Bibliotekos tinklaraščiai

Valstybingumo erdvėje sausį vyksiantys renginiai, parodos, ekspozicijos

Valstybingumo erdvėje vyksta kultūrinė ir edukacinė veikla, skatinanti ugdyti pilietiškumą, skirta gilintis į šalies istorijos, jos valstybės tapsmo procesus, šiandienos politinius, visuomeninius reiškinius ir aktualius įvykius.

Pristatome sausio mėnesį Valstybingumo erdvėje vyksiančius renginius, taip pat kviečiame aplankyti čia eksponuojamas parodas, susipažinti su šioje erdvėje saugoma prof. Vytauto Landsbergio asmenine biblioteka.

Įėjimas į visus renginius laisvas.


Sausio 9 d. 17 val.: parodos „Išeiviškoji diplomatija laisvės tarnyboje“ atidarymas.

Parodoje eksponuojamos lietuvių išeivių politinės veiklos epizodus menančios nuotraukos, vaizdo įrašai, kita istorinė medžiaga, liudijanti lietuvių diasporos diplomatinę veiklą. Vakaruose susiformavusi stipri lietuvių diaspora atliko svarbų vaidmenį Lietuvos valstybės politiniame, ekonominiame, kultūriniame gyvenime. Itin svarbi buvo politinė veikla ir tautos reprezentavimas svetimuose kraštuose bei Lietuvos laisvės bylos klausimas. Ši veikla dažniausiai suvienydavo įvairių kartų, emigracijos bangų ir skirtingų kraštų lietuvius.

Senosios, vadinamosios grynorių emigrantų bangos atstovai tapo neoficialiais Lietuvos ir lietuvių tautos ambasadoriais užsienyje ir suvaidino svarbų vaidmenį modernios Lietuvos valstybės kūrimosi laikotarpiu. Sovietų okupacijos metais JAV ir kitų kraštų lietuvių bendruomenės buvo svarbiausios lietuviškumo ir nepriklausomybės tradicijų sergėtojos ir puoselėtojos. Lietuvai 1990 m. atkūrus nepriklausomybę pasikeitė diasporos politiniai tikslai, tačiau ji ir toliau išliko nuolatine Lietuvos reikalų reprezentante Vakarų pasaulyje.

Parodos rengėjai – VDU Lietuvių išeivijos institutas ir Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus.

Paroda veiks iki sausio 26 d.


Sausio 12 d. 15 val.: sausio 13-osios išvakarėse – apskritojo stalo diskusija apie grėsmes valstybės saugumui.

Kas yra grėsmė valstybės saugumui? Kaip ji suprantama akademinėje erdvėje ir viešajame diskurse? Kaip šiandien suvokiame Rusiją? Ar esama skirtumų tarp to, kurias grėsmes svarbiausiomis laiko šalies elitas ir eiliniai jos piliečiai? Ką žinome apie hibridines grėsmes, kylančias Lietuvos saugumui šiandien?

Diskusijoje dalyvaus: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos (LKA) prorektorė prof. Jūratė Novagrockienė, LKA ir VU TSPMI profesorius Gediminas Vitkus, LKA Politikos mokslų katedros vedėjas dr. Giedrius Česnakas.

Renginį moderuos dr. Sigita Trainauskienė (LKA).


Knygos viršelis

Sausio 23 d. 17.30 val.: prof. Dovilės Jakniūnaitės knygos „Kaip tapti valstybe: sienos ir erdvės Gruzijos teritoriniuose konfliktuose“ pristatymas.

Monografijoje D. Jakniūnaitė analizuoja sienų kūrimo ir teritorijų kontrolės praktiką nuo XX amžiaus pabaigos įvairiomis formomis veikiančiuose nuo Gruzijos atskilusiuose Pietų Osetijos ir Abchazijos regionuose – kaip įvairios sienų atsiradimo praktikos ne tik atriboja vieną valstybę nuo kitos, bet ir padeda elgtis kaip valstybei, taigi ir būti valstybe. Nors knygoje tiriamas konkretus atvejis, tačiau sykiu kalbama apie tai, kaip veikia šiuolaikiniai tarptautiniai santykiai, kokį vaidmenį juose vaidina teritorijos bei sienos ir ką reiškia tapti valstybe XXI a. pasaulio politikoje.


