Emilija KLIMAŠAUSKAITĖ. „Ši žiema“

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos literatūrinių imitacijų konkurso „Pasimatuok klasiko akinius!“ dalyvės darbas

Pagal Henriko Radausko eilėraštį „Žiemos darbai“

Suaugusiųjų kategorija


Knygos, kuria remiantis rašyta literatūrinė imitacija, nuotrauka

Žiema girgžda sniegu po kojom
Ir nuskamba vėjo juoku,
Ji vakaru tampa juoduoju
Nubėgančiu sniego taku.

Ji šaldo upes ir kojas
Ir stato besmegenius.
Vaikai jai linksmai pamoja,
O ji jiems atsako snygiu…

Ji švaistosi snaigių kristalais
Ir puošia medžius šerkšnu.
Jos akys – snieguoti ovalai
Pakimba ties juodu skliautu.

Ji sukas pūgoj apgaulės –
Žvaigždės dūžta šviesioj nakty.
Ir be meilės gyvenąs pasaulis
Sušąla žiemos širdy.


Kalba neredaguota