingsniai be stabtelėjimų : Vilkaviškio vyskupijos istorijos bruožai / Kęstutis Žemaitis. – Punskas : Aušra, 2016 (Punskas : Aušra). – 98 p. : iliustr., portr.

Santr. angl.. – Bibliogr., p. 95-96 (47 pavad.), ir išnašose.

ISBN 978-83-65342-11-9

 

Dziesmu vara : nevardarbīga nacionālā kultūra Baltijas dziesmotajā revolūcijā / Guntis Šmidchens ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Beķere ; [dziesmas no vācu valodas tulkojis Ingmārs Bisenieks, no lietuviešu valodas – Jānis Elsbergs, no igauņu valodas – Guntars Godiņš]. – Rīga : Mansards, 2017. – 563, [2] p. : iliustr., faks., nat., žml.

Bibliogr., diskogr., ir filmogr., p. 507-538; bibliogr. išnašose. – Vietovardžių, dainų, dalykų ir asmenvardžių r-klės: p. 475-478, 486-506 ir 539-564

ISBN 978-9934-12-153-1

 

 1. Suur-Leedu või Moskva? : Leedu suurvürstiriigi, Moskva suurvürstiriigi ja Kuldhordi suhted XIV sajandi teisel poolel / Jüri Kotšinev. – [Tallinn] : Grenader, 2016. – 56 p. : iliustr., portr.

Schem. ir žml. priešlapiuose. – Bibliogr.: p. 56

ISBN 978-9949-512-95-9

 

Die Reformation im Großfürstentum Litauen und in Preußisch-Litauen : (1520er Jahre bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts) / Ingė Lukšaitė ; übersetzt von Lilija Künstling und Gottfried Schneider. – [Leipzig] : Leipziger Universitätsverlag, 2017. – 662 p. : faks., žml.

Bibliogr., p. 587-631, ir išnašose. – Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės: p. 635-662

ISBN 978-3-96023-064-9

 

Zwangsarbeit mit Todesmarsch : Verfolgung und Ermordung zur Zeit des Nationalsozialismus : Dokumentation gefördert durch den Main-Kinzig Kreis / Gerhard Freund ; nach einem Tagebuch des litauischen Zwangsarbeiters Lionginas Mikalauskas. – Steinau an der Straße : Märchenstraßen-Verlag, 2016. – 144 p. : iliustr., faks., lent., portr., žml.

Bibliogr.: p. 138-139

ISBN 978-3-9816145-4-1

 

Baltijas sacelšanās / Ojārs Ozoliņš.  Impēriju lāsts / Māris Linde. – Rīga : Sava grāmata, 2017. – 361 p. : iliustr., lent., portr., žml.. – (Bibliotheca Lindana)

ISBN 978-9934-552-42-7

 

Massenerschießungen = Mass shootings : der Holocaust zwischen Ostsee und Schwarzem Meer, 1941-1944 : [Austellungskatalog] / Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, Stiftung Topographie des Terrors ; [Herausgeber: Uwe Neumärker, Andreas Nachama] ; [Texte: Ulrich Baumann … [et al.] ; [Übersetzungen: Pamela Hirsinger, Caroline Pearce]. – [Berlin] : Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas : Stiftung Topographie des Terrors, 2016. – 316, [2] p. : iliustr., faks., portr., žml.

Gretut. tekstas angl., vok.. – Bibliogr. išnašose

ISBN 978-3-941772-22-9

 

Vilnius : Reisen in die ferne Nähe / Laimonas Briedis ; aus dem Englischen von Cornelius Hell, Jelena Dabić, Mascha Dabić, unter Mitarbeit von Veronika Zoidl. – Klagenfurt : Wieser, 2017. – 282 p. : iliustr., faks., žml.. – (Europa Erlesen. Literaturschauplatz)

Orig. antr.: Vilnius: city of strangers. – Bibliogr. pastabose: p. 263-277

ISBN 978-3-99029-229-7

 

We thought we’d be back soon : 18 stories of refugees, 1940-1944 / [selected and edited by Dalia Stakė Anysas, Dalia Cidzikaitė, Laima Petrauskas Vanderstoep] ; [introductions by Dalia Cidzikaitė, Laima Petrauskas Vanderstoep, Dalia Stakė Anysas] ; [index by Inga Garbačiauskienė]. – [Vilnius] : Aukso žuvys, [2017] ([Vilnius] : BALTO print). – 381, [1] p. : iliustr., faks., portr., žml. ; 21 cm. – Versta iš: Manėm, kad greit grįšim. [Vilnius] : Aukso žuvys, [2014]. – Orig. antr.: Manėm, kad greit grįšim. – Bibliogr., p. 32-33, ir išnašose. – Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės: p. 370-381. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-8120-27-1

 

Spatial concepts of Lithuania in the long nineteenth century / edited by Darius Staliūnas. – Brighton, Mass. : Academic Studies Press, 2016. – [4], 471 p. : žml.. – (Lithuanian studies). Bibliogr. str. gale ir išnašose. – R-klė: p. 450-471. ISBN 978-1-61811-532-4

 

The Calvary of Europe : German Nazi camps in the German Reich and occupied Europe in the years 1933-1945 / Tadeusz Sobieraj ; [translated by Zofia Sochańska]. – Ząbki : Apostolicum, 2016. – 117, [3] p. : iliustr.

Orig. antr.: Golgota Europy. – Žml. priešlapyje

ISBN 978-83-7919-047-8

 

Arguments and counter-arguments : the political thought of the 14th- and 15th centuries during the Polish-Teutonic Order trials and disputes / edited by Wiesław Sieradzan. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012. – 200, [1] p., [5] iliustr., faks. lap. : iliustr.

Bibliogr. išnašose

ISBN 978-83-231-2925-7

 

Les sources de l’histoire de la Pologne et des Polonais dans les archives françaises / par Ghislain Brunel ; Direction des archives de France. – Paris : Direction des archives de France, 2003. – 814, [1] p., [4] faks. lap.

Bibliogr., p. 23-24, sk. gale ir išnašose. – Vietovardžių r-klė: p. 793-806

ISBN 2-911601-37-8

 

Ars et praxis musica ; Graduale pro exercitatione studentium ; Antiphonale ad psalmos / Sigismundus Lauxmin ; ed. Jūratė Trilupaitienė ; [tłumaczenia: Justyna Prusinowska, Tomasz Zymer]. – Faks. leid.. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2016. – LXVIII, [2], 165 p. : faks.. – (Fontes musicæ in Polonia ; B/1). Įž. str. gretut. liet., angl., lenk.. – Orig. išl.: Vilnæ : typis Academiæ Societatis Jesu, 1693-1694. – Bibliogr., p. LXVI-LXVIII, ir išnašose

ISBN 978-83-64003-72-1

 

Do szarży marsz, marsz … : studia z dziejów kawalerii / pod redakcją Aleksandra Smolińskiego. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010-. – t. : iliustr. T. 6. – 2015. – 279 p. : iliustr., faks., portr., žml.. – Santr. ir turinys angl.. – Bibliogr. išnašose. –

ISBN 978-83-231-3528-9.

 

Kobiety na Kresach na przełomie XIX i XX wieku / Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Uniwersytet Opolski, Towarzystwo Miłośników Historii ; pod redakcją naukową Adriany Dawid i Joanny Lusek. – Warszawa [etc.] : Wydawnictwo DiG : Edition La Rama, 2016. – 316 p. : portr.

Santr. ir turinys angl.. – Bibliogr. išnašose. – Asmenvardžių ir geogr. r-klės: p. 299-316

ISBN 978-83-7181-951-3 (Wydawnictwo DiG). – ISBN 979-10-95627-06-7 (La Rama). –

ISBN 987-83-88880-39-1 (Muzeum Górnośląskie)

 

Narodziny pozytywizmu polskiego, 1831-1864 / Barbara Skarga ; redakcja naukowa Marcin Pańków ; przedmowa Bartosz Działoszyński. – Wyd. 2.. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, 2013. – 387, [1] p., [8] faks., portr. lap.. – (Dzieła Zebrane Barbary Skargi ; t. 1)

Bibliogr. išnašose. – R-klės: p. 379-387

ISBN 978-83-01-17444-6

 

Kultura funeralna elit Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku na terenie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego : próba analizy interdyscyplinarnej / pod redakcją Anny Drążkowskiej. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. – 432 p. : iliustr.

Santr. angl.. – Bibliogr., p. 397-427, ir išnašose

ISBN 978-83-231-3375-9

 

„Via Jagiellonica” = „Szlak Jagielloński” : Cracovia-Lublin-Vilna : przewodnik turystyczny : podróże do przeszłości 1386-1611 śladami królów, kupców … i artystów / [tekst i fot.: Janusz Kopaczek]. – Wyd. 2. – Lublin : Organizacja Turystyczna „Szlak Jagielloński”, 2012. – 80 p. : iliustr.

ISBN 978-83-62892-03-7

 

Egodokumenty : tradycje historiograficzne i perspektywy badawcze / red. Waldemar Chorążyczewski, Arvydas Pacevičius, Stanisław Roszak. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. – 199, [1] p. Dalis teksto angl., vok.. – Bibliogr. Išnašose. ISBN 978-83-231-3400-8

 

Rozważania o narodzie / Mieczysław A. Krąpiec. – Lublin : Stowarzyszenie Młodzieżowe „Żyć i Poznawać”, 1997. – 60, [1] p. ISBN 83-907293-0-X

 

Asymetryczne działania wojenne od staroźytności po wiek XX = Asymmetric warfare from ancient times to XX century / pod redakcją Michała Stachury. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. – VII p., p. 615-[806]. – (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ; 143. Prace Historyczne, ISSN 0083-4351 ; z. 4)

Str. angl., lenk.; santr. angl.. – Bibliogr. str. gale ir išnašose

ISBN 978-83-233-4164-2

 

Konflikty wyznaniowe w Wilnie od początku reformacji do końca XVIII wieku / Tomasz Kempa. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. – 799, [1] p. : iliustr., faks., portr., žml.

Bibliogr., p. 721-766, ir išnašose. – Asmenvardžių r-klė: p. 771-800

ISBN 978-83-231-3600-2

 

Bibliografia polska Karola Estreichera = Bibliographie polonaise par Karol Estreicher / pod redakcją Karola Estreichera (jun.). – Wyd. 2-ie. – Kraków : nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1959-. – d., t.

Cz. 1, Bibliografia polska XIX stulecia = Bibliographie polonaise du XIXème siecle. – 1959-. – t.

 1. 20, Kowanówko–Kraju / redaktor tomu Tomasz Nastulczyk. – 2016. – 211 p.. – ISBN 978-83-233-4217-5

 

Łowiectwo w Polsce Piastów i Jagiellonów / Agnieszka Samsonowicz. – Warszawa : Warszawska Firma Wydawnicza, 2011. – 537 p., [13] faks. lap. : iliustr., faks, žml.

Bibliogr., p. 495-537, ir išnašose

ISBN 978-83-61748-86-1

 

Lamentacja chwaliburcy, czyli O niechceniu i chceniu dokunentu pierwodruku Ustawy Rządowej – Konstytucji 3 Maja / Bibliofil Młociński. – Warszawa : Towarzystwo Bibliofilów Polskich, 2016. – 14, [1] p. : iliustr., faks.

