Kviečiame skaityti!

Ką tik pasirodė naujausias laikraščio Draugas kultūrinio priedo el. variantas, kuriame be kitų straipsnių siūlome perskaityti Lituanikos skyriaus vedėjos Jolantos Budriūnienės straipsnį, skirtą rašytojo, vertėjo bei leidėjo Stepo Zobarsko šimtmečiui bei žurnalistės Aldonos Žemaitytės publikaciją, skirtą rašytojos Vytautės Žilinskaitės aštuoniasdešimtmečiui, kurioje autorė už bendradarbiavimą dėkoja Nacionalinės bibliotekos Vaikų literatūros centro darbuotojoms.

Kaip kartais per Ameriką atrandame Lietuvą

Perfrazuojant populiarų posakį, taip galima apibūdinti situaciją, kokiu būdu į Lituanikos skyrių pateko rašytojo fantasto Romualdo Drakšo knyga Man. The Awakening, išleista Niujorke 2009 m.

Žinomame lietuvių išeivijos dienraštyje Draugas išspausdintas L. Apanavičienės straipsnis apie JAV pasisekimo sulaukusį lietuvių autoriaus fantastinį romaną, paskatino ieškoti kontaktų su rašytoju ir kelias nuvedė į …advokatų kontoros tinklalapį. Įsitikinus, kad advokatas R. Drakšas ir rašytojas fantastas R. Drakšas (beje Lietuvoje jau anksčiau publikuota keletas jo romanų) yra tas pats asmuo ir nurodytu adresu parašius žinutę apie mūsų norą savo fonduose turėti šią knygą, netruko ateiti atsakymas, o kitądien sulaukėme ir autoriaus su Lituanikos skyriui dedikuotu knygos egzemplioriumi. Viltingai nuteikia dar ir tai, kad netrukus užsienyje pasirodysiantį naują savo kūrinį autorius taip pat pažadėjo padovanoti bibliotekai.

Portale Tiesa.com taip pat kviečiame skaityti interviu su rašytoju!

Žvilgsnis į Europos lietuviškųjų studijų savaičių rengimo istoriją

1953 m. Vokietijoje vykusiame Lietuvių fronto bičiulių suvažiavime J.Brazaičio kreipimasis į jaunimą vienyti savo jėgas Lietuvai bei A.Maceinos išsakyta mintis, jog nenorint paskęsti svetimoje jūroje, reikia kurti savąjį gyvenimą svetur, buvo idėjinis pamatas kultūrinio ir visuomeninio turinio renginiui, gavusiam Europos lietuviškųjų studijų savaitės vardą (ELSS), atsirasti.

Apie Šveicarijos lietuvių bendruomenės įnašą organizuojant ELSS portale Bernardinai.lt išsamiai pasakoja ilgametė Šveicarijos LB pirmininkė Janina Survilaitė. Kviečiame skaityti!

Parengta virtuali paroda „Egzodo kūrėjų portretai: Stepas Zobarskas“

Maloniai kviečiame aplankyti Nacionalinės bibliotekos el. svetainėje pristatytą virtualią parodą Egzodo kūrėjų portretai: Stepas Zobarskas, skirtą lietuvių išeivijos rašytojo, vertėjo, redaktoriaus Stepo Zobarsko 100-osioms gimimo metinėms.

Parodoje eksponuojami žinomo kultūrininko gyvenimo ir kūrybos faktai, užfiksuoti rankraštiniuose ir publikuotuose dokumentuose, nuotraukose. Įvairiapusė S. Zobarsko veikla apžvelgiama ir specialiai šiai progai parengtuose straipsniuose. Apie du dešimtmečius trukusią Manyland books leidyklos veiklą iš radijo įrašų kalba pats Stepas Zobarskas…

Marijos Gimbutienės 90-metį pasitinkant

Minint žymios lietuvių išeivijos mokslininkės, archeologės profesorės Marijos Alseikaitės-Gimbutienės 90-ąsias gimimo metines kolegos iš Nacionalinės bibliotekos Ryšių su visuomene skyriaus nudžiugino nepaprastai įdomia ir informatyvia paroda, kurioje pristatyti ne tik monumentalūs autorės darbai, bet ir specialiai šiai progai parašyti žinomų Lietuvos archeologų straipsniai, videofilmų medžiaga, gausus pluoštas rankraštinių dokumentų ir nuotraukų, profesorę pažinojusių žmonių prisiminimai. Parodą aplankyti galima čia.

Apie JAV lietuvių kultūrinio paveldo išsaugojimą

Amerikos lietuvių kultūros archyvo (ALKA) vadovė, Lietuvių katalikų mokslo akademijos išeivijoje valdybos pirmininkė Mirga Girniuvienė naujausiame „Draugo“ kultūriniame priede publikuotame interviu dalinasi mintimis apie išeivijoje sukaupto kultūrinio palikimo išsaugojimą bei atvėrimą visuomenei. Pokalbyje minimas ir Nacionalinės bibliotekos Lituanikos skyriaus gražaus bendradarbiavimo su ALKA pavyzdys, kai Mirgos Girniuvienės vyras p. Ramūnas Girnius, vykdamas atostogų į Lietuvą, savo lagamine atgabeno skaitmeninimui skirtus dienraščio „Draugas“ mikrofilmus…