Sausio 24 d. 17.30 val.:Briedžio“ leidyklos išleistos Igno Šeiniaus knygos „Raudonasis tvanas“ pristatymas.

Tarpukario Lietuvos diplomato, spaudos darbuotojo, rašytojo Igno Jurkūno-Šeiniaus (1889–1959) knyga „Raudonasis tvanas“ atveria vieną tragiškiausių Lietuvos istorijos laikotarpių – sovietinę krašto okupaciją. Iki šiol aktualumo neprarandantį leidinį papildo keli šimtai archyvinių nuotraukų, tarp jų ir iš I. Šeiniaus šeimos archyvo, dalis jų publikuojama pirmą kartą.

Memuarinės knygos puslapiuose I. Šeinius aprašo, kaip buvo naikinta Nepriklausomybė, gniaužtas lietuviškas patriotizmas ir keičiamas sovietiniu, brukti svetimi šūkiai ir gyvenimo būdas, sovietizuojamas šalies ūkis ir nusavinamos įmonės. Lietuvai atsidūrus už geležinės uždangos prasidėjo visuotinio sekimo, suėmimų, susidorojimų banga. „Raudonasis tvanas“ – iškalbingas tų baisių įvykių liudininkas.

Pirmąkart „Raudonasis tvanas“ išleistas 1940 metais Stokholme. Vakarų skaitytojui skirtame pasakojime autorius, to meto įvykių liudytojas, ne tik atskleidė skaudžią savo Tėvynės dramą, bet ir siekė supažindinti su Lietuvos istorija, kultūra, žmonėmis. Netrukus knyga išversta į kitas skandinavų kalbas, lietuviškai ji pirmą kartą pasirodė 1953 m. Niujorke.

Renginyje dalyvaus: istorikė dr. Rasa Čepaitienė, literatūrologė, skandinavistė prof. Sigita Radzevičienė, Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Adolfo Damušio demokratijos studijų centro vadovas Vidmantas Valiušaitis.


Sausio 26 d. 16 val.: parodos „Išeiviškoji diplomatija laisvės tarnyboje“ uždarymas ir apskritojo stalo diskusija „Lietuvių išeivijos paveldas“ apie lietuviškojo paveldo tyrinėjimus užsienyje.

Dalyvaus: Arūnas Antanaitis (Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus), Ramūnas Kandratas (VU muziejus), Lietuvos vyriausiasis archyvaras Ramojus Kraujelis, projekto „Tikslas – Amerika“ kūrėjai, Nacionalinės bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų departamento Lituanistikos skyriaus darbuotojai.


Sausio 31 d. 17.30 val.: knygos „Baltų piliakalniai: nežinomas paveldas“ pristatymas.

Lietuvos archeologijos draugija, prisidėdama prie 2017-aisiais minėtų Piliakalnių metų iniciatyvų, įgyvendino projektą „Baltų piliakalniai: nežinomas paveldas“ ir pristato šiai temai skirtą leidinį.

Knygoje „Baltų piliakalniai: nežinomas paveldas“ pateikiami pagrindiniai duomenys apie piliakalnius visame kadaise baltų apgyventame areale – ne tik Lietuvoje, bet ir Baltarusijoje, buvusioje Prūsijos teritorijoje, atitinkamose Latvijos, Lenkijos ir Rusijos teritorijose, taip pat  aptariamas baltų piliakalnių kaip archeologijos paveldo objektų išskirtinumas, jų vieta Europos gynybinių įtvirtinimų kontekste, dabartinės piliakalnių pažinimo tendencijos.