Tikrasis aut. vardas: Wojciech Kochlewski

 

Mikołaj Kopernik : szkice do portretu / Janusz Małłek. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. – 205 p. : iliustr.

Virš. aut. nenurodytas. – Bibliogr., p. 191-192, ir išnašose. – Asmenvardžių r-klė: p. 193-205

ISBN 978-83-231-3256-1

 

Archiwum i biblioteka klasztoru brygidek w Grodnie : inwentarz z 1925 r. i stan współczesny / Maria Kałamajska-Saeed. – Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2015. – 229 p. : faks., iliustr.. – (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, ISSN 2300-7885 ; T. 2)

Santr. angl.. – Bibliogr., p. 211-213, ir išnašose. – R-klė: p. 215-229

ISBN 978-83-87843-28-1

 

Pióro żadne nie jest w stanie wyrazić jej zalet : listy informujące o śmierci mniszek adresowane do opractwa benedyktynek w Sandomierzu w zbiorach Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu (1781 ‒ 1897) / Anna Szylar. – Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2015. – 197 p. : iliustr., lent.. – (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, ISSN 2300-7885 ; T. 4)

Santr. angl.. – Bibliogr.: p. 165-170. – Asmenvardžių r-klė: p. 171-185. – Vietovardžių r-klė: p. 187-193. – Dalykų r-klė: p. 195-197

ISBN 978-83-87843-30-4

 

Францыск Скарына : у 3 частках / Алесь Суша. – Мiнск : Беларуская Энцыклапедыя iмя Петруся Броўкі, 2016. – 3 d. : iliustr.. – (Беларуская дзіцячая энцыклапедыя)

ISBN 978-985-11-0902-5

Ч. 2, Чалавек свету. – 2016. – 127, [1] p. : iliustr., faks., portr., žml.. – (Беларуская дзіцячая энцыклапедыя). – ISBN 978-985-11-0916-2

Ч. 3, Чалавек-легенда. – 2016. – 111, [1] p. : iliustr., faks., žml.. – (Беларуская дзіцячая энцыклапедыя). – ISBN 978-985-11-0936-0

 

Францыск Скарына на мовах народаў свету / [укладальнiк: А. Карлюкевіч]. – Выд. 2-е, дап.. – Мінск : Звязда, 2016. – 142, [2] p. : iliustr., faks., portr.

Tekstas daugiakalbis

ISBN 978-985-575-111-4

 

Древнейшие государства Восточной Европы / Российская академия наук. Институт всеобщей истории. – 2005-. – Москва : Индрик, 2008-Kasmetinis.

 

Древнейшие государства на территории СССР : материалы и исследования / Академия наук СССР, Институт истории СССР. – 1975-1990. – Москва : Наука, 1976-1991. Kasmetinis

1987 / ответственный редактор А.П. Новосельцев. – 1989. – 317, [2] p.. – Bibliogr. išnašose. –

ISBN 5-02-009475-7

 

450 лет Апостолу Ивана Федорова = 450th anniversary of the Apostle by Ivan Fyodorov : история раннего книгопечатания в России (памятники, источники, традиции изучения) / Российская государственная библиотека, Научно-исследовательский отдел редких книг (Музей книги), Российская библиотечная ассоциация, Секция по особо ценным рукописным документам и редким книгам ; [составление Д.Н. Рамазанова]. – Москва : Пашков дом, 2016. – 472, [1] p., [16] iliustr., faks. lap. : iliustr., lent.

Dalis gretut. teksto ir turinys angl., rus.. – Bibliogr. išnašose. – 450 лет первопечатному Апостолу Ивана Федорова и Петра Мстиславца

ISBN 978-5-7510-0634-1

 

Очерки становления средневековых европейских государств в контексте общеисторических процессов : природная среда и социальное развитие : пособие для студентов, обучающихся по специальности 1-2103 01 История (по направлениям) / Я.Г. Риер ; Министерство образования Республики Беларусь, Учреждения образования „Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова”. – Могилев : МГУ имени А.А.Кулешова, 2016. – 408, [2] p. : iliustr., diagr., žml.

Bibliogr., p. 369-409, ir išnašose

ISBN 978-985-568-173-2

 

Долгиновская летопись / А.С. Плавинский. – Минск : Бизнесофсет, 2016. – 195 p. : iliustr., portr., žml.

Dalis teksto baltar.. – Bibliogr. str. gale

ISBN 978-985-7158-03-4

 

Евреи на карте Литвы: Биржай = Jews on the map of Lithuania: the case of Biržai : проблемы сохранения еврейского наследия и исторической памяти : [сборник] / Центр научных работников и преподавателей иудаики в вузах „Сэфер” … [et al.] ; [редколлегия.: И. Копченова (отв. ред.) … [et al.]. – Москва : Центр научных работников и преподавателей иудаики в вузах „Сэфер”, 2015. – 374, [1] p. : iliustr., faks., portr., žml.

Santr. liet., angl.; turinys angl.. – Bibliogr., p. 362-365, ir pastabose str. gale. – Chronolog., asmenvardžių ir vietovardžių r-klės: p. 346-357

ISBN 978-5-7576-0337-7

 

Российская империя: от традиции к модерну : в трех томах / Б.Н. Миронов ; Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук. – Санкт-Петербург : ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2014. – 3 t. : iliustr.

ISBN 978-5-86007-725-6

Т. 1. – 2014. – 892, [3] p. : iliustr., lent., portr.. – Bibliogr. pastabose sk. gale. – ISBN 978-5-86007-775-1

Т. 2. – 2015. – 907, [3] p. : iliustr., lent., portr.. – Bibliogr.  pastabose sk. gale. – ISBN 978-5-86007-785-0

Т. 3. – 2015. – 989, [3] p. : iliustr., lent., portr.. – Bibliogr., p. 862-901, ir pastabose sk. gale. – Asmenvardžių ir dalykų r-klės: p. 902-990. – ISBN 978-5-86007-786-7

 

„Русские”” и „московские” известия в трудах польских историков второй половины XV – начала XVII вв. (историографический аспект) / Д.В. Карнаухов ; научный редактор О.Н. Катионов ; Министерство образования и науки РФ, Новосибирский государственный педагогический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный педагогический университет, 2014. – 208, [1] p.

Bibliogr., p. 189-207, ir išnašose

ISBN 978-5-00023-388-7

 

Туровская рапсодия = Тураÿская рапсодыя = Turov Rhapsody / [cоставитель: Анцух Лилиана Федоровна] ; [авторы текста: Гаврилович Владимир Николаевич … [et al.]. – Минск : Четыре четверти, 2016. – 313, [7] p. : iliustr., faks., portr., žml.. – (Культурное наследие Беларуси)

Str. angl., baltar.; dalis gretut. teksto angl., baltar., rus.. – Bibliogr.: p. 317

ISBN 978-985-581-028-6

 

Культурное наследие Беларуси = Культурная спадчына Беларусі = Belarusian cultural heritage. – Минск : Банк развития Республики Беларусь, 2015-

Antr. variantas: Серия „Культурное наследие Беларуси”. – Leidėjas: Четыре четверти. – Nenumeruota serija

 

Дворянские гербы России: библиографический справочник / О.Н. Наумов. – Москва : Старая Басманная, 2014. – 767 p.

Bibliogr.: p. 763-767

ISBN 978-5-906470-17-1

 

Великая контрибуция : что СССР получил после войны / А.Б. Широкорад. – Москва : Вече, 2015 [i.e. 2014]. – 302, [2] p. : iliustr., lent., portr.. – (Великие тайны истории)

Bibliogr., p. 299-301, ir išnašose

ISBN 978-5-4444-2507-7

 

Літва і Жамойдзь. Розныя краіны і народы / Вацлаў Пануцэвіч. – Мінск : Харвест, 2016. – 303, [1] p. : iliustr., faks., portr., žml.. – (Неизвестная история). Orig. išl.: Chicago, 1953. – Bibliogr. Išnašose. ISBN 978-985-18-3919-9

 

Героі паўстання 1863 года / Вітаўт Чаропка. – Мінск : Харвест, 2016. – 335, [1] p. : iliustr.. – (Неизвестная история). Bibliogr.: p. 329-334. ISBN 978-985-18-3918-2

 

Беларуская кнiга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры : зборнiк навуковых артыкулаў / Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў ; [складальнiкi: Дзем’яновiч Т.А., Доўнар Л.I., Самайлюк Т.А. ; редакцыйная калегiя: Бяспалая М.А. (адказны рэд.) … [et al.]. – Мінск : Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў, 2006. – 2 d. ; 20 cm

Str. baltar., rus.. – Bibliogr. str. gale

ISBN 985-6798-13-2

Вып. 5, Слова, мова, текст : духоўны патэнцыял кнiжнай культуры / [складальнiкi: Л.I. Доўнар, Т.А. Самайлюк] ; [редакцыйная калегiя: Л.I. Доўнар (адказны рэд.) … [et al.]. – 2014. – 289, [1] p. : lent.. – Str. baltar., angl., rus., ukr.; santr. angl., lenk.; turinys angl.. – Bibliogr., p. 265-280 (177 pavad.), str. gale ir išnašose. – Asmenvardžių r-klė: p. 281-287. – ISBN 978-985-6914-24-2

Вып. 6, Часапрастора кнігі і бібліятэкі: навуковае i культурнае ўзаемадзеянне : зборнiк навуковых i лiтаратурна-мастацкiх прац, ахвяраваных Валерыю Герасiмаву да 60-годдзя з дня нараджэння / [складальнiкi: Л.I. Доўнар, Т.А. Самайлюк] ; [редакцыйная калегiя: Л.I. Доўнар (адказны рэд.) … [et al.] ; [пераклад на англiйскую мову Вiталiя Ермашкевiча] ; [рэдактар англамоўных тэкстаў Юрый Лаўрык]. – 2015. – 380, [2] p. : iliustr., faks., lent., portr.. – Str. baltar., angl., lenk., rus., dalis teksto lot.; santr. ir turinys angl.. – Bibliogr. str. gale ir išnašose. – V. Gerasimovo darbų sąrašas: p. 294-318 (197 pavad.). – Asmenvardžių r-klė: p. 319-320. –

ISBN 978-985-7137-84-8

 

Європейський з’їзд 1429 року в Луцьку / Тамара Садовнік, Олена Бірюліна, Василь Баран. – 2-е выд.. – Луцьк : [s.n.], 2006. – [34] p. : iliustr., faks., portr. Antr. iš virš.. – Gretut. tekstas ukr., liet.. – Santr. angl., lenk. ISBN 966-361-133-2

 

Полацкая шляхта і дынастыя Вазаў / Віталь Галубовіч. – Мінск : А.М. Янушкевіч, 2016. – 223, [1] p. : iliustr., lent.

Dalis teksto lenk., rus.. – Bibliogr. išnašose

ISBN 978-985-90377-8-8

 

Шляхі да беларускай нацыі / Пётра П. Мурзёнак. – Мінск : Кнігазбор, 2016. – 343, [1] p., [2] žml. lap. : lent.

