Legendiniam BBC – 100! Lietuviškieji britų radijo akcentai

Parengė Dalia Cidzikaitė


BBC radijo prodiuserio Valo Gielgudo šventinis sveikinimas Unei Baye (Babickaitei). – Londonas, 1934 m.

Šiemet britų nacionalinis transliuotojas „British Broadcasting Corporation“, geriau žinomas trijų raidžių BBC trumpiniu, švenčia 100 metų sukaktį. Ankstyvieji BBC metai turi ir lietuviškų akcentų.

Praėjus septyneriems metams nuo BBC įkūrimo, 1929-ųjų pradžioje į radiją atėjo dirbti Val Henry Gielgud (1900–1981). Žymaus britų aktoriaus sero Johno Gielgudo brolis savo karjerą BBC pradėjo „Radio Times“, bet netrukus perėjo prie radijo dramų kūrimo, tapdamas prodiusavimo skyriaus vadovu, atsakingu už radijo dramas. Būtent jam šiandien BBC turi dėkoti už teatro atėjimą į radiją, už radijo dramos įsitvirtinimą britų nacionalinio transliuotojo eteryje. Trumpą reportažą apie Valo Gielgudo indėlį į radijo dramą ir BBC istoriją rasite čia: https://www.bbc.co.uk/sounds/play/p010syrl.   

Nedaugelis žino, jog Gielgudo giminės šaknys – Lietuvoje, o jas prisiminti ir bent kurį laiką jomis domėtis Valą Gielgudą paskatino pažintis su lietuvių aktore ir režisiere Une Babickaite-Graičiūniene, sceniniu vardu Unė Bayé. Vieną dieną vartydama BBC programą jos akis netikėtai užkliuvo už lietuviškai skambančios pavardės – Gielgud. Nieko nelaukusi, ji nuvyko į BBC ir paprašė pasimatyti su Valu Gielgudu. Apie pirmąją pažintį toliau pasakoja pati aktorė. 1929 m. vasario 13 d. dienoraščio įraše ji detaliai nupasakojo judviejų susitikimą: „Įeinu kabinetan, ogi tas ponas Val Gielgud apie 24 metų labai simpatingas berniokas. Sakau jam savo istoriją. Jis sako, aš mielu noru padaryčiau tamstai viską, bet ne tiek politika neleidžia, kaip laikas. <…> Gale jo klausiu, ar jis nepaeina iš lietuvių, sako taip. Mano tėvas veda savo gimimą iš Lietuvos ir sako, kad mūsų pavardė labai senobinė. Na, o čia mes labai susigiminiavom. Aš nudžiugau, kad aš neapsirikau, o jis pažadėjo perskaityti visas knygas, kurias aš tik atsiųsiu apie Lietuvą. O iš savo pusės už 6 savaičių aš būsiu pakviesta broadcast lietuvių kalboj ką aš norėsiu su jo pagalba – see!“ (Unė Babickaitė-Graičiūnienė, „Dienoraštis“, in: Unė Babickaitė-Graičiūnienė. Atsiminimai, dienoraštis, laiškai, p. 271–272).

Pažadą Valui Gielgudui atsiųsti lietuviškų knygų Unė Babickaitė-Graičiūnienė ištesėjo. Tai liudija 1929 m. vasario 18 d. aktorei parašytas anglo laiškas, kuriame jis dėkoja už knygas. Laišką galima rasti čia: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C10002522087. Savo ruožtu pažadą suteikti eterį lietuvei aktorei ištesėjo ir Valas Gielgudas. Tų pačių metų kovo 22 d. Unė Babickaitė-Graičiūnienė pasirašė sutartį su BBC dėl dalyvavimo radijo programoje „Surprise Item“. Sutartį su BBC galima rasti čia: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C10002498884. Už 15 minučių darbą BBC lietuvei sumokėjo 5 ginėjas, arba 5,50 svarų sterlingų. Iš Unės Babickaitės-Graičiūnienės dienoraščio galima spręsti, jog BBC radijo bangomis jos balsas nuskambėjo dar ne kartą.

Draugystė tarp lietuvės ir brito nenutrūko Unei Babickaitei-Graičiūnienei po 1929-ųjų apsigyvenus Paryžiuje ir net po 1936-ųjų jai nusprendus sugrįžti gyventi į Lietuvą. Dviejų teatralų susirašinėjimas truko beveik dešimtmetį – nuo 1929 iki 1938 metų. Gal ir ilgiau, deja, turima rankraštinė medžiaga to neleidžia įrodyti. Beje, 1936 ar 1937 metais Valas Gielgudas netgi buvo planavęs atvykti į Lietuvą. Deja, tada kelionė neįvyko. Ar lietuvių kilmės britas suspėjo savo protėvių šalį aplankyti prieš Antrąjį pasaulinį karą, reikėtų atskiro tyrimo.

Lietuvos nacionalinės bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriuje esančiame Unės Babickaitės-Graičiūnienės fonde saugoma šūsnis Valo Gielgudo rašytų laiškų, taip pat keletas jo į Kauną išsiųstų sveikinimų šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga.