Paminėta Dubingių tilto atidarymo sukaktis

Parengė Rima Dirsytė


Apie 50 km nuo Vilniaus nutolusį Dubingių miestelį garsina Radvilų giminė ir ilgiausias Lietuvos ežeras – Asveja. Ir dar – pirmasis medinis tiltas per ežerą Lietuvoje.


Dubingių tilto atidarymo iškilmės 1934 m.
Nuotr. iš : albumas Molėtai 1918-2018.

Iki tilto pastatymo per Asvejos ežerą grafo Tiškevičiaus rūpesčiu buvo įrengtas keltas  ir keltininko namelis. 1933 m. Lietuvos prezidentas Antanas Smetona atvykęs į Dubingius negalėjo per ežerą persikelti į miestelį. Ši priežastis bei dubingiečių prašymas lėmė, kad būtų leista pastatyti tiltą. Jau kitais, 1934 metais, birželio 3 d., dalyvaujant Lietuvos prezidentui tiltas buvo iškilmingai atidarytas. Statinys buvo 87 metrų ilgio, 4,5 m pločio ir 15 m aukščio. Tiltą projektavo vienas žymiausių to meto Lietuvos inžinierių Anatolijus Rozenbliumas (1902-1973), o 1995 m. Dubingių tiltas paskelbtas technikos ir istorijos paminklu.


Dubingių tilto atidarymo iškilmės 1934 m.
Nuotr. iš : albumas Molėtai 1918-2018.

Įvykį paminėjo to meto šalies spauda (pirmiausia, neabejotinai, oficiozas „Lietuvos aidas“, kariuomenės žurnalas Karys“ ir kiti.  Minėtų leidinių skaitmeninius vaizdus galima rasti portale  www.epaveldas.lt adresu:  https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003846283 ,  1934, birželio 4 d.; https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003824101, 1934, Nr. 24, p. 466), liko liudininkų (keli jų dar tebegyvena miestelyje) atsiminimų. Iš jų sužinome, kad Prezidentą ir jį lydėjusius vyriausybės narius, spaudos atstovus bei kitus svečius toli už miestelio pasitiko raitelių eskadronas ir atlydėjo iki garbės vartų, išpuoštų gėlių vainikais ir vėliavomis; šalia jų stovėjo staliukas su duona ir druska. Prezidentas, išklausęs gausiai susirinkusiųjų sveikinimus, pasakė kalbą, perkirpo juostą ir perėjęs naująjį tiltą, su palyda pajudėjo miestelio link. Tada bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios, miestelio mokykloje suruošti pietūs prezidento garbei. 15 val. aukštieji svečiai išvyko atgal į Kauną.

Praėjus 85 metams dubingiečiai panoro prisiminti šį įvykį. Tad sekmadienį, birželio 2 d., buvo surengta tilto atidarymo inscenizacija: atvyko Prezidentas A. Smetona su ponia Sofija, juos tilto prieigose su duona pasitiko dubingiečiai, vėl buvo perkirpta juostelė, o tautiniais rūbais pasipuošusiems vaikams barstant tiltą gėlėmis ir dainuojant liaudies dainas, visi susirinkusieji patraukė į miestelio centrą. Čia Prezidentas A. Smetona pasakė kalbą, o ponia Sofija visus susirinkusius pavaišino „cukierkais“.

Jubiliejui paminėti Asvejos regioninio parko lankytojų centre, įsikūrusiame XIX a. I p. pastatytoje smuklėje, atidaryta vaizdo paroda „Fotografija pasakoja: Dubingių tilto istorija“, sukurta iš daugiau nei 50 istorinių Dubingių tilto nuotraukų. 

Kartu norime priminti, kad 2019 metai  paskelbti Prezidento Antano Smetonos metais,
paminint 100 metų sukaktį, kai A. Smetona buvo išrinktas pirmuoju atkurtos Lietuvos valstybės prezidentu.


Tilto atidarymo inscenizacija 2019 m.

Daugiau apie renginį: http://www.regionunaujienos.lt/pasitinkant-vasara-dubingiuose-tilto-atidarymo-svente-su-prezidentu-a-smetona/