Mokslinio ir mokslo populiarinimo pobūdžio leidinio autoriai – doc. dr. Gintautas Zabiela ir doc. dr. Manvydas Vitkūnas – siekė atskleisti piliakalnių, kaip vieno unikaliausių nekilnojamojo kultūros paveldo objektų Rytų Baltijos regione, potencialą pažintinei ir mokslinei veiklai, viešinti ir populiarinti informaciją tarptautiniu lygmeniu bei pristatyti ją patraukliai ir lengvai suprantamai plačiai piliakalnių mylėtojų bendruomenei.

Leidinys yra parengtas ir publikuotas lietuvių, anglų, rusų kalbomis.


Lietuvos Nepriklausomybės Akto originalo faksimilė

Valstybingumo erdvėje eksponuojama profesoriaus Liudo Mažylio Vokietijos užsienio reikalų ministerijos politiniame archyve surasto ir Nacionalinei bibliotekai iškilmingai perduoto Lietuvos Nepriklausomybės Akto originalo lietuvių kalba oficiali faksimilė.


Vytauto Landsbergio asmeninė biblioteka ir autorinių knygų paroda

Valstybingumo erdvės atvirajame fonde kaupiamas ir saugomas Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininko profesoriaus Vytauto Landsbergio asmeninės bibliotekos rinkinys, šių metų spalio 11 dieną dovanotas Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai. Šiuo metu turimą per 2 tūkst. vienetų kolekciją sudaro knygos, periodika, natos. Laipsniškai pildomos kolekcijos, kurioje gausu leidinių ne tik lietuvių, bet ir anglų, vokiečių, prancūzų, lenkų, latvių, estų, rusų, švedų, suomių ir kitomis kalbomis, tematika be galo įvairi: šiuolaikinė politika, diplomatija, muzikologija, tautosaka, religija, istorija, lietuvių ir užsienio grožinė literatūra, menotyra, meno albumai.

Dauguma knygų yra autografuotos, dedikuotos prof. V. Landsbergiui ir Gražinai Ručytei-Landsbergienei.

Taip pat siūlome susipažinti su V. Landsbergio autorinių knygų ekspozicija.

Landsbergio asmeninė biblioteka laisvai prieinama visiems lankytojams.

Istorikas Tomasz Błaszczak: užsienio profesionalas, dirbantis Lietuvoje

Tomasz Błaszczak / vdu.lt nuotr.

„Tarpukariu jaunai Lietuvos valstybei trūko profesionalų įvairiose srityse, tad į Lietuvą dirbti atvykdavo nemažai užsieniečių. Pavyzdžiui, po Rusijoje įvykusios Spalio revoliucijos į Lietuvą pradėjo plūsti daug profesionalų, kurie tuo metu nenorėjo dirbti bolševikų kontroliuojamai valdžiai ir nusprendė išvažiuoti į Vakarus “, – per parodos „Užsienio profesionalai – Lietuvai“ atidarymą  pasakojo VDU istorikas, Nacionalinės bibliotekos DPTD Lituanistikos skyriaus  tyrėjas T. Blaszczak, neseniai išleidęs knygą „Baltarusiai Lietuvos Respublikoje 1918–1940 m.“ (Białorusini w Republice Litewskiej 1918-1940. Białystok: Białoruskie Towarzystwo Historyczne, 2017)

„Baltarusių atsiradimas Kaune buvo susijęs su Lenkijos ir Lietuvos konfliktu – dauguma baltarusių buvo gimę teritorijose, kurios po Pirmojo pasaulinio karo atiteko Lenkijai, šiame fone nemažai baltarusių, kurie priklausė baltarusių tautiniam judėjimui, buvo Lietuvos pusėje ir persikėlė į Kauną. Žinoma, dalis emigravo kitur, tačiau likusiesiems baltarusiams puikiai pavyko integruotis į Lietuvos visuomenę ir dalis jų liko čia gyventi“.

