Gegužės 8 d.: Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus leidinio „Maršalo lazda“ pristatymas

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kviečia į M. K. Sarbievijaus leidinio „Maršalo lazda, parodyta laidojant LDK maršalą Joną Stanislovą Sapiegą“ sutiktuves.

 Motiejus Kazimieras Sarbievijus (Mathias Casimirus Sarbievius, Maciej Kazimierz Sarbiewski, 1595–1640) – jėzuitas, literatūros teoretikas ir kūrėjas, pamokslininkas, Vilniaus universiteto profesorius, XVII a. visoje Europoje išgarsėjęs kaip vienas žymiausių lotyniškai rašančių poetų. Jo kūrybinė veikla (poezija, poetikos, retorikos ir mitologijos veikalai) plačiai tyrinėta lenkų ir lietuvių mokslininkų, tačiau mažiau dėmesio skirta jam, kaip pamokslininkui. M. K. Sarbievijaus laidotuvių pamokslas „Maršalo lazda, parodyta laidojant LDK maršalą Joną Stanislovą Sapiegą“ (Laska marszałkowska na pogrzebie Jana Stanisława Sapiehi, marszałka wielkiego W. X. L.), išleistas 1635 m. Vilniaus akademijos spaustuvėje, yra vienintelis išlikęs šio autoriaus pamokslas lenkų kalba, Lietuvos ir Lenkijos tyrėjų jis vertinamas kaip puikus Baroko retorikos ir pamokslininkystės pavyzdys.

Ši knyga – tai pirmoji M. K. Sarbievijaus pamokslo publikacija, ją sudaro įžanginis straipsnis (parašė dr. Viktorija Vaitkevičiūtė), pamokslo vertimas į lietuvių kalbą su komentarais (vertė prof. habil. dr. Eugenija Ulčinaitė) ir jo faksimilė. M. K. Sarbievijaus laidotuvių pamokslo vertimas ir publikacija leis pažinti šio žanro teksto ypatumus, Baroko epochos retorikos išskirtinumą ir grožį, padės suvokti dramatišką to meto žmogaus pasaulėvoką ir kartu atskleis šį kūrėją ne tik kaip iškilų poetą, bet ir kaip talentingą pamokslininką.

Renginyje dalyvaus knygos rengėjos prof. habil. dr. E. Ulčinaitė ir dr. V. Vaitkevičiūtė, vadovaujanti Nacionalinės bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų departamento Retų knygų ir rankraščių skyriui. Leidinio sutiktuvėse taip pat dalyvaus knygos recenzentė dr. Živilė Nedzinskaitė ir dailininkė Elona Marija Ložytė, Nacionalinės bibliotekos Informacijos išteklių departamento Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriaus restauratorė. Priminsime, kad praėjusiais metais dailininkei E. M. Ložytei už estetišką dalykinio turinio pateikimą M. K. Sarbievijaus knygoje „Maršalo lazda“ įteiktas  Kultūros ministerijos „Knygos meno“ konkurso specialusis diplomas.

Renginyje bus galima pamatyti M. K. Sarbievijaus pamokslo 1641 m. nuorašą, saugomą Nacionalinėje bibliotekoje.

Knygą „Maršalo lazda, parodyta laidojant LDK maršalą Joną Stanislovą Sapiegą“ išleido Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, finansavo Lietuvos mokslo taryba.

Trumpai apie renginį

Data gegužės 8 d.
Laikas 17.30 val.
Vieta Valstybingumo erdvė, II a.
Trukmė apie 2  val.
Dalyvavimas įėjimas laisvas
Daugiau informacijos socialiniame tinkle „Facebook