Santr. baltar., angl.. – Bibliogr.: p. 325-339

ISBN 978-985-7144-53-2

 

Нататкi пра кiраванне Паўночна-Заходнім краем і пра падаўленне ў ім бунту / Міхаіл Мураўёў ; [прадмова, каментары: Аляксандр Фядута]. – Мінск : Лімарыус, 2016. – 221, [1] p., [4] iliustr., portr. lap.. – (Беларуская мемуарная бібліятэка)

Dalis teksto rus.. – Bibliogr. komentaruose, p. 150-217, ir išnašose

ISBN 978-985-6968-52-8

 

Археалагiчныя знаходкi рэзiдэнцыi Вялiкiх Князëў Лiтоўскiх. Штодзëннасць Вiленскага двара = Archaeological finds from the residence of the Grand Dukes of Lithuania. Everyday life in the Vilnius court : каталог мiжнароднай выставы, 29 красавiка – 11 верасня, 2016 Нацыянальны гiсторыка-культурны музей-западведнiк „Нясвiж” / складальнiкi каталога: Повiлас Блажэвiчус, Сiгiта Венцкунене, Эгле Завецкене ; [аўтары тэкстаў: Повiлас Блажэвiчус, Відас Далінскас, Сiгiта Венцкунене, Раса Валаткевiчэне, Эгле Завецкене] ; [пераклад на беларускую мову Юрый Внукович] ; [пераклад на англiйскую мову Альбiна Струнга] ; [фатографы: Вiтаўтас Абрамаўскас, Мiндаўгас Камiнскас]. – Нясвiж : Нацыянальны гiсторыка-культурны музей-запаведнiк „Нясвiж”, 2016. – 223 p. : iliustr., portr.

Gretut. tekstas angl., baltar.. – Bibliogr.: p. 222-223

ISBN 978-985-90358-6-9

 

Партрэты Паўстаньня, 1863-1865 = Sukilimo portretai, 1863-1865 : [фотаальбом] / Каміла Янушкевіч, Язэп Янушкевiч ; [переклад на летувiскую мову – Янiна Мажэйкайтэ-Кiсялёва, Алесь Мiкус] ; [переклад на польскую мову – Югася Пухальская, Чэслаў Сэнюх]. – Ракаў : [s.n.], 2014. – 128 p. : iliustr., faks., portr.

Gretut. tekstas liet., baltar., lenk.; santr. angl.. – Asmenvardžių r-klė: p. 124-128. – Да 150-годдзя страты Кастуся Калiноўскага і задушэння Паўстання

 

Дыярыушы XVII стагоддзя (1594-1707 гады) : Самуэль Маскевіч, Багуслаў Маскевіч, Піліп Абуховіч, Міхал Абуховіч, Тэадор Абуховіч / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Інстытут літаратуразнаўства імя Янкі Купалы ; [укладальнік, перакладчык з польскай мовы А.У. Бразгуноў] ; [рэдакцыйная калегія: А.У. Бразгуноў (старшыня) … [et al.]. – Мінск : Беларуская навука, 2016. – 464, [4] p.. – (Помнікі даўняга пісьменства Беларусі)

Santr. angl., lenk.. – Bibliogr. išnašose. – Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės: p. 408-464

ISBN 978-985-08-2025-9

 

„Камо грядеши” славяне? = „Quo vadis” Slavs : хроника русской смуты / Александрас Пановас-Скиппер. – London : А. Пановас, 2017. – 396 p. : iliustr., herbai, portr., žml.

ISBN 978-1-909312-30-2


Kelionių aprašymai, turizmas

 

Мирский замок : памятники всемирного наследия. – [S.l.] : [s.n.], 2003. – 1 lankstinys (6 p.) : iliustr.

 

Замок в Мире. – [S.l.] : [s.n.], [2000?]. – 1 lankstinys (8 p.) : iliustr.

 

Вандроўкi па Вiльнi / Лявон Луцкевiч ; [уступны артыкул: Алег Аблажэй]. – Мiнск : Белпринт, 2016. – 155, [1] p. : iliustr., lent., portr., žml.

Asmenvardžių r-klė: p. 150-153

ISBN 978-985-459-392-0

 

Die Kurische Nehrung von Kaliningrad bis Klaipeda : Wasser, Wind und Sand – ein anderes Land / Dieter Tympner, Bastian Hennigfeld. – Uffing a. Staffelsee : Alpenblick & Seenland, 2014. – 198 p., [1] žml. lap. : iliustr., portr. Bibliogr., p. 190-195, ir pastabose, p. 184-190

ISBN 978-3-9814666-4-5

 

Das Fremde erfahren : Polen-Litauen, Deutschland und Frankreich in der frühneuzeitlichen Reiseliteratur / Włodzimierz Zientara, Liliana Lewandowska (Hg.). – Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Katedra Filologii Germańskiej, 2014. – 314 p.

Dalis teksto pranc.. – Bibliogr. išnašose

ISBN 978-83-940698-2-7

 

Estonia, Latvia & Lithuania : [67 maps detailed & easy to use, dedicated excursions chapters detailing side trips to Helsinki & Kaliningrad] / Carolyn Bain … [et al.]. – 5th ed.. – Footscray, Vic. [etc.] : Lonely Planet Publications, 2009. – 456 p. : iliustr., portr., žml.. – (Lonely planet)

Virš. aut. nenurodyti. – R-klė: p. 443-453

ISBN 978-1-74104-770-7

 

Eastern Europe / Mara Vorhees … [et al.]. – 10th ed.. – Footscray, Vic. : Lonely Planet Publications, 2009. – 1043, [1] p. : iliustr., žml.. – (Lonely planet)

Virš. aut. nenurodyti. – R-klė: p. 1030-1043

ISBN 978-1-74104-854-4

 

Rīga, Tallinn, Vilnius : die Hauptstädte und die schönsten Reiseziele im Baltikum / Volker Hagemann. – 3., aktualisierte u. erw. Aufl.. – Berlin : Trescher, 2016. – 424 p. : iliustr., žml.

R-klė: p. 415-423

ISBN 978-3-89794-333-9

 

UBC cities events calendar. – 2011-. – Gdańsk : Union of the Baltic Cities, [2010]-

Kasmetinis. – Ankstesnė antr.: UBC Events Calendar. ISSN 2082-7822, 2009

ISSN 2082-7830

 1. – [2010]. – 122 p. : iliustr.
 2. – [2011]. – 133 p. : iliustr.

 

Basics. – Vol. 1-. – Berlin : DOM publishers, 2010-

Antr. variantas: Basics series. – Leidžiama taip pat vok.: Grundlagen, ISSN 2365-7324


Tęstiniai leidiniai

 

European jobs monitor … / European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. – 2013-. – Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2013-

Kasmetinis

ISSN 2363-0825

 

Eurofound yearbook … : living and working in Europe / European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. – 2009-. – Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2010-. – Anksčiau leistas: Annual report, ISSN 1016-5614

Kasmetinis

ISSN 2363-0299

 

Amnesty International report : this report covers the period …. – 1976-. – London : Amnesty International Publications, 1976-

Kasmetinis. – Gretut. antr. įv. kalbomis, 1991. – Paantr.: the state of the world’s human rights, 1996-. – Ankstesnė antr.: Annual report/ Amnesty International, ISSN 0569-9495, 1962-1975. – Išleid. vieta: New York, N.Y.

ISSN 0309-068X

2014/15. – 2015. – VIII, 414 p.. – Bibliogr. išnašose str. gale. – ISBN 978-0-86210-488-7

 1. – 2005. – [6], ii, 308 p. : iliustr., žml.. – ISBN 0-86210-369-X

 

Baltu senatne / Māris Linde. – Rīga : Sava grāmata, 2016. – 3 t.. – (Bibliotheca Lindana ; 20-22) (Citādā vēsture)

[Sēj.] 4, Baltu tūkstošgadīgās cīņas. – 2016. – 195, [1] p. : iliustr.. – (Bibliotheca Lindana ; 23). – Bibliogr. tekste. – ISBN 978-9934-552-18-2

 

Pogranicze : studia społeczne / Uniwersytet Warszawski. Filia w Białymstoku ; pod redakcją Andrzeja Sadowskiego. – T. 1-. – Białystok : Uniwersytet Warszawski. Filia w Białymstoku, 1991-

Įvairaus dažnumo. – Priešantr.: Uniwersytet w Białymstoku. Instytut Socjologii, t. 9 (2000)-. – Leidėjas: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, t. 9 (2000)-

ISSN 1230-2392

 1. 27, cz. 1 (2016), Procesy transkulturowe na pograniczach / pod redakcją Andrzeja Sadowskiego i Katarzyny Sztop-Rutkowskiej. – 2016. – 280 p. : iliustr., lent.. – Str. angl., lenk., rus.; santr. angl.. – Bibliogr. str. gale

 

Hereditas Monasteriorum : HM / [półrocznik wydawany przez Pracownię Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych (LARHCOR) w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego]. – Vol. 1 (2012)-. – Wrocław : Pracownia Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych (LARHCOR) w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012- Pusmetinis. – Str. lenk., isp., pranc., ukr., vok.; santr. angl., lenk. ISSN 2299-5609

Vol. 1 (2012) / [redakcja: Marek Derwich (redaktor naczelny) … [et al.]. – 2012. – 496 p. : iliustr., faks., lent.. – Str. angl., lenk., lot., pranc., ukr.; santr. angl., lenk.. – Bibliogr. išnašose

Vol. 2 (2013) / [redakcja: Marek Derwich (redaktor naczelny) … [et al.]. – 2013. – 609 p. : iliustr., faks., lent.. – Str. angl., lenk.; santr. angl., lenk.. – Bibliogr. išnašose

Vol. 3 (2013) / [redakcja: Marek Derwich (redaktor naczelny) … [et al.]. – 2013. – 636 p. : iliustr., faks., žml.. – Str. angl., lenk., pranc.; santr. angl., lenk.. – Bibliogr. išnašose

Vol. 4 (2014) / [redakcja: Marek Derwich (redaktor naczelny) … [et al.]. – 2014. – 570 p. : iliustr., faks., lent.. – Str. lenk., pranc., vok.; santr. angl., lenk.. – Bibliogr. išnašose

Vol. 5 (2014) / [redakcja: Marek Derwich (redaktor naczelny) … [et al.]. – 2014. – 550 p. : iliustr., faks., lent.. – Str. lenk., vok.; santr. angl., lenk.. – Bibliogr. išnašose

Vol. 6 (2015) / [redakcja: Marek Derwich (redaktor naczelny) … [et al.]. – 2015. – 604 p. : iliustr., faks., nat.. – Str. lenk., pranc., ukr., vok.; santr. angl., lenk.. – Bibliogr. išnašose

Vol. 7 (2015) / [redakcja: Marek Derwich (redaktor naczelny) … [et al.]. – 2015. – 596 p. : iliustr., faks., žml.. – Str. lenk., pranc., vok.; santr. angl., lenk.. – Bibliogr. išnašose

 

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego = Universitas Iagellonica Acta Scientiarum Litterarumque / Uniwersytet Jagielloński. – 1-. – Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1955-

Gretut. antr. angl.: Jagiellonian University Schoarly Fascicle. – Dalis tomų buvo tvarkomi kaip serialinis leidinys. – Leidėjai: nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego; Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

ISSN 0860-0139

Prace Historyczne = Schedae Historicae. – Z. 1-. – 1960-. – (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego)

 