Daugiau skaitykite: http://kaunozinios.lt/lietuva/lenkas-dirbantis-lietuvoje-noras-emigruoti-yra-bendras-musu-regiono-gyventoju-bruozas_107882.html

Daugiau apie Tomasz Błaszczak ir jo kelią Lietuvonhttp://pilnas.kaunas.lt/2016/07/05/tomasz-blaszczak-nepaisant-ivairiu-nesutarimu-esame-vieninga-kulturine-erdve/

 

Keletas rankraštinio paveldo paminklų iš Vilniaus evangelikų reformatų sinodo archyvo

Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto raštas, kuriuo visiems LDK gyvenantiems krikščioniškų tikybų bajorams suteikiamos lygios teisės. Vilnius, 1563 (LNMMB RKRS F101-31)

Pergamentų kolekcija – viena vertingiausių Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos kolekcijų, saugomų Retų knygų ir rankraščių skyriuje. Pergamente buvo rašomi svarbiausi raštai – valdovų privilegijos, donacijos, popiežių bulės, didikų raštai ir kt. Tai seniausi rašto paminklai, nuo kitų dokumentų besiskiriantys ne tik medžiaga (oda), bet ir išvaizda – pirmųjų raidžių (inicialų) ar net ištisų eilučių paryškinimu, teksto dekoracija, prikabinamais antspaudais.
Tarp 151 kolekcijos dokumento 12 yra patekę iš Vilniaus evangelikų reformatų sinodo archyvo Vilniuje. Septyni iš jų tiesiogiai susiję su evangelikų reformatų bendruomenėmis.
Svarbiausi dokumentai – dvi Žygimanto Augusto žemės privilegijos. Žemės privilegijos – tai vienašaliai didžiojo kunigaikščio bajorų luomui duoti raštai, kurie galiojo visoje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje. Iš žinomų 16 Žemės privilegijų kolekcijoje saugomos dvi. Tai 1563 m. birželio 7 d. Vilniuje suteikta privilegija, sulyginusi visų krikščioniškų tikybų bajorų teises valstybės tarnybos ir žemėvaldos srityse (primename, kad 1413 m. Horodlės privilegija tokią teisę suteikė tik katalikams), be to, šios nuostatos turėjo būti įtrauktos ir į Antrąjį Lietuvos Statutą. 1568 m. liepos 1 d. Gardine duotu raštu valdovas patvirtino savo ankstesnę 1563 m. privilegiją, plačiau paaiškindamas ir išdėstydamas kunigaikščių teises. Atkreiptinas dėmesys į 1563 m. rašto puošnumą – jo invokacijos pirmoji raidė ir dokumento viršus rašyti juodu tušu bei paauksuota bronza, gausiai ornamentuoti. Abu dokumentai patvirtinti LDK didžiuoju antspaudu.

Šie raštai galėtų būti įvardinami kaip teisiškai garantuotos religinės tolerancijos pradžia LDK, kas nebūdinga to laikotarpio Europai – “tikra lietuvių bajorų disidentų Magna charta libertatum” – taip jie pristatomi leidinyje “Monumenta Reformationis Polonicae et Lithuanicae”, Vilnius, 1925, p.12.
Abi privilegijos 2015 m. įrašytos į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinį registrą.
Rinkinyje yra dar vienas – 1683 m. vasario 20 d. Jono Sobieskio raštas, patvirtinantis Vladislovo IV Vazos 1633 m. liepos 20 d. privilegiją, patvirtintą Varšuvos seime 1640 m. ir suteikiančią Vilniaus miesto kitatikiams (t. y. evangelikams reformatams) teisę išpažinti savo tikėjimą, rinktis ir melstis savo bažnyčioje priešais Trakų vartus Vilniaus mieste.

