Pasibaigė Vilniaus universito studento praktika Nacionalinės bibliotekos Lituanistikos skyriuje

Parengė Dalia Cidzikaitė

Rudenį praktikantas Augustas Alekna (stovi) padėjo organizuojant Nacionalinės bibliotekos Adolfo Damušio demokratijos studijų centro mokslinę konferenciją. Sevilės Charsika nuotrauka.

Praėjusį rudenį, nuo 2020 m. rugsėjo 14 d. iki gruodžio 14 d., Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų departamento Lituanistikos skyriuje praktiką atliko Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto Politikos mokslų bakalauro programos ketvirtakursis Augustas Alekna. Nepaisant lapkritį šalyje paskelbto karantino, praktikantas sėkmingai įgyvendino visas praktikos pradžioje suplanuotas veiklas: susipažinti ir dirbti su Nacionalinės bibliotekos fonduose saugomais pirminiais ir antriniais lietuvių diasporos JAV ir su ja susijusiais šaltiniais; prisidėti prie Lituanistikos skyriuje dirbančių tyrėjų organizuojamų mokslinių konferencijų, vykdomų projektų; susipažinti su JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros tarybos „Sakytinės istorijos projekto“ medžiaga, ją aprašyti.

Praktikanto parengtas JAV LB Kultūros tarybos „Sakytinės istorijos projekto“ medžiagos aprašas bus naudojamas rengiant šio išsamaus ir reikšmingo dokumento bibliografinį aprašą. Alekna prisidėjo prie 2020 m. rudenį VU Komunikacijos fakulteto ir Nacionalinės bibliotekos Lituanistikos skyriaus įgyvendinto politinės komunikacijos tyrimo (vadovas doc. dr. Andrius Šuminas), kurio metu jis rinko duomenis, juos kodavo ir išanalizavo dviejų Lietuvos partijų kandidatų (iš viso 40 asmenų) įrašus socialinėse medijose. Praktikantas taip pat prisidėjo prie praėjusiais metais rugsėjo 29 d. Nacionalinės bibliotekos Adolfo Damušio demokratijos studijų centro suorganizuotos mokslinės konferencijos atminties politikos tema, susipažino su šioje srityje vykdomais tyrimais, akademinėmis diskusijomis. Renginiui pasibaigus, apie įvykusią konferenciją parašė straipsnį: https://www.lnb.lt/naujienos/5850-mokslineje-konferencijoje-aktualiausi-atminties-politikos-klausimai.

Tikimės, jog visos praktikos metu įgytos žinios ir sukaupta medžiaga padės jam rašant baigiamąjį bakalauro darbą apie Antrojo pasaulinio karo pabėgėlius iš Lietuvos ir su jais susijusią atminties politiką.