[Prace historyczne] / pod redakcją Zdzisława Zblewskiego. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. – VI, 236 p.. – (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ; 143. Prace Historyczne, ISSN 0083-4351 ; z. 1)

Str. angl., lenk.. – Bibliogr. str. gale ir išnašose

ISBN 978-83-233-4163-5

 

Ukraina, Ruś w epoce nowożytnej / pod redakcją Jarosława Stolickiego, Witalija Michałowskiego. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. – IX p., p. 237-379. – (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ; 143. Prace Historyczne, ISSN 0083-4351 ; z. 2)

Str. angl., lenk., ukr., baltar.; santr. angl.. – Bibliogr. str. gale ir išnašose

ISBN 978-83-233-4124-6

 

[Prace historyczne] / pod redakcją Zdzisława Zblewskiego. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. – VII p., p. 381-[616] : iliustr.. – (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ; 143. Prace Historyczne, ISSN 0083-4351 ; z. 3)

Str. angl., lenk.; santr. angl.. – Bibliogr. str. gale ir išnašose

ISBN 978-83-233-4209-0

 

Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej = Studies of the Faculty of Management and Communication. – Z. 1-. – 1999-. – (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego)

 

Zarządzanie w Kulturze = Culture Management. – T. 1-. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000-. – (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego = Jagiellonian University Scholarly Fascicle. Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej = Studies of the Faculty of Management and Communication)

Metininkas

ISSN 1896-8201

 1. 17, [z.] 2 / pod redakcją Alicji Kędziory, Ewy Kocój. – 2016. – IX p., p. 91-193 : iliustr., diagr., lent.. – Str. angl., lenk.; santr. angl.. – Serija nenurodyta. – Bibliogr. str. gale ir išnašose
 2. 17, [z.] 3 / pod redakcją Iwony Sowińskiej, Emila Orzechowskiego. – 2016. – VIII p., p. 195-293 : iliustr., diagr., lent.. – Str. angl., lenk.; santr. angl.. – Serija nenurodyta. – Bibliogr. str. gale ir išnašose
 3. 17, [z.] 4 / pod redakcją Ewy Kocój, Żanny Osikowicz. – 2016. – IX, p., p. 295-389 : iliustr., diagr., lent.. – Str. angl., lenk.; santr. angl.. – Serija nenurodyta

Nordost-Archiv : Mitteilungsblätter / Nordostdeutsches Kulturwerk. – Jg. 1, H. 1 (1968)-Jg. 24, H. 104 (1991); N.F., Bd. 1, H. 1 (1992)-Bd. 9, H. 2 (2000); Bd. 10 (2001)-. – Lüneburg : Nordostdeutsches Kulturwerk, 1968-

Kasmetinis, 2001-. – 2 kartus per metus, 1992-2000. – Ketvirtinis, 1968-1991. – Priešantr.: Nordost-Institut Lüneburg. – Paantr.:  Zeitschrift für Sammler und Landeshistoriker, 1975-1991; Zeitschrift für Regionalgeschichte, 1992-. – Leidėjas: Nordost-Institut Lüneburg

ISSN 0029-1595

Bd. 24 (2015), Der Große Krieg beginnt: Sommer und Herbst 1914 = The Great war beginns : Summer and Autumn 1914 / Herausgeber des Ausgabe: Joachim Tauber. – 2016. – 190 p. : iliustr., faks.. – Str. ir santr. angl., vok.. – Bibliogr. išnašose

Bd. 25 (2016), Reformation in Nordosteuropa = The reformation in Northeast Europe / Herausgeber der Ausgabe: Sebastian Rimestad. – 2016. – 240 p.. – Str. ir santr. angl., vok. – Bibliogr. išnašose

 

Studia Wschodniosłowiańskie / Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej. – T. 1-. – Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2001-

Kasmetinis

ISSN 1642-557X

 1. 16 / [komitet redakcyjny: Leonarda Dacewicz (redaktor naczelna) … [et al.]]. – 2016. – 425, [6] p. : iliustr., diagr.. – Str. lenk., rus.; santr. ir turinys angl.. – Bibliogr. str. gale ir išnašose

 

ΕΛΠΙΣ : czasopismo teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku / Uniwersytet w Białymstoku. Katedra Teologii Prawosławnej. – Rocz. 1, z. 1 (1999)-. – Białystok : Uniwersytet w Białymstoku Katedra Teologii Prawosławnej, 1999-

2 kartus per metus. – Leidž. nuo 1926

ISSN 1508-7719

 1. 18 (2016) / [zespół redakcyjny: Marek Ławreszuk (redaktor naczelny) … [et al.]. – 2016. – 191 p. : iliustr.. – Str. lenk., angl., rus.; santr. angl., lenk., rus.. – Bibliogr. str. gale ir išnašose

 

Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie = Dissolutiones monasteriorum in Re Publica Utriusque Nationis et Silesia sitorum ad processus Europaeae saecularisationis relata / redakcja: Marek Derwich. – Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2014. – 4 t.. – (Opera ad Historiam Monasticam Spectantia. Series 1, Colloquia)

ISBN 978-83-87843-21-2

 1. 1, Geneza. Kasaty na ziemiach zaborów austriackiego i rosyjskiego = Origines. Dissolutiones in terris ab Austriacis et Russis occupatis actae. – 2014. – 464 p. : iliustr., lent.. – (Opera ad Historiam Monasticam Spectantia. Series 1, Colloquia ; 8/1). – Str. angl., ček., lenk., pranc., rus., vok.; santr. angl.. – Bibliogr. išnašose. – Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės: p. 385-448. – ISBN 978-83-87843-22-9
 2. 2, Kasaty na Śląsku Pruskim i na ziemiach zaboru pruskiego = Dissolutiones in Silesia Borussica ac terris a Borussis occupatis actae. – 2014. – 474 p. : iliustr., lent.. – (Opera ad Historiam Monasticam Spectantia. Series 1, Colloquia ; 8/2). – Str. angl., lenk., vok.; santr. angl.. – Bibliogr. išnašose. – Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės: p. 401-457. – ISBN 978-83-87843-23-6
 3. 3, Źródła. Skutki kasat XVIII i XIX w. Kasata w latach 1954-1956 = Fontes. Eventus dissolutionum saeculi duodevicesimi et undevicesimi. Dissolutiones communistarum tempore actae. – 2014. – 520 p. : iliustr., lent.. – (Opera ad Historiam Monasticam Spectantia. Series I, Colloquia ; 8/3). – Santr. angl.. – Bibliogr. išnašose. – Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės: p. 437-503. – ISBN 978-83-87843-24-3
 4. 4, Dokumentacja = Documenta. – 2014. – 560 p. : iliustr., faks., portr.. – (Opera ad Historiam Monasticam Spectantia. Series 1, Colloquia ; 8/4). – Santr. angl.. – Bibliogr.: p. 227-372. – Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės: p. 381-536. – ISBN 978-83-87843-25-0

 

Góry –  literatura – kultura / pod redakcją Jacka Kolbuszewskiego. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996-. – t.. – (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661)

 1. 10 / pod redakcją Ewy Grzędy. – 2016. – 286 p., [2] faks. lap. : iliustr.. – (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 3746). – Str. angl., lenk., vok.; santr. angl.. – Bibliogr. išnašose. – Asmenvardžių r-klė: p. 275-282

 

Kulturowe uwarunkowania zachowań językowych – tradycja i zmiana / pod redakcją Anny Burzyńskiej-Kamienieckiej. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016. – 364 p. : iliustr.. – (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 3721)

Santr. angl.. – Bibliogr. str. gale ir išnašose. – Asmenvardžių r-klė: p. 355-364

ISBN 978-83-229-3539-2

 

Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wrocławski. – No 1-. – Wrocław : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962-

Dalis tomų buvo tvarkomi kaip serialinis leid.. – Leidėjas: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. – Išleid. vieta: Warszawa

ISSN 0239-6661

 

Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997-. – t.. – (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661. Slavica Wratislaviensia, ISSN 0137-1150)

 1. 12, Starość / redakcja: Marcin Borowski … [et al.]. – 2016. – (Acta Universitatis Wratislaviensis ; no 3729, ISSN 0223-6661. Slavica Wratislaviensia ; 163). – Str. ček., kroat., lenk., rus., ukr.; santr. angl., kroat., lenk., rus., ukr.. – Bibliogr. str. gale ir išnašose. – ISBN 978-83-229-3547-7

 

Miscellanea Historico-Iuridica / Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Prawa. Katedra Nauk Historycznoprawnych. Zakład Historii Państwa i Prawa. – T. 1-. – Białystok : Uniwersytet w Białymstoku, 2003-

Įvairaus dažnumo. – Santr. angl.

ISSN 1732-9132

 1. 15, z. 1 / pod redakcją Katarzyny Bagan-Kurluty i Piotra Fiedorczyka. – 2016. – 413, [10] p. : iliustr., diagr., lent.. – Str. lenk., angl.; santr. ir turinys angl.. – Bibliogr. str. gale ir išnašose

  Konferencijų medžiaga

Outlook and perspectives in the Baltic Sea region, energetinio saugumo konferencija (2012 ; Vilnius) / Proceedings of the conference on energy security : Outlook and perspectives in the Baltic Sea region : Lithuanian Academy of Sciences, Vilnius, Lithuania, November 15-16, 2012 / European Commission. Joint Research Centre. Institute for Energy  and Transport ; editors: Vytis Kopustinskas, Marcelo Masera, Rolandas Urbonas. – Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2013. – 257, [1] p. : iliustr., lent.. – (EUR. Scientific and technical research series, ISSN 1018-5593 ; 25682) (JRC technical reports)

ISBN 978-92-79-28081-8

 

Opera ad Historiam Monasticam Spectantia. – Opole : Pracownia Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych (LARHCOR) ; Wrocław : Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, [1996]-

Publikavimo duom.: Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Series 1, Colloquia. – 1-. – [1996]-. – (Opera ad Historiam Monasticam Spectantia)

 

Берасцейскія кнігазборы: праблемы і перспектывы даследавання (3), konferencija (2015 ; Брэст, Беларусь). Берасцейскiя кнiгазборы : праблемы і перспектывы даследавання : матэрыялы і даклады III Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Брэст, 22-25 верасня 2015 года / Брэсцкі абласны выканаўчы камітэт, Брэсцкая абласная бібліятэка імя М. Горкага ; [складальнік А. М. Мяснянкіна] ; [пад агульнай рэдакцыяй М. В. Нікалаева]. – Мiнск : БудМедыяПраект, 2016. – 439, [1] p., [4] iliustr., faks. lap. : iliustr.

Str. baltar., lenk., rus., ukr.; santr. ir turinys angl.. – Bibliogr. išnašose

ISBN 978-985-7091-86-7

 

Атрибуция, экспертиза и реставрация предметов XVI-XIX веков из собраний музеев : материалы международной научно-практической конференции (Мирский замок, 21-22 апреля 2016 года) / Учреждение „Музей Замковый комплекс „Мир” ; [научный редактор И.Н. Скворцова]. – Мир : Учреждение „Музей Замковый комплекс „Мир”, 2016. – 205, [1] p. : iliustr., portr. Str. baltar., rus.; santr. angl.. – Bibliogr. Išnašose. ISBN 978-985-90380-1-3

 

Интеллектуальная культура Беларуси: управление знаниями в контексте задач социально-экономической модернизации : материалы Второй международной научной конференции, г. Минск, 12―13 ноября 2015 г. : к 85-летию Института философии НАН Беларуси / Национальная академия наук Беларуси, Государственное научное учреждение „Институт философии НАН Беларуси” ; [редколлегия: А.А. Лазаревич … [et al.]. – Минск : Право и экономика, 2016. – 464, [1] p. : iliustr., lent.

