Nauji leidiniai: apžvalga diasporos tyrėjams : 2017-ųjų gegužė-rugsėjis : trumpasis sąrašas

 

 Įsibėgėjant rudeniui, dalijamės naujausia leidinių apžvalga. Atkreipkite dėmesį, jog čia pateikiamas trumpasis knygų sąrašas, ilgąjį sąrašą rasite čia.

Šįkart sulaukėmė nemažai lituanistiniam švietimui išeivijoje skirtų leidinių, išleistų Punske (Lenkijoje), ir Čikagoje (JAV). Ilgajame sąraše jie išskirti į atskirą skyrių „Lituanistinis švietimas diasporoje“. Atskirą skyrių sąraše sudaro ir nuo 1980-ųjų metų Varšuvoje, Lenkijoje, gyvenančio vieno žymiausių šiuolaikinių lietuvių dailininkų Stasio Eidrigevičiaus leidiniai. Skyriuje, kurį sudaro per 40 leidinių, rasite tiek parodos katalogų, lankstinukų, plakatų, tiek ir knygų apie dailininką. Gausus ir lietuvių autorių vertimų skyrius, parodantis, kad vis daugiau lietuvių grožinės literatūros peržengia Lietuvos ribas ir tampa prieinamos platesniam skaitytojų ratui. Kaip visada, dėmesio verti publicistikos ir istoriniai leidiniai.


Lietuvių diaspora

 

Buvau partizanų ryšininkė : prisiminimai / Teklė Pauliukonytė-Kalvinskienė. – Punskas : Aušra, 2016 (Punskas : Aušra). – 136 p. : iliustr., portr. Tiražas 300 egz. ISBN 978-83-65342-24-9

 

Lenkijos lietuvių švietimas po Antrojo pasaulinio karo / Marytė Černelienė. – Punskas : Aušra, 2016 ([Punskas] : „Aušros” l-klos sp.). – 273, [1] p. : lent.

Santr. angl.. – Bibliogr.: p. 347-353.

ISBN 978-83-65342-28-7

 

Su knyga per pasaulį : lietuvių kalbos vadovėlis pagrindinės mokyklos 6 klasei / Elena Degutienė ; [ilustracje Eglė Valiūtė]. – Puńsk : Aušra, 2016. – 2 d. : iliustr., lent.

ISBN 978-83-65342-27-0

  1. 1. – 2016. – 239 p. : iliustr., lent.. – ISBN 978-83-65342-27-0

Kur ošia gimtinės ąžuolai : lietuvių kalbos vadovėlis pagrindinės mokyklos V klasei / Elena Degutienė. – Puńsk : Aušra, 2016. – 2 d. : iliustr.

  1. 1. – 2016. – 230 p. : iliustr.. – ISBN 978-83-65342-25-6
  2. 2. – 2016. – 255 p. : iliustr.. – ISBN 978-83-65342-26-3

 

Saulutės takeliais : integruoto mokymo vadovėlis III klasei / Gražina Karaneckienė ; [ilustracje: Eglė Valiūtė]. – Puńsk : Aušra, 2014 ([Puńsk] : Aušra). – 2 d. : iliustr.

  1. 1. – 2014. – 124 p. : iliustr.. – ISBN 978-83-60625-90-3
  2. 2. – 2015. – 136 p. : iliustr.. – ISBN 978-83-65342-03-4

Aš – pirmokas! : pratybų sąsiuvinis : pratybų sąsiuvinis lituanistinės mokyklos 1 klasei / [Elena Marcelionienė] ; [iliustracijos: Mindaugas Braslauskas] ; [viršelio iliustracija: Marta Žuravskaja]. – [Čikaga] : [Čikagos lituanistinė mokykla], 2015. – 2 t. : iliustr.

[Nr.] 1. – 2015. – 60, [3] p., įsk. virš. : iliustr.. – Bibliogr.: p. 61

[Nr.] 2. – 2015. – 60, [3] p., įsk. virš. : iliustr.. – Bibliogr.: p. 61

 

Lietuvos gamta : tinka dirbti 4 klasėje Tėvynės pažinimo pamokose naudojant pratybų sąsiuvinį / sudarė Danutė Petraitienė ; [redagavo Loreta Timukienė] ; [dailininkė Rita Gustienė … [et al.]. – Čikaga : [Čikagos lituanistinė mokykla], 2014 (Čikaga : JAV LB sp.). – 3 d. : iliustr.

  1. 1, Augalai. – 2014. – 68, [1] p., įsk. virš. : iliustr.. – Bibliogr.: p. 2 (virš.)
  2. 2, Paukščiai. – 2014. – 60, [1] p., įsk. virš. : iliustr.. – Bibliogr.: p. 2 (virš.)
  3. 3, Žvėrys. – 2014. – 56, [1] p. : iliustr.. – Bibliogr.: p. 2 (virš.)

