Rugpjūčio 25-oji Palangoje prieš 80 metų

Parengė Diana Norkūnienė


 

1938 m. rugpjūčio 25 diena tuometiniam Palangos burmistrui dr. Jonui Šliūpui buvo labai įtempta ir produktyvi. Į prieškarinės Lietuvos kurortinio miestelio mero kasdienius rūpesčius ir darbus žvilgtelėti leidžia Retų knygų ir rankraščių skyriaus Jono Šliūpo dokumentų archyve saugoma 1936-1940 m. Kretingos apskrities Palangos miesto Burmistro nutarimų knyga.[1]

Rugpjūčio 25-ąją Palangos burmistrui teko spręsti net 45 klausimus ir priimti tiek pat sprendimų. Svarstyti įvairūs miestelio gyventojų prasižengimai, užfiksuoti Palangos policijos protokoluose.

  • Daugiausiai rūpintasi miesto „gražumu“: piniginėmis baudomis nubausti net 22 privačių namų savininkai: už nesutvarkytus namų fasadus, nenudažytas tvoras, neišgriautus nelegalius statinius kiemuose. Čia kliuvo tiek paprastiems gyventojams, tiek verslininkams – baudų neišvengė Šiaulių „Rūtos“ fabriko savininkas ir Kurhauzo šeimininkai.
  • Kita svarbi ir nuolatinės kontrolės reikalaujanti sritis – viešųjų maitinimo įstaigų priežiūra. Rugpjūčio 25 d. dėmesio sulaukė 11-os restoranų, valgyklų, užeigų savininkai. Bausta už tvarkos ir švaros nesilaikymą, už tai, kad personalas neturi sveikatos apžiūros pažymėjimų, už nešvarius indus, ant sienų ir lubų kabančius voratinklius, kad nėra įtaisų rankom plauti, blogai prižiūrimos išvietės ir atmatų duobės, net už virtuvėse rastus pakabintus maudymosi kostiumus ir paliktus batelius. Kurhauze veikusios kavinės savininkė už netvarką sulaukė 50 litų baudos. Tai didžiausia tą dieną burmistro skirta bauda.
  • Už netvarką kliuvo ir maistu prekiaujančių krautuvėlių, kioskų „laikytojams“, kepyklų savininkams bei vienai turgaus prekiautojai. Štai kepyklėlės savininkė sulaukė 15 litų baudos už tai, kad tūlas pilietis Kavaliūnas kepyklėlės baltoje duonoje rado „įkeptą vabalą“.
  • Už netvarką, nešvarą, personalo sveikatos patikros pažymėjimų neturėjimą bausti pensionatų ir vilų savininkai.
  • Už higienos normų nesilaikymą nubausti ir trijų kirpyklų Palangoje savininkai.

Visiems nusižengusiems skirtos piniginės baudos. Mažiausia – 5 litai, didžiausia (jau minėta) – 50 litų. O bendra paskirstytų baudų suma tą dieną sudarė 715 litų. Belieka tikėtis, kad nubaustieji padarė išvadas ir pašalino rastus trūkumus, o miesto biudžetas pasipildė solidžia suma, kurią gerbiamas Palangos miesto burmistras panaudojo tam, kad mūsų Baltijos perlas taptų dar gražesniu ir visiems svetingu kurortu.


[1] Jono Šliūpo rankraščių fondas. – F1-647 : Kretingos apskrities Palangos miesto burmistro nutarimų knyga. – Palanga, 1936.VI.18-1940.XI.23. – 131 lap.