Str. angl., baltar., rum., rus.. – Bibliogr. str. gale

ISBN 978-985-552-532-6


Publicistika

Nelyginant šiaurė magnetą : pašnekesiai su Ellen Hinsey / Tomas Venclova. – Vilnius (Standartų sp.) : Apostrofa. – 600 p.. – ISBN 978-609-8205-04-6

 

Thomas Mann in Nidden / Text: Bernd Erhard Fischer ; Photographien: Angelika Fisher. – 4. Aufl.. – Berlin : Edition A.B. Fischer, 2016. – 29, [3] p. : iliustr., portr.. – (Menschen und Orte)

Bibliogr.: p. 32

ISBN 978-3-937434-80-3

 

Nur der Himmel blieb derselbe : Ostpreußens Hungerkinder erzählen vom Überleben / Christopher Spatz. – 2. Aufl.. – Hamburg : Ellert & Richter, 2016. – 344 p.

Bibliogr. pastabose: p. 296-333. – Vietovardžių r-klė: p. 334-339

ISBN 978-3-8319-0664-2

 

Meine Abrechnung : Familiengeschichte ab 1732 / Elli Manteuffel. – [Berlin] : epubli, [2016]. – 147, [1] p. : iliustr.

Antr. iš virš.. – Bibliogr.: p. 147

ISBN 978-3-7418-6720-0

 

Збор твораў : у дваццацi пяцi тамах / Уладзімір Караткевіч ; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Фiлалагiчны факультэт. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2012-. – t. ; 20 cm

ISBN 978-985-02-1366-2 (įr.)

Т. 13, Публіцыстыка, 1957-1982 / рэдактар тома Вiктар Іўчанкаў ; [падрыхтоўка тэкстaў і каментарыі Пятра Жаўняровiча]. – 2016. – 493, [3] p., [4] iliustr., portr. lap.. – Turinys: З жыццяпiсу. Адказы на пытаннi ; Эсэ-партрэты ; Эсэ-артыкулы ; Эсэ-фельетоны. – Bibliogr. komentaruose: p. 405-490. – ISBN 978-985-02-1725-7

 

Максім Багдановіч. Я не самотны… : успаміны, артыкулы, вершы, пераклады / [укладальнік Вiктар Шніп]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2016. – 334, [2] p. : iliustr., portr., faks.

 

Украина Incognita. ТОП-25 / [составители: Игорь Сюндюков, Лилия Шевцова, Анна Мотозюк] ; под общей редакцией Ларисы Ившиной. – Киев : Украинская пресс-группа, 2014. – 383, [1] p. : iliustr., portr.. – (Библиотека газеты „День”. Украина Incognita)

ISBN 978-966-8152-60-3

 

Przewodnik Miłosz – Krasnogruda / Zbigniew Fałtynowicz. – Suwałki : Muzeum Okręgowe, 2012. – 47, [1] p., [1] portr. lap. Bibliogr.: p. 47. ISBN 978-83-61494-56-0

 

Miłosz, dialog, Pogranicze / [redakcja: Łukasz Galusek]. – Sejny : Fundacja Pogranicze, 2011. – 126 p. : iliustr., portr.

 

Henryk Sienkiewicz. Twórczośc / pod redakcją Lecha Ludorowskiego … [et al.]. – Lublin : Towarzystwo im. Henryka Sienkiewicza, 2006. – 571, [2] p. : iliustr.. – (Studia Sienkiewiczowskie ; 1, cz. 2)

Virš. antr.: Listy i dokumenty. – Bibliogr. išnašose

ISBN 83-7270-481-3


Menas ir menotyra

 

Baltic modernism : architecture and housing in Soviet Lithuania / Marija Drėmaitė ; [translation: Darius Sužiedėlis]. – Berlin : DOM, 2017. – 219, [1] p. : iliustr., faks., planai, žml. ; 23 x 21 cm. – (Basics ; vol. 56)

Bibliogr., p. 316-319, ir išnašose

ISBN 978-3-86922-470-1

 

Another history of the children’s picture book : from Soviet Lithuania to India / Giedrė Jankevičiūtė and V. Geetha. – [Chennai] : Tara Books ; [Vilnius] : Lithuanian Culture Institute, 2017. – 174, [1] p. : iliustr.

ISBN 978-93-83145-45-4

 

Eine andere Geschichte des Kinderbilderbuchs : vom sowjetischen Litauen bis nach Indien / Giedrė Jankevičiūtė und V. Geetha ; übersetzt aus dem Englischen von Helmut Wolf. – [Chennai] : Tara Books ; [Vilnius] : Lithuanian Culture Institute, 2017. – 174, [1] p. : iliustr.

ISBN 978-93-83145-68-3

 

Menschen und Bäume = Humans and trees / Edvardas Racevičius ; [Autoren: Rimantas Kmita, Denise Wiedner] ; [Übersetzungen: Luisa Menzel (Deutsch-English), Katja Racevičius (Litauisch-Deutsch)]. – Berlin : Bei Schmitz, 2016. – 53, [1] p. : iliustr., portr.

Gretut. tekstas angl., vok.

ISBN 978-3-9816700-4-2

 

Legami storici tra Milano e la Lituania : Bona Sforza e il palazzo dei Granduchi di Lituania / a cura di Vydas Dolinskas, Claudio Salsi. – [S.l.] : [s.n.], 2015. – [5], 30 p., įsk. virš. : iliustr.

 

Fontes musicæ in Polonia. – B/1-. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2016-

 

Nostalgia dos tempos da pureza / Antanas Sutkus ; [textos: Antanas Sutkus, Luiz Gustavo Carvalho]. – Belo Horizonte : Tessitura, [2012]. – 77, [3] p. : iliustr.

Tekstas daugiakalbis

ISBN 978-85-99745-37-3

 

Antanas Sutkus : [exhibitions: Lithuanian portraits, Signs of time] / [texts: Antanas Sutkus, Vika Musvik, Ben Lewis, Nadim Julien Samman]. – London : White Space Gallery ; Moscow : Gallery.Photographer.ru, 2008. – 91 p. : iliustr. ; 21 cm

Gretut. tekstas angl., rus.

ISBN 978-0-9557394-4-6

 

Starptautiskais Latgales grafikas simpozijs (5 ; 2016 ; Daugavpils, Latvija) / V Starptautiskais Latgales grafikas simpozijs = The 5th international Latgale graphic art symposium : [2016. gada 17.-28. oktobris, Daugavpils] : [simpozija katalog] / [simpozija kurators, teksta autors: Māris Čačka]. – Daugavpils : Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, 2016. – [50] p. : iliustr.

Gretut. tekstas latv., angl.

ISBN 978-9934-535-38-3

 

Alba : od renesansowej willi do kompozycji krajobrazowej : z badań źródłowych nad architekturą ogrodów na Kresach / Tadeusz Bernatowicz ; [Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Dziedzictwa Narodowego Kulturowego]. – Warszawa : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2009. – 135 p. : iliustr., faks., planai. – (Poza Krajem). Santr. angl., baltar.. – Bibliogr., p. 55-59, ir išnašose. – Asmenvardžių ir vietovardžių r-klė: p. 122-123. ISBN 978-83-929227-4-2

 

Ceramika i szkło = Ceramics and glass : obszary sensualne / [Małgorzata Dajewska, Maciej Kasperski, Bożena Sacharczuk]. – Wrocław : Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta, 2016. – 199, [3] p. : iliustr., portr.

Aut. nurodyti kn. metrikoje. – Gretut. tekstas angl., lenk.

ISBN 978-83-64419-79-9

 

Polacy w świecie wielkiej opery / Adam Czopek. – Kraków : Fundacja Pomocy Artystom Polskim Czardasz : Petrus, 2013. – 379 p. : iliustr., portr.

Bibliogr.: p. 378 (25 pavad.). – Asmenvardžių r-klė: p. 370-377

ISBN 978-83-920494-6-3 (FPAP). – ISBN 978-83-7720-079-7 (Petrus)

 

Złotnictwo sakralne Prus Królewskich : studium typologiczno-morfologiczne / Michał F. Woźniak. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012. – 2 t. dėkle : iliustr.

ISBN 978-83-231-2857-1. – ISBN 978-83-60518-54-0

[T. 1]. – 2012. – 462 p.. – Santr. angl.. – Bibliogr., p. 335-366, ir išnašose. – Asmenvardžių ir geogr. r-klės: p. 367-420

[T. 2], Ilustracje. – 2012. – 398 p. : iliustr.

 

111 filmów z duszą : metafizyka w kinie / Marek Rymuszko, Przemysław Nowakowski, Wojciech Chudziński. – Rzeszów : Biały Wiatr, 2015. – 449 p.

ISBN 978-83-930452-7-3

 

Skrzypek na dachu = (Fiddler on the roof) : musical w dwóch aktach, trzech częściach : na motyvach opowiadań Szołem Alejchema : Jerry Bock ‒ muzyka, Joseph Stein ‒ libretto, Sheldon Harnick ‒ teksty. – Wrocław : [Operetka Wrocławska], 1991. – [16] p. : iliustr.

Snuć nić jak opowieśċ = Spinning a tread into a story : tkaniny w kulturach świata / redakcja Anna Nadolska-Styczyńska ; współpraca Dorota Kamińska-Jones, Małgorzata Baka-Theis. – Toruń : Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. – 287, [4] p. : iliustr., portr.. – (Toruńskie Studia o Sztuce Orientu ; t. 5)

ISBN 978-83-231-3690-3

 

Toruńskie Studia o Sztuce Orientu = Torun Studies on Oriental Art / Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Sztuk Pięknych. Pracownia Badań i Konserwacji Dzieł Sztuki Orientu. – T. 1-. – Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004-

Leidėjas: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata

ISSN 1733-4985

 

Десять творческих ступеней Арвидаса Мальциса / Михаил Кокжаев. – Москва : Композитор, 2016. – 343, [1] p., [12] iliustr., portr. lap. : iliustr., nat., portr. + 2 elektron. opt. diskai (CD-ROM)

Diskų antr.: Chamber music-I ; Works for symphony orchestra-II. – Bibliogr. išnašose. – A. Malcio darbų sąrašas: p. 339-341. – Diskogr.: p. 333-338

ISBN 978-5-4254-0092-5

 

„Российские древности” в произведениях графики первой половины XIX века = „The Russian antiquities” in graphic works of the first half of the 19th century : каталог собрания Государственного историко-культурного музея-заповедника „Московский Кремль” / И.А. Богатская ; [Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры „Государственный историко-культурный музей-заповедник „Московский Кремль”]. – Москва : Миттель Пресс, 2014. – t.

Gretut. antr. rus., angl.

Т. 1. – 2014. – 422, [2] p. : iliustr.. – Santr. angl.. – ISBN 978-5-88678-229-5

 

М.К. Чюрльоніс і його сучасники / [над каталогом працювали: Габрієле Жайдiте, Освальдас Даугялiс, Едiта Шедбарайте, Раса Кiсэліс, Нійолэ Адомавічене, Вайва Лаукайтене] ; [переклад з литовської: Чередниченко Оляна]. – [Київ] : Твій Формат, 2008. – 63, [1] p. : iliustr.