Biržų ir Dubingių kunigaikščio, LDK lauko etmono Kristupo Radvilos ir jo žmonos Onos Kiškaitės Radvilienės fundacija Kėdainių evangelikams reformatams. Vilnius, 1631 (LNMMB RKRS F101-57)

XVI a. paplitus protestantizmui, Lietuvoje išsiskyrė evangelikų reformatų (kalvinistų) kryptis, atsirado jų bažnyčios. Nemažai LDK didikų ir bajorų perėmė naują tikėjimą ir aktyviai rėmė evangelikų reformatų bendruomenes. Tai iliustruoja Kolekcijoje saugomi 5 raštai: Ariogalos tijūnienės, Žemaitijos teisėjienės Kristinos Nonartaitės Kenstortienės 1618 m. rugpjūčio 2 d. fundacija Mackiškių (Lydos pavietas, dab. Baltarusija), Žemaitijos kaštelionienės Marušos Radziminskos Tolvaišienės 1629 m. rugpjūčio 18 d. – Šilėnų, LDK lauko etmono Kristupo Radvilos Jaunojo ir jo žmonos Onos Kiškaitės 1631 m. birželio 29 d. Kėdainių, Breslaujos maršalkienės Dorotos Zavišaitės Podbereskos 1638 m. vasario 6 d. Deltuvos bažnyčioms. Be to, išliko 1590 m. birželio 7 d. Viešvėnų tijūno Petro Stabrovskio mūrinio namo Vilniuje pardavimo evangelikų reformatų bendruomenei raštas, gausiai puoštas spalvotais ir paauksuotais ornamentais.
Trumpus visų Pergamentų kolekcijos dokumentų aprašus galima rasti adresu: http://pergamentai.mch.mii.lt/IstoriniaiLietDok/indexlt.lt.htm

Ariogalos tijūnienės Kristinos Kenstortienės fundacija evangelikams reformatams. Vilnius, 1618 (LNMMB RKRS F101-50)

Parengė Rima Dirsytė

Pasirodė paskutinis 2017-ųjų BaltHerNet naujienlaiškis

Paskutiniame šiemet Baltijos šalių diasporos paveldo tinklo Baltic Heritage Network („BaltHerNet“) naujienlaiškyje apžvelgėme svarbiausias pastarųjų mėnesių naujienas. Naujienlaiškyje rasite trumpą tekstą apie Jūratės Kazickaitės, Kazickų šeimos fondo prezidentės, apsilankymą Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Taip pat prisimenami diasporos kontekste reikšmingi renginiai, pastaruoju metu vykę Nacionalinėje bibliotekoje: poeto ir iškilaus intelektualo Tomo Venclovos 80-mečio paminėjimas, Neringos Skrudupaitės filmo „Rojaus atspindžiai pagal Birutę Mariją Galdikas“ peržiūra, susitikimas su filosofu, Pietų Karolinos  (JAV) universiteto profesoriumi emeritu Kęstučiu Skrupskeliu,

Naujienlaiškį rasite čia >> 

Pažymėti:

Nauji leidiniai: apžvalga diasporos tyrėjams : 2017-ųjų spalis-gruodis

Lietuvių diaspora

Balzekas Museum of Lithuanian Culture. – Chicago, Ill. : Balzekas Museum of Lithuanian Culture, [2000]. – 1 lankstinys (6 p.) : iliustr.

Lietuviai Amerikoje : [fotografijų paroda], Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Vilnius, 2007 / Jonas Kuprys. – [Chicago] : [Čiurlionio galerija], [2007]. – [20] p., įsk. virš. : iliustr.

Lithuanian Americans celebrate their native land in the 20th century. – [S.l.] : [s.n.], [2000]. – [4] p. : iliustr.

Lithuanian Hotline / Pranė Šlutienė, Valentinas Krumplis. – [S.l.] : [s.n.], [2011]. – 176 p. : iliustr., faks.

Antr. iš virš.. – Tekstas liet., angl.

ISBN 978-1-64008-805-4

No home to go to : the story of Baltic displaced persons, 1944-1952 / Balzekas Museum of Lithuanian Culture. – [Chicago, Ill.] : [Balzekas Museum of Lithuanian Culture], [2014]. – 1 lankstinys (8 p.) : iliustr., žml.


