Marijos Gimbutienės metams baigiantis

Parengė Dalia Cidzikaitė


Iš: Algimantas Kezys. Lithuanian Artists in North America: exhibitors in Dailė ’91, ’92, and ’93 : Faces of Two Worlds Series, Volume 2. – Galerija, 1994, p. 243

2021 metus, kuriuos Lietuva ir pasaulis paskyrė Marijos Gimbutienės šimtosioms gimimo metinėms paminėti, užsklęsime mažu „atradimu“ – archeologei, antropologei ir archeomitologijos pradininkei skirtu ekslibrisu, kurį 1991 metais sukūrė JAV lietuvė menininkė Henrieta Vepštienė (Henrietta Vepstas, g. 1933).

Ekslibriso perskaitymą ar interpretaciją paliksime skaitytojams, o čia trumpai pristatysime nepelnytai primirštą kūrinio autorę. DP lietuvių pabėgėlių kartai priklausanti Henrieta Vepštienė gimė Šiauliuose. Su tėvais ir broliu Vytautu O. Virkau, vėliau taip pat tapusiu menininku, Antrojo pasaulinio karo pabaigoje pasitraukusi į Vakarus, karo pabaigos sulaukė sąjungininkų padalintoje vakarų Vokietijoje. Į JAV atvyko 1949 metais, ten studijavo ir 1956 metais baigė Ilinojaus universitetą (University of Illinois at Urbana-Champaign), vėliau – fotografiją ir grafiką Čikagos meno institute (Art Institute of Chicago).


Tarp JAV lietuvių menininkų Vepštienė išgarsėjo savo ekslibrisais, sukurtais koliažo arba fotokoliažo technika. Jos darbai buvo rodomi Čiurlionio meno galerijoje, įvairiose JAV galerijose, vietinėse ir tarptautinėse ekslibriso meno parodose. Ne vienas menininkės ekslibrisas pasirodė šiai miniatiūrinei grafikos formai skirtuose leidiniuose, tarp jų – Vitolio Vengrio Lithuanian Bookplates (Lithuanian Library Press, 1980), American Artists of the Bookplate, 1970–1990 (Cambridge, Massachusetts, 1990).

Pasak pačios menininkės, jai patinka kurti ekslibrisus tiems žmonėms, kuriuos ji gerbia, bet ne garbina, žmonėms, su kuriais gali šiek tiek pažaisti. „Nežinočiau ką daryti, jei žmogus būtų itin rimta ar iškili asmenybė“, – prisipažino Vepštienė.

Ilgus metus Vepštienė dirbo lietuviškoje Morkūno spaustuvėje Čikagoje, iš pradžių kaip rinkėja, vėliau – leidinių, knygų apipavidalintoja, dailininkė. Ilgainiui ji tapo pagrindine Algimanto Mackaus knygų leidimo fondo leistų knygų surinkėja, maketuotoja, korektore, viršelių dailininke. Ji taip pat dirbo žurnalų „Metmenys“ ir „Lituanus“ maketuotoja, korektore, menine redaktore.