Дні культури Литви в Україні 2008

 

Творчая суполка „Пагоня” Беларускага саюза мастакоў / [рэдакцыйная калегiя: Эдуард Агуновiч … [et al.] ; укладальнiк Iгар Марачкiн. – Менск : [s.n.], 2016. – 231, [1] p. : iliustr.

Santr. angl.. – Bibliogr.: p. 216-221

 

Казімір Альхімовіч : жывапiсец беларускай мiнуўшчыны / Сяргей Гваздёў. – Мінск : Харвест, 2016. – 63, [1] p. : iliustr.. – (100 выдатных дзеячаў беларускай культуры)

Bibliogr.: p. 63

ISBN 978-985-18-3853-6

 

Kolekcja malarstwa „Grunwald-Art” = Колекція живопису „Ґрюнвальд-Арт” = Tapybos kolekcija „Grunwald-Art” / [redakcja: Tomasz Śrutkowski]. – Olsztyn : WERS, 2015. – 59, [1] p. : iliustr., portr. Gretut. tekstas liet., lenk., ukr.

 

Валенцій Ваньковіч : мастак-рамантык з Мінска / Алесь Мінскі. – Мінск : Харвест, 2016. – 63, [3] p., įsk. virš. : iliustr., herb., portr.. – (100 выдатных дзеячаў беларускай культуры)

Bibliogr.: p. 63

ISBN 978-985-18-3852-9

 

Пётра Сергіевіч : мастак нацыянальнага Адраджэння / Янка Шутовіч. – Мінск : Харвест, 2016. – 63, [3] p., įsk. virš. : iliustr., portr.. – (100 выдатных дзеячаў беларускай культуры)

Bibliogr.: p. 63

ISBN 978-985-18-3856-7

 

Язэп Драздовіч : даследчык Бацькаўшчыны і паэт космасу / Лія Кісялёва, Вольга Архіпава. – Мїнск : Харвест, 2016. – 63, [3] p., įsk. virš. : iliustr., portr.. – (100 выдатных дзеячаў беларускай культуры)

Bibliogr.: p. 62-63

ISBN 978-985-18-3854-3

 

Дні Еўрапейскай спадчыны ў Беларусі, 2016 = European heritage days in Belarus, 2016 : спадчына и веды / [укладальнiк А. Калiноўская]. – Мінск : Інстытут культуры Беларусі, 2016. – [18] p., įsk. virš. : iliustr.

Gretut. tekstas baltar., angl.

 

Príbeh BIB = Story of BIB : polstoročie Bienále ilustrácií Bratislava vo faktoch a obrazoch / [editor: Hana Ondrejičková]. – Bratislava : Bibiana, 2015. – 139, [5] p. : iliustr., portr.

Gretut. tekstas slovak., angl.. – Asmenvardžių r-klė: p. 140-144

ISBN 978-80-89154-49-4

 

Nositelia Grand Prix BIB = Grand Prix BIB winners : Bienále ilustrácií Bratislava Slovensko / [autorka textov a zostavovateľka katalógu: Viera Anoškinová]. – Bratislava : Bibiana, 2011. – 1 apl. (24 lap.) : iliustr., portr.

Gretut. tekstas angl., slovak.

ISBN 978-80-89154-37-1

 

 1. bienále ilustrácií Bratislava = 25th Biennial of Illustrations Bratislava : 4.9. – 25.10.2015 : 25. ročník BIB 2015 sa koná pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky Mareka Mad’ariča a Unesco / [zostavovatel’ katalógu Marián Potrok]. – Bratislava : Bibiana, 2015. – 355, [15] p. : iliustr., portr.

Gretut. tekstas slovak., angl.. – 50. výročie založenia BIB

ISBN 978-80-89154-45-6


Stasys Eidrigevičius

 

Stasys Eidrigevicius. 224 small graphic works [bookplates]. – Tokyo : NDA Gallery, 1992. – 239 p. : iliustr.

Kn. taip pat: [Foreword] / Jacek Szelegejd, p. 5-7

 

Stasys : [exposition de Stasys Eidrigevicius, 15 octobre au 15 décembre 2004, Ateliers d’art, Douarnenez]. – Douarnenez : [s.n.], 2004. – [42] p., įsk. virš. : iliustr.

 

Stasys Eidrigevicius. Faces : September 17 – November 13, 1993, Polish Art Gallerry, New York / [catalogue design and lay-out Zofia Siejka]. – [New York] : [Polish Art Gallery], [1993]. – [15] p., įsk. virš. : iliustr.

 

Stasys : [peinture, pastel, ex-libris, installation, dessin, masques, affiches] : [Musée des Beaux arts de la Ville du Locle, 11 mai – 23 juin 1996]. – Locle : Musée des Beaux arts de la Ville du Locle, 1996. – [25] p., įsk. virš. : iliustr.

 

Stasys at Bet Ariela : May – December 2000 / Municipality of Tel-Aviv-Yafo, Embassy of The Republic of Poland in Israel, Bet Ariela Cultural Center, Polish Institute ; curator Ewa Lieber ; translation: Sara Friedman. – Tel-Aviv-Yafo : Bet Ariela Cultural Center, [2000]. – [32] p. : iliustr., portr.

 

Stasys : Lawrence Wilson Art Gallery, the University of Western Australia, Perth, 17 February – 2 April 1995. – Perth : Lawrence Wilson Art Gallery, 1995. – 1 lankstinys (6 p.) : iliustr.

ISBN 0-86422-398-6

 

Stasys Eidrigevičius: dailininkas ir jo modelis = Stasys Eidrigevičius: the artist and his model : Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus, M. Žilinsko dailės galerija, 17.12.2004 – 17.01.2005. – Lublin : L-Print (Z. Lemiech), [2004]. – [15], 72, [8] p. : iliustr., portr.

Kn. taip pat: Stasys Eidrigevicius: the artist and his model / Marek Bartelik, p. 3-6 ; Įž. str. / Kristina Civinskienė, p. 9-10

ISBN 83-88711-88-1

 

Twarze = Faces / Stasys Eidrigevičius. – Łódź : 86 Press, 1992. – [108] p. : iliustr. Gretut. tekstas angl., lenk. ir lenk., pranc.

ISBN 83-85238-18-2

 

Stasys Eidrigevicius. Pastele : Galeria ZPAP Pod Podlogą, Maj 2010 / [projekt katalogu: Krzysztof Szymanowicz]. – Lublin : ZPAP, 2010. – [8] p. : iliustr.

Dalis teksto gretut. angl., lenk.

 

Stasys Eidrigevičius. Mamo, co Ci narysować … : rysunki z Białego jelenia : Galeria Studio, 6-27 czerwca 1994 : [katalog]. – Warszawa : Centrum Sztuki Studio, 1994. – 12, [1] p., įsk. virš. : iliustr.

Kn. taip pat: Z innego świata / z Stasysem Eidrigevičiusem rozmawia Zbigniew Taranienko

 

Z biegiem lat = Over the years / [tekst: Kama Zboralska]. – Białystok : Muzeum Podlaskie, 2009. – 95, [1] p. : iliustr.

ISBN 978-83-87026-95-0

 

Mosty / Stasys Eidrigevicius ; [tekst wstępu: Michael Weinstein]. – Lublin : Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe”, 2005. – 23, [1] p., įsk. virš. : iliustr.

ISBN 83-87695-38-6

 

Stasys Eidrigevicius : malarstwo i  rzeźba / Galeria Sztuki Współczesnej Winda ; [fot. Ignacy Eidrigevicius]. – Kielce : Kieleckie Centrum Cultury, [2011]. – 40, [2] p., įsk. virš. : iliustr., portr.

 

Stasys. Pastele i kolaże : wystawa połączona ze spredażą, od 12 do 26 lutego 2016, [Sopocki Dom Aukcyjny]. – [Sopot] : Sopocki Dom Aukcyjny, [2016]. – 1 lankstinys (6 p.) : iliustr.

 

Stasys Eidrigevicius. Długi nos : [wystawa z cyklu „Mistrzowie ilustracji”, towarzysząca VII Poznańskim Spotkaniom Targowym „Książka dla Dzieci i Młodzieży”] : [Galeria Sztuki Współczesnej Profil, 7-29 lutego 2008] / [opracowanie Katarzyna Iwanicka]. – Poznań : Galeria Sztuki Współczesnej Profil, 2008. – [4] p. : iliustr.

 

Stasys Eidrigevičius. Malarstwo. Fotografie dawne i najnowsze : Galeria Sztuki Współczesnej WIGRY ‒ East Europe Art Meetings / [koncepcja wydania, teksty krytyczne, redakcja, korekty: Krzystof Stanisławski]. – Wigry : Dom Pracy Twórczej, 2007. – 63, [1] p. : iliustr.

ISBN 978-83-89959-35-5

 

Ku-ku-ri-ku / Stasys Eidrigevičius ; [redakcja albumu: Andrzej Wójtowicz, Filip Bednarczyk] ; [tłumaczenie: Joanna Holzman, Filip Bednarczyk]. – Warszawa : Fesiwal Filmovy i Artystyczny „Lato Filmów” ; Warszawa : BPiM „Filmar”, 2001. – 77, [3] p. : iliustr.

ISBN 83-909572-3-X

 

Stasys Eidrigevičius : prace najnowsze / [projekt katalogu: Tadeusz Burniewicz] ; [reprodukcje prac: Ignacy Eidrigevičius]. – Olsztyn : Galeria Sztuki Współczesnej BWA, 2008. – 77, [3] p. : iliustr.

Kn. taip pat.: Stasys od nowa / Krzysztof Stanisławski, p. 3-7

ISBN 9788389228536

 

Teraz = Now : Stasys Eidrigevičius i syn Ignacy : [Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, 11.04-4.05.2003] / [redakcja Iwona Makówka] ; [tłumaczenie Marzena B. Guzowska, Cara Thornton]. – Sopot : Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, 2003. – 55, [4] p. : iliustr., portr.

Bibliogr. ir filmogr.: p. 59

ISBN 83-88210-47-5

 

Stasys Eidrigevičius : smutki / Gardzienice. – Lublin : Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice, 2011. – [16] p., įsk. virš. : iliustr.

 

Stasys Eidrigevičius. Plakat / [opracowanie i redakcja katalogu: Lucja Jaranowska]. – Łódź : Biuro Wystaw Artystycznych w Łodzi, [1991]. – [32] p. : iliustr.

 

Stasys Eidrigevicius. Pastele i grafiki : [Salon Sztuki Marka Sobacińskiego]. – Świdnica : M. Sobaciński, 2000. – [24] p. : iliustr.

 

Siedem misteriów według Stasysa : [kamień, wahadło, pragnienie, głod, labirynt, nadzieja, wyzwolenie] : film Andrzeja Papuzińskiego. – [Stare Babice] : Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, [1994]. – [24] p. : iliustr.

 

Mała świnka / Akumal Ramachander ; ilustracje Stasys Eidrigevičius ; przełożyła Anna Kołyszko. – Warszawa : Tenten, 1993. – 29 p. : iliustr.

Orig. antr.: Little Pig

ISBN 83-85477-58-6

 

Stasys Eidrigevičius / Redaktion und Entwurf des Kataloges Janina Górka-Czarnecka. – Kraków : Galerie Artemis, 2002. – 1 lankstinys (6) p. : iliustr.

 

Stasys : malarstwo : Galeria Grafiki i Plakatu s.c., Warszawa, Muzeum Plakatu w Wilanowie, Warszawa, SOMA Restauracja & Browar, Warszawa / [zdjiece Ignacy Eidrigiewicz]. – [Warszawa] : [s.n.], [2002]. – 43, [5] p. : iliustr.

Kn. taip pat: Poezja Stasysa … (lenk., angl.) / Ikko Tanaka

 

Stasys Eidrigevičius. Spojrzenie : Kraków, pażdziernik-listopad 2001, Galeria sztuki Artemis / [redakcja i projekt katalogu Janina Górka-Czarnecka] ; [tlumaczenie Cara Thornton]. – Kraków : Galeria Artemis, 2001. – [24] p. : iliustr.

Gretut. tekstas angl., lenk.. – Kn. taip pat: Stasysowe gry / Tadeusz Nyczek

 

Pomiędzy książką a sceną : [parodos bukletas] / Stasys Eidrigevičius. – Zamość : Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria Zamojska, [2013]. – 1 lankstinys (8 p.) : iliustr.

Dalis teksto gretut. angl., lenk.

 

Stasys : [BWA w Wałbrzychu, grudzień-styczeń 1994/1995] / [zdjęcie: Stasys Eidrigevicius] ; [projekt graficzny Andrzej Stroka]. – [Wałbrzych] : [BWA], [1994]. – [32] subroš. atvirukai : iliustr.

 

Pinokio / Stasys Eidrigevičius ; [fotografie: Stasys Eidrigevičius, Robert Jarosz, Bogusław „Beniu” Byrski]. – Lublin : Z. Lemiech Wydawnictwo-Drukarnia L-Print, 2007. – [62] p. : iliustr.

Virš. antr.: Stasys. – Kn. taip pat: „Tkliwa dinamyka” … / Małgorzata Kitowska-Łysiak, p. [4-5]

ISBN 978-83-60255-20-9

 

Xin yue de ren jian meng you : aidegeweiqi de ming yue guang / [tekst and illustrations] Stasys Eidrigevičius. – Taibei Shi : Ge lin wen hua, 2005. – [75] p. : iliustr.. – Antr. papildomame antr. p.: Stasys

Tekstas kin.; tekstas po pav. kin., lenk.

ISBN 957-745-734-7

 

Ausura-san no mitsuamimichi / Motoko Nakagawa, Stasys Eidrigevicius. – Fukuoka-shi : Sekifūsha, 2015. – [32] p. : iliustr., portr.

Tekstas jap.

ISBN 978-4-88344-252-2

 

Stasys Eidrigevičius. Ablak Mellett = Stasys Eidrigevičius. At the window : 2001. szeptember 5. – október 14., Lengyel Intézet Platán Kortárs Művészeti Galéria 2001. / [előszó Wiesława Wierzchowska]. – Budapest : Platán Kortárs Művészeti Galéria, 2001. – 22 p. : iliustr.

Gretut. tekstas angl., vengr.

 

Sutashisu ehon genga : 155 illustrations, 1978-1990 / Stasys Eidrigevičius. – Otaru : Mori Hiroko Sutashisu Bijutsukan, 2002. – 108 p. : iliustr.

 

Poolse affiches, 1945-1990 : hulde aan Henryk Tomaszewski, blik op Stasys Eidrigevicius : affiches uit de verzamelingen Pierre-Michel Zaleski en Florian Zielinski : Hessenhuis, 27 januari 1990 tot 15 april 1990. – Antwerpen : [Stadsbestuur], 1989. – [166] p. : iliustr.

 

Stasys Eidrigevicius. Die Welt ist ein Narrenschiff : [Galerie Irene Sagan, Essen, 08. September – 30. Oktober 1996] / [Redaktion: Gregorz Musiał]. – Essen : Galerie Irene Sagan, [1996]. – 23 p. : iliustr.

 

Stasys Eidrigevičius. Rysunki z podróży = Stasys Eidrigevičius. Drawings from my journeys : szkicowniki 1-192, 1987-1995 / [wybór i opracowane: Gregorz Musiał] ; [tłumaczenie: Małgorzata Talikowska-Musiał]. – Łódź : Galeria 86, 1996. – [52] p., [50] iliustr. lap. : iliustr.

Gretut. tekstas lenk., angl.

ISBN 83-904237-9-0

 

Stasys Eidrigevičius : dialog z cytatem / [redakcja i projekt:] Janina Górka-Czarnecka. – Kraków : Galeria Sztuki Artemis, 2015. – [32] p. : iliustr.

Gretut. tekstas angl., lenk.. – Kn. taip pat: Stasys Eidrigevičius ; Nie traktuj sztuki zbyt poważnie / Adam Organisty, p. 4-8. – Bibliogr. išnašose

ISBN 978-83-88021-30-5

 

Stasys Eidrigevičius. – Lublin : Z. Lemiech Wydawnictwo-Drukarnia L-Print, 2004. – 47, [1] p. : iliustr.

Kn. taip pat: Kilka słow o grafice / Stasys Eidrigevičius, p. 7

ISBN 83-88711-70-9

 

Roger Vitrac. Wiktor, albo Dzieci u władzy = Roger Vitrac. Victor, ou les Enfants au pouvoir / przekład Zygmunta Szymańskiego ; [ilustracje ‒ Stasys Eidrigevičius]. – Warszawa : Teatr Nowy, 1987. – [6] p., [2] iliustr. lap. + [2] lap.

 

Fantazje z piwnicy bremeńskiego ratusza : przyjaciołom wina podarunek jesienny / Wilhelm Hauff ; przełożył [z niemieckiego] Zbigniew Fonferko ; ilustrował Eidrigevičius Stasys. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978. – 88 p. : iliustr.

Orig. antr.: Phantasien im Bremer Ratskeller

 

Der gestiefelte Kater : ein Märchen / von Charles Perrault ; erzählt von Kurt Baumann ; mit Bildern von Stasys Eidrigevičius. – Gossau [etc.] : Nord-Süd Verlag, 1990. – [28] p. : iliustr.. – (Ein Nord-Süd Bilderbuch)

ISBN 3-314-00532-6


Grožinė literatūra

 

Veisiejai : eilėraščiai, poemos, esė… / knygą parengė: Joana Vaikšnoraitė, Albinas Jarmala. – Punskas : Aušra, 2017 ([Punskas] : l-klos „Aušra” sp.). – 257, [1] p. : iliustr., portr. Tiražas 340 egz.

ISBN 978-83-65342-30-0

 

Lakstau pasibalnojus žodį : N-70 : [eilėraščiai] / Ona Ascilienė. – Punskas : Aušra, 2016 ([Punskas] : Aušra). – 262, [5] p.

ISBN 978-83-65342-10-2

 

Tureckich i iflanskich wojen o sławnej pamięci Janie Karolu Chodkiewiczu głos = Karų su turkais Livonijoje balsas apie šlovingo atminimo Joną Karolį Chodkevičių / Franciszek Małkot ; opracowałi Darius Antanavičius, Dariusz Chemperek, Eglė Patiejūnienė ; przekład Eglė Patiejūnienė. – Warszawa : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2016. – 155, [2] p., [13] faks. lap. : iliustr., nat., portr.. – (Poza Krajem / Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych). Gretut. tekstas liet., lenk.. – Bibliogr. Išnašose. ISBN 978-83-62622-29-0

 

Iluminacje Psałterza Potockich z kolekcji Wilanowskiej = The illuminations of the Potocki psalter from the Wilanów collection / pod redakcją Haliny Tchórzewskiej-Kabata. – Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2004. – 119, [4] p. : iliustr.

Virš. antr.: The illuminations of the Potocki. – Dalis teksto angl.

ISBN 83-7009-585-2

 

Artykuły Pielgrzyma Polskiego / przez Adama Mickiewicza. – Wyd. 2-e. – Paryż : Księgarnia Luxemburgska, [1866]. – 64 p.. – (Biblioteka Ludowa Polska ; 4)

 

Artykuły Pielgrzyma Polskiego / przez Adama Mickiewicza. – Wyd. 3-e. – Paryż : Księgarnia Luxemburgska, [1866]. – 64 p.. – (Biblioteka Ludowa Polska ; [4])

 

Artykuly Pielgrzyma Polskiego / przez Adama Mickiewicza. – Wyd. 4-e. – Paryż : Księgarnia Luxemburgska, [1866]. – 64 p.. – (Biblioteka Ludowa Polska ; 4)

 

Nie trzeba głośno mówić / Józef Mackiewicz. – Warszawa : Baza, 1990. – 558 p.

Bibliogr.: p. 549-551. – Asmenvardžių r-klė: p. 552-558

 

Terra Dei : tłumaczenia wybranych wieszy z książki „Terra Dei” : wiersze i fotografie / Zenon ; tłumacz Irena Hryncewicz. – New York : Беларускае Выдавецкае Таварыства ў Амэрыцы ; Warszawa : Беларускія Ведамасьці, 2017. – 156 p. : iliustr., portr.

Tikrasis aut. vardas: Зянон Пазьняк. – Tekstas lenk., dalis teksto gruz., marių, udmurt., ukr.

ISBN 978-83-935476-9-2

 

Еврейские литературные сказки / [составление, предисловие, комментарии Валерия Дымшица] ; [перевод с идиша Игоря Булатовского … [et al.]. – Санкт-Петербург : Симпозиум, 2013. – 410, [4] p. : iliustr.

ISBN 978-5-89091-465-1

 

Литовские народные сказки / [предисловие, составление, перевод Елены Печерской]. – Москва : [Буки Веди], 2014-. – t. Antr. iš virš.

[Кн. 1]. – 2014. – 24, [1] p

[Кн. 2]. – 2016. – 27, [1] p.

[Кн. 3]. – [2016]. – 36 p.

 

Собрание 4291 древних российских пословиц и Апофегматы Беняша Будного : (из истории русской паремиологии) / Eliza Małek. – Warszawa : Nowy Świat, 2016. – 58, [2] p. Bibliogr. Išnašose. ISBN 978-83-7386-622-5

 

Єгупець = Егупец = יעהופעץ : [альманах]. – 1-. – Київ : Асоціація юдаїки України, 1995-

Kasmetinis. – Rengėjai: Центр досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства, 2012- ; Інститут культури Литви, 2016, Nr 26. – Aprašyta remiantis: 2016, Nr 26. – Leidėjai: Дух і літера ; Національний університет Києво-Могилянська академія

 

26, Вильнюс – Київ = Vilnius – Kyiv / [упорядники: Міндаугас Квєткаускас, Лара Лемпертене]. – 2016. – 382 [2] p., [8] iliustr. lap. : iliustr., portr.. – Str. rus., ukr.; turinys taip pat angl.. – Bibliogr. Išnašose

 

„Kitabi-Dәdә Qorqud” dastanlari Baltik xalqlarının dillәrindә / Mahir Hәmzәyev. – Baki : Elm vә tәhsil, 2017. – 115, [1] p. : iliustr., portr., žml.

