1896 m. vasarį gimė Balys Sruoga

Parengė Deimantė Žukauskienė


1896 m. vasario 2 d. gimė rašytojas Balys Sruoga. Pateikiame keletą įdomių faktų apie jį:

  1.  Balio Sruogos artimu bičiuliu buvo rašytojas Vincas Krėvė. Abu profesoriavo Vilniaus universitete, kartu grįždami iš paskaitų, pakeliui dažnai mėgdavo užsukti ir į kavines. Vincas Krėvė buvo išskirtinai žemo ūgio, o Balys Sruoga –  aukštas, stotingas, dėl to abu sulaukdavo nemažai dėmesio ir aplinkinių žvilgsnių.
  2. B. Sruoga –  kandus publicistas, kuris karštai gina savo nuomonę, provokuoja. Spaudai rašė kandžius straipsnius, pasirašinėja skirtingais slapyvardžiais: Sirakūzinas, Markizas Tigrui Nėrkonori, Padegėlis Kasmatė.
  3. Kūrėjas kurį laiką studijavo Miuncheno universitete. Vokietijoje rašytojas mėgo lankytis menininkų kavinėse, teatruose, galerijose. Poemoje „Miestas“, kuri parašyta ekspresionistiniu stiliumi, užfiksuotas šis Vokietijos didmiestis.
  4. Rašytojas, suimtas ir išvežtas į Štuthofo koncentracijos stovyklą prie Gdansko, pradėjęs dirbti lagerio raštinėje (nes mokėjo daug kalbų), klastojo įsakymus ir taip gelbėjo draugus nuo bausmių ar dujų kameros.
  5. Sunkios patirtys koncentracijos stovykloje įkvėpė parašyti nuo ankstesnių kūrinių besiskiriantį, ironijos persmelktą atsiminimų knygą „Dievų miškas“. Knyga sukurta per kelis mėnesius, besigydant rašytojui Birštono sanatorijoje.

Šį Balio Sruogos kūrinį ir daugelį kitų galite rasti virtualioje elektroninio paveldo sistemoje – epaveldas.lt


Saulė ir smiltys / Balys Sruoga. – 1920

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003050649

Dievų takais / Balys Sruoga. – 1923

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003056329

Milžino paunksmė / Balys Sruoga. – 1932

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003055949

Aitvaras teisėjas / Balys Sruoga. – 1935

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003069729

Baisioji naktis / Balys Sruoga. – 1935

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003069553

Radvila Perkūnas / Balys Sruoga. – 1935

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003069570

Giesmė apie Gediminą / Balys Sruoga. – 1938

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003775129

Apyaušrio dalia / Balys Sruoga. – 1945

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003096389

Balys Sruoga. Apie estetinę ir anestetinę tikrovę

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LDM/M0000000231

Dievų miškas / Balys Sruoga. – 1957

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003050071