 


Socialiniai mokslai

 

Migrant integration / [editors: Piotr Juchno, Michaela Agafitei]. – 2017 ed.. – Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. – 108 p. : iliustr., diagr., lent.. – (Statistical books)

ISBN 978-92-79-69313-7

 

2017, Occupational change and wage inequality: European jobs monitor 2017 / [Enrique Fernández-Macías, John Hurley, and José María Arranz-Muñoz]. – 2017. – iv, 81 p. : iliustr., diagr., lent.. – Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje. – Bibliogr., p. 67-69, ir išnašose. – ISBN 978-92-897-1581-2

 

Social mobility in the EU / [Anna Ludwinek, Robert Anderson, Tadas Leončikas … [et al.] ; Eurofound. – Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. – iv, 82 p. : diagr., graf., lent.. – (Research report)

Bibliogr.: p. 77-82

ISBN 978-92-897-1576-8


Istorija

 

Massenerschießungen = Mass shootings : der Holocaust zwischen Ostsee und Schwarzem Meer, 1941-1944 : [Austellungskatalog] / Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, Stiftung Topographie des Terrors ; [Herausgeber: Uwe Neumärker, Andreas Nachama] ; [Texte: Ulrich Baumann … [et al.] ; [Übersetzungen: Pamela Hirsinger, Caroline Pearce]. – [Berlin] : Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas : Stiftung Topographie des Terrors, 2016. – 316, [2] p. : iliustr., faks., portr., žml.

Gretut. tekstas angl., vok.. – Bibliogr. išnašose

ISBN 978-3-941772-22-9

 

We thought we’d be back soon : 18 stories of refugees, 1940-1944 / [selected and edited by Dalia Stakė Anysas, Dalia Cidzikaitė, Laima Petrauskas Vanderstoep] ; [introductions by Dalia Cidzikaitė, Laima Petrauskas Vanderstoep, Dalia Stakė Anysas] ; [index by Inga Garbačiauskienė]. – [Vilnius] : Aukso žuvys, [2017] ([Vilnius] : BALTO print). – 381, [1] p. : iliustr., faks., portr., žml. ; 21 cm. – Versta iš: Manėm, kad greit grįšim. [Vilnius] : Aukso žuvys, [2014]. – Orig. antr.: Manėm, kad greit grįšim. – Bibliogr., p. 32-33, ir išnašose. – Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės: p. 370-381. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-8120-27-1

 

Spatial concepts of Lithuania in the long nineteenth century / edited by Darius Staliūnas. – Brighton, Mass. : Academic Studies Press, 2016. – [4], 471 p. : žml.. – (Lithuanian studies). Bibliogr. str. gale ir išnašose. – R-klė: p. 450-471. ISBN 978-1-61811-532-4

 

The Calvary of Europe : German Nazi camps in the German Reich and occupied Europe in the years 1933-1945 / Tadeusz Sobieraj ; [translated by Zofia Sochańska]. – Ząbki : Apostolicum, 2016. – 117, [3] p. : iliustr.

Orig. antr.: Golgota Europy. – Žml. priešlapyje

ISBN 978-83-7919-047-8

 

 

 

Kobiety na Kresach na przełomie XIX i XX wieku / Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Uniwersytet Opolski, Towarzystwo Miłośników Historii ; pod redakcją naukową Adriany Dawid i Joanny Lusek. – Warszawa [etc.] : Wydawnictwo DiG : Edition La Rama, 2016. – 316 p. : portr.

Santr. ir turinys angl.. – Bibliogr. išnašose. – Asmenvardžių ir geogr. r-klės: p. 299-316

ISBN 978-83-7181-951-3 (Wydawnictwo DiG). – ISBN 979-10-95627-06-7 (La Rama). –

ISBN 987-83-88880-39-1 (Muzeum Górnośląskie)

 

Asymetryczne działania wojenne od staroźytności po wiek XX = Asymmetric warfare from ancient times to XX century / pod redakcją Michała Stachury. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. – VII p., p. 615-[806]. – (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ; 143. Prace Historyczne, ISSN 0083-4351 ; z. 4)

Str. angl., lenk.; santr. angl.. – Bibliogr. str. gale ir išnašose

ISBN 978-83-233-4164-2


Publicistika

 

Nelyginant šiaurė magnetą : pašnekesiai su Ellen Hinsey / Tomas Venclova. – Vilnius (Standartų sp.) : Apostrofa. – 600 p.. – ISBN 978-609-8205-04-6

 

Nur der Himmel blieb derselbe : Ostpreußens Hungerkinder erzählen vom Überleben / Christopher Spatz. – 2. Aufl.. – Hamburg : Ellert & Richter, 2016. – 344 p.