Bibliogr. išnašose

ISBN 978-9952-8176-6-9

 

Антологія „Україна – Європа” / [упорядкування та вступна стаття О.В. Красовицького] ; [художник-оформлювач Л.П. Вировець]. – Харків : Бібколектор, 2015. – 570, [3] p.

ISBN 978-617-7013-24-1


Vertimai

 

La floresta de Anykščiai / Antanas Baranauskas ; edición y traducción de Carmen Caro Dugo ; prólogo de Brigita Speičytė. – Valencina de la Concepción : Renacimiento, 2017. – 99, [1] p. : iliustr., faks. ISBN 978-84-16981-33-5

 

Kake Make ja põgenenud kõrvad / Lina Žutautė ; [leedu keelest tõlkinud Tiina Kattel]. – Tallinn : Pegasus, 2016. – [34] p. : iliustr. ISBN 978-9949-593-14-9

 

Kake Make ja suur pimedus / Lina Žutautė. – Tallinn : Pegasus, 2016. – [34] p. : iliustr. ISBN 978-9949-593-16-3

 

3 dienu uztura programma : [dzīvā/augu valsts pārtika uzturā] / Gražina Guma ; [no lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube]. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. – 120 p. : iliustr.

ISBN 978-9934-0-6163-9

 

Īsi stāstiņi par šo un to / Ķēstutis Kasparavičs ; autora ilustrācijas ; no lietuviešu valodas tulkojusi Indra Brūvere. – Rīga : Pētergailis, [2017]. – 54, [2] p. : iliustr.. – (Īsi stāstiņi)

ISBN 978-9984-33-440-0

 

[Dainos dienoraštis] / [Eduardas Mieželaitis] ; [iš lietuvių vertė Hovhanesas Glakas]. – [Jerevanas] : [Nahapetas], 2002. – 30, [1] p. Arm.

ISBN 99930-930-6-8

 

Ezītis, kurš mīlēja slepeni : notikumi jautrajā lauku sētā / Daiņus Šukis ; no lietuviešu valodas tulkojusi Madara Skudra. – Rīga : Lauku Avīze, 2017. – [43] p. : iliustr.

ISBN 978-9934-15-294-8

 

[Laimės žiburys] : [apsakymai] / [Jonas Biliūnas] ; [į armėnų kalbą iš originalo išvertė Feliksas Bachčinianas]. – [Yerevanas] : [Gasprintas], 2017. – 139, [2] p.

Arm.

ISBN 978-9939-0-2309-0

 

[Varnėnas po mėnuliu] / [Sigitas Geda] ; [į armėnų kalbą išvertė Frunzikas Kirakosianas] ; [pratarmės autoriai: Levonas Ananianas ir Feliksas Bachčinianas]. – Yerevanas : Gasprintas, 2016. – 175, [1] p.

Arm.. – Orig. antr.: Varnėnas po mėnuliu

ISBN 978-9939-869-13-1

 

Anykščių šilelis / Antanas Baranauskas ; į armėnų kalbą išvertė Feliksas Bachčinianas ; [pratarmės autorius Algimantas Bučys]. – [Yerevanas] : [Gasprintas], 2016. – 13, [3] p. : iliustr.

ISBN 978-9939-869-10-0

 

Jūras sāļums / Rūta Šepetis ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. – 381, [2] p. : žml.

Orig. antr.: Salt to the sea

ISBN 978-9934-0-6708-2

 

Моє iм’я – Марiте / Альвiдас Шляпiкас ; [переклад Б. Белявцiв]. – Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2016. – 164 p.

Orig. antr.: Mano vardas – Marytė

ISBN 978-966-2665-99-4

 

Kobzarius / Tarasas Ševčenko ; iš ukrainiečių kalbos vertė Vladas Braziūnas. – Київ : Балтія-Друк, 2014. – 117, [2] p. : iliustr.

Orig. antr.: Кобзар

ISBN 978-611-516-001

 

Fische und Drachen / Undinė Radzevičiūtė ; aus dem Litauischen von Cornelius Hell. – Salzburg : Residenz Verlag, 2017. – 398 p.

ISBN 978-3-7017-1676-0

 

Zita egérke : hogyan változott át Zita egérke emberré / Vytautas V. Landsbergis ; Vaidas Žvirblis illusztrációival ; fordította Förgeteg Zsolt. – Budapest : Magyar Napló, 2016. – 151, [3] p. : iliustr.

Orig. antr.: Pelytė Zita

ISBN 978-615-5465-72-7

 

Похвала острову = Encomium insulae : избранные стихотворения, 1965-2015 / Томас Венцлова ; [перевод с литовского: В.А. Асовский, И.А. Бродский, А.Г. Герасимова, Н.Е. Горбаневская, Г.И. Ефремов, Инна Кулишова, А.С. Кушнер, С.Ю. Михайлов, А.А. Пурин, К.Ю. Русанов]. – Санкт-Петербург : Издательство И. Лимбаха, 2016. – 228, [5] p.

Gretut. tekstas ir turinys liet., rus.

ISBN 978-5-89059-268-2

 

Metelinga : стихотворения и не только / Томас Венцлова ; составила и перевела А. Герасимова. – Москва : Пробел-2000, 2017. – 243, [1] p., [20] iliustr., faks. lap.

Bibliogr., p. 242, ir išnašose

ISBN 978-5-98604-596-2

 

Die traurigen Flüsse : Legenden von Heiligen / Romualdas Granauskas ; aus dem Litauischen von Saskia Drude ; mit einem Nachwort von Elke Heidenreich. – Wiesbaden : Corso, 2017. – 140, [1] p.. – (Corso ; 56)

ISBN 978-3-7374-0738-0

 

Die Freuden des Teufels : Roman / Grigori Kanowitsch ; aus dem Russischen von Franziska Zwerg ; mit einem Nachwort von Karl-Markus Gauss. – Wiesbaden : Corso, 2017. – 221, [1] p.. – (Corso ; 59)

ISBN 978-3-7374-0736-6

 

Tūla : Roman eines Streunenden auf der Suche nach einer Liebe, die es vielleicht nie gegeben hat / Jurgis Kunčinas ; aus dem Litauischen von Markus Roduner ; mit einem Nachwort von Martin Pollack. – Wiesbaden : Corso, 2017. – 222, [1] p.. – (Corso ; 58)

Bibliogr. išnašose

ISBN 978-3-7374-0740-3

 

Tūla : [novel] / Jurgis Kunčinas ; translated by Elizabeth Novickas. – Flossmoor, Ill. : Pica Pica Press, 2016. – 230, [2] p.

ISBN 978-0-9966304-1-2

 

Der lange Spaziergang auf einer kurzen Mole : oder: Mein Spiel gegen mich selbst : erzählte Essays / Giedra Radvilavičiūtė ; aus dem Litauischen von Cornelius Hell ; mit einem Nachwort von Nora Bossong. – Wiesbaden : Corso, 2017. – 172, [1] p.. – (Corso ; 57)

Bibliogr. išnašose

ISBN 978-3-7374-0739-7

 

Die gelassene Katze : Capriccios von don Quichotte / Kęstutis Navakas ; aus dem Litauischen von Saskia Drude ; mit einem Nachwort von Karl-Heinz Ott. – Wiesbaden : Corso, 2017. – 140, [1] p.. – (Corso ; 55)

Versta iš: „Du lagaminai sniego” ir „Begarsis skambutis”

ISBN 978-3-7374-0737-3

 

Risse : Streifzüge und Fluchtpunkte : Essays / Eugenijus Ališanka ; aus dem Litauischen von Claudia Sinnig. – Berlin : KLAK, 2017. – 270, [2] p.

Bibliogr. pastabose: p. 257-270

ISBN 978-3-943767-76-6

 

Die Suppe : Essay über das Leben / Mikalojus Vilutis ; aus dem Litauischen übersetzt von Cornelius Hell. – Berlin : KLAK, 2017. – 154, [14] p. : iliustr.

ISBN 978-3-943767-75-9

 

Salz für die See / Ruta Sepetys ; aus dem Englischen von Henning Ahrens. – Hamburg : Königskinder Verlag in der Carlsen Verlag, 2016. – 405, [1] p.

ISBN 978-3-551-56023-0

 

Από τις δύο διαλέγω την τρίτη : н μικρή μον οδύσσεια / Νταλιά Σταπονκούτε ; μετάφραση από τα λιθουανικά Σωτήρης Σουλιώτης. / Staponkutė, Dalia – Αθηνα : Εκδόσεις ΝΕΦΕΛΗ, 2017. – 317, [1] p.

Bibliogr. išnašose

ISBN 978-960-504-186-1

 

Der Windreiter : Roman / Renata Šerelytė ; aus dem Litauischen von Cornelius Hell unter Mitarbeit von Lina Pestal. – Klagenfurt : Wieser, 2017. – 165 p.

Orig. antr.: Vėjo raitelis

ISBN 978-3-99029-230-3

 

Das weisse Leintuch / Antanas Škėma ; aus dem Litauischen von Claudia Sinnig ; mit einer biografischen Skizze von Jonas Mekas. – Berlin : Guggolz, 2017. – 255, [1] p.

ISBN 978-3-945370-10-0

 

Die allereinfachsten Zaubersprüche : poetische Rituale / Rimvydas Stankevičius ; aus dem Litauischen von Cornelius Hell. – Klagenfurt : Wieser, 2017. – 77 p.

Orig. antr.: Patys paprasčiausi burtažodžiai. – Bibliogr. pastabose: p. 76-77

ISBN 978-3-99029-231-0

 

Le stagioni / Kristijonas Donelaitis ; cura e traduzione di Adriano Cerri ; [prefazione di Pietro U. Dini]. – Novi Ligure : Joker, 2014. – 298, [3] p. : iliustr., faks., žml.. – (Studia baltica pisana : studi saggi materiali ; [1])

Gretut. tekstas liet., it.; dalis gretut. teksto vok., it.. – Orig. antr.: Metai. – Turinys: Le stagioni ; Sei favolette ; Tre poesie in tedesco. – Bibliogr., p. 287-298, pastabose ir išnašose

ISBN 978-88-7536-353-6

 

Kein Streicheln : Junge Literatur aus Litauen / Jurgita Ludavičienė (Hg.) ; aus dem Litauischen von Magda Doering, Berthold Forssman und Markus Roduner. – Zweisprachige Ausg.. – Halle (Saale) : Mitteldeutscher Verlag, 2017. – 245, [2] p.

Gretut. tekstas liet., vok.

ISBN 978-3-95462-812-4

Kasparavičius, Kęstutis / Podvodna priča / Kęstutis Kasparavičius ; ilustracije autorove ; [prijevod s litavskog Mirjana Bračko]. – Zagreb : Ibis grafika, 2016. – 28, [4] p. : iliustr.

ISBN 978-953-7997-26-7

 

Revija malih književnosti : Estonija, Latvija, Litva / [za izdavača Miljenka Buljević i Luka Ostojić]. – Zagreb : Booksa, 2015. – 1 apl. (3 kn.: 94, [1]; 93, [1]; 128, [1] p.)

Turinys: Estonija / prijevod Boris Vidović ; Latvija / prijevod Santa Domijan Zviedre ; Litva / prijevod Mirjana Bračko