Parodos „Išblokštieji: pasitraukimo į Vakarus patirtys 1944–1952 metais“ šaltinių sąrašas


Egidijus Aleksandravičius, Karklo diegas: lietuvių pasaulio istorija, Vilnius: Versus aureus, 2013.

Irena Arnauskaitė-Grigaitienė, Mano kelionė, Draugas 2020, gruodžio 5–12. 

Ar skautams reikia himno?, Mūsų vytis, 1983, Nr. 3.

Vaiva Balickienė, B. Brazdžionio maldynų kolekcija, virtuali Maironio lietuvių literatūros muziejaus paroda, nuoroda: https://maironiomuziejus.lt/post-t-exhibitions/b-brazdzionio-maldynu-kolekcija/

Tomas Balkelis, DP stovyklų palikimas: lietuvių karo tremtiniai Vakaruose 1944–1954 m. Kultūros barai 2008, Nr. 11 ir Nr. 12.

Vincas Bartusevičius, Lietuviai DP stovyklose Vokietijoje, 1945–1951, Vilnius: Versus aureus, 2012.

Bėgome nuo teroro: iš tėvynės išblokštųjų atsiminimai, redagavo Juozas Prunskis, Čikaga: Vytauto Didžiojo Šaulių Rinktinė, 1980.

J. Cicėnas, Garbė kovos talkininkams, Mūsų kelias 1948, liepos 9 (Nr. 29).

Alfonsas Eidintas, Lietuva ir masinė išeivystė 1868–2020 metais, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2021.

Juozas Gaila, Mano kelias, Draugas 2021, sausio 9–vasario 18.

Jūratė Ivanauskienė, B. Brazdžionio emigracijos ypatumai, virtuali Maironio lietuvių literatūros muziejaus paroda, nuoroda: https://maironiomuziejus.lt/post-t-exhibitions/b-brazdzionio-emigracijos-ypatumai/

Pranas Jurkus, Lemties vingiuose: Lietuvių gimnazija, 19451948, Liubekas (Lübeck), Vokietija: išeivijos istorijos pėdsakai, Elmhurst: P. Jurkus, 2007.

Juozas Kapačinskas, Siaubingos dienos = Horrifying days: 19441950 metų atsiminimai, Chicago, Ill.: Čikagos lietuvių literatūros draugija, 1965.

Manėm, kad greit grįšim: 18 pokalbių apie pasitraukimą į Vakarus, 1940–1944, sudarytojos Dalia Cidzikaitė, Laima Petrauskaitė-VanderStoep, Dalia Stakytė-Anysienė, Vilnius: Aukso žuvys, 2014.

Remigijus Misiūnas, Barakų kultūros knygos: lietuvių DP leidyba, 19451952, Vilnius: Versus aureus, 2003.

Remigijus Misiūnas, Lietuva prieš LTSR, D. 2, 19451952, Vilnius: Bonus animus, 2010.

Jonas Miškinis, Prieš 20 metų laivu plaukiant į laimės šalį – Ameriką, Draugas 1969, gruodžio 29.

Dalia Ramonienė, Iš DP stovyklų Vokietijoje palikimo: iliustruota vaikų knyga 1945–1951 metais, Acta Academiae Artium Vilnensis 83 (2016).

Sakytinė istorija: 1940–2008, JAV: JAV lietuvių bendruomenės Kultūros taryba, 2008. 1 garso diskas (123 val.).

Vygantas Šiukščius, Likę tekstai, sudarytoja Dalia Striogaitė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008.

Gediminas Žūsinas, Lietuvių gyvenimas ir veikla Kempteno DP stovykloje 1945–1949 m.: magistro baigiamasis darbas, Kaunas, 2011.