Bibliogr. pastabose: p. 296-333. – Vietovardžių r-klė: p. 334-339

ISBN 978-3-8319-0664-2

 

Meine Abrechnung : Familiengeschichte ab 1732 / Elli Manteuffel. – [Berlin] : epubli, [2016]. – 147, [1] p. : iliustr.

Antr. iš virš.. – Bibliogr.: p. 147

ISBN 978-3-7418-6720-0

 

Przewodnik Miłosz – Krasnogruda / Zbigniew Fałtynowicz. – Suwałki : Muzeum Okręgowe, 2012. – 47, [1] p., [1] portr. lap. Bibliogr.: p. 47. ISBN 978-83-61494-56-0


Stasys Eidrigevičius

 

Mosty / Stasys Eidrigevicius ; [tekst wstępu: Michael Weinstein]. – Lublin : Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe”, 2005. – 23, [1] p., įsk. virš. : iliustr.

ISBN 83-87695-38-6

 

Stasys Eidrigevičius. Malarstwo. Fotografie dawne i najnowsze : Galeria Sztuki Współczesnej WIGRY ‒ East Europe Art Meetings / [koncepcja wydania, teksty krytyczne, redakcja, korekty: Krzystof Stanisławski]. – Wigry : Dom Pracy Twórczej, 2007. – 63, [1] p. : iliustr.

ISBN 978-83-89959-35-5

 

Stasys Eidrigevičius : prace najnowsze / [projekt katalogu: Tadeusz Burniewicz] ; [reprodukcje prac: Ignacy Eidrigevičius]. – Olsztyn : Galeria Sztuki Współczesnej BWA, 2008. – 77, [3] p. : iliustr.

Kn. taip pat.: Stasys od nowa / Krzysztof Stanisławski, p. 3-7

ISBN 9788389228536

 

Stasys Eidrigevičius : smutki / Gardzienice. – Lublin : Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice, 2011. – [16] p., įsk. virš. : iliustr.

 

Stasys Eidrigevičius : dialog z cytatem / [redakcja i projekt:] Janina Górka-Czarnecka. – Kraków : Galeria Sztuki Artemis, 2015. – [32] p. : iliustr.

Gretut. tekstas angl., lenk.. – Kn. taip pat: Stasys Eidrigevičius ; Nie traktuj sztuki zbyt poważnie / Adam Organisty, p. 4-8. – Bibliogr. išnašose

ISBN 978-83-88021-30-5


Vertimai

 La floresta de Anykščiai / Antanas Baranauskas ; edición y traducción de Carmen Caro Dugo ; prólogo de Brigita Speičytė. – Valencina de la Concepción : Renacimiento, 2017. – 99, [1] p. : iliustr., faks. ISBN 978-84-16981-33-5

 

Jūras sāļums / Rūta Šepetis ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. – 381, [2] p. : žml.

Orig. antr.: Salt to the sea

ISBN 978-9934-0-6708-2

 

Моє iм’я – Марiте / Альвiдас Шляпiкас ; [переклад Б. Белявцiв]. – Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2016. – 164 p.

Orig. antr.: Mano vardas – Marytė

ISBN 978-966-2665-99-4

 

Fische und Drachen / Undinė Radzevičiūtė ; aus dem Litauischen von Cornelius Hell. – Salzburg : Residenz Verlag, 2017. – 398 p.

ISBN 978-3-7017-1676-0

 

Metelinga : стихотворения и не только / Томас Венцлова ; составила и перевела А. Герасимова. – Москва : Пробел-2000, 2017. – 243, [1] p., [20] iliustr., faks. lap.

Bibliogr., p. 242, ir išnašose

ISBN 978-5-98604-596-2

 

Tūla : [novel] / Jurgis Kunčinas ; translated by Elizabeth Novickas. – Flossmoor, Ill. : Pica Pica Press, 2016. – 230, [2] p.

ISBN 978-0-9966304-1-2

 

Από τις δύο διαλέγω την τρίτη : н μικρή μον οδύσσεια / Νταλιά Σταπονκούτε ; μετάφραση από τα λιθουανικά Σωτήρης Σουλιώτης. / Staponkutė, Dalia – Αθηνα : Εκδόσεις ΝΕΦΕΛΗ, 2017. – 317, [1] p.

Bibliogr. išnašose

ISBN 978-960-504-186-1

 

Das weisse Leintuch / Antanas Škėma ; aus dem Litauischen von Claudia Sinnig ; mit einer biografischen Skizze von Jonas Mekas. – Berlin : Guggolz, 2017. – 255, [1] p.

ISBN 978-3-945370-10-0


 

Parengė Dalia Cidzikaitė