Socialiniai mokslai

Addressing emerging security risks for energy networks in South Caucasus / edited by Jurate Novogrockiene and Eva Siaulyte. – Amsterdam : IOS Press, 2017. – vii, [1], 85 p. : iliustr.. – (NATO science for peace and security series. Sub-series E, Human and societal dynamics, ISSN 1874-6276 ; vol. 137)

Bibliogr. pastabose str. gale. – Dalykų ir aut. r-klės: p. 83-85

ISBN 978-1-61499-776-4

Das Recht der Länder Osteuropas / Gianmaria Ajani ; aus dem Italienischen übersetzt von: Evelyne C. Bernasconi-Mamie … [et al.]. – Berlin : BWV, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2005. – 253 p.

Bibliogr.: p. 237-253

ISBN 3-8305-0087-4

Engaging difference : teaching humanities and social science in multicultural environments / edited by Dovilė Budrytė, Scott A. Boykin. – Lanham [etc.] : Rowman & Littlefield, 2017. – xv, 158 p.

Bibliogr.: p. 137-146. – R-klė: p. 147-154

ISBN 978-1-4758-2508-4

Euroscepticism in the Baltic States : uncovering issues, people and stereotypes / editors: Aldis Austers, Kārlis Bukovskis. – Rīga : Latvian Institute of International Affairs, 2017. – 239 p. : diagr., lent.

Bibliogr. išnašose

ISBN 978-9934-567-05-

System finansów publicznych Polski i Litwy / Grzegorz Dudar, Bronius Sudavičius … [et al.] ; pod redakcją Sławomira Presnarowicza i Broniusa Sudavičiusa ; [tłumaczenie z języka litewskiego Teresa Dalecka]. – Białystok : Temida 2 : przy współpracy Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku, 2017. – 249 p. : diagr., graf., lent.

Bibliogr., p. 237-246, ir išnašose

ISBN 978-83-62813-94-0


Istorija

Białorusini w Republice Litewskiej 1918-1940 / Tomasz Błaszczak. – Białystok : Białoruskie Towarzystwo Historyczne, 2017. – 368 p. : faks., portr., žml.

5 sulankst. žml. lap. įtraukti į paginaciją. – Bibliogr., p. 338-357, ir išnašose. – Asmenvardžių ir geograf. r-klės: p. 358-368

ISBN 978-83-60456-44-6

 

Гісторыя сярэднявечнай Еўропы (V-XV стагоддзі) / Алег Трусаў. – Выд. 2-е, папр.. – Мінск : Зміцер Колас, 2017. – 354, [2] p. : iliustr., portr., žml.

Bibliogr. skyrių gale ir p. 345-346

ISBN 978-985-7164-35-6

Prusy Książęce a Prusy Królewskie w latach, 1525-1548 : studium z dziejów polskiej polityki księcia Albrechta Hohenzollerna / Janusz Małłek. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. – 363 p. : iliustr., faks., lent., portr. + 2 sulankst. žml. lap.. – Antr. papildomame antr. p.: Prusy Książęce a Prusy Królewskie

Bibliogr., p. 325-343, ir išnašose. – Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės: p. 345-363

ISBN 978-83-231-3627-9

Статут Вялікага Kняства Літоўскага 1588 / [пераклад на сучасную бел. мову А.С. Шагун] ; [Янушкевiч Я.Я., прадмова]. – Мінск : Беларусь, 2016. – 261, [3] p.

ISBN 978-985-01-1191-3

Stroje dawnej Rzeczpospolitej. – Warszawa : Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego, 2016. – 72 p. : iliustr., faks.

Tekstas lenk., angl.

ISBN 978-83-939779-9-4

Von Memel bis Allenstein : die heutigen Bewohner des ehemaligen Ostpreußens: Memelland, Kaliningrader Gebiet, Ermland und Masuren / Andrzej Sakson ; übersetzt von Marek Drewnowski. – Frankfurt am Main [etc.] : Peter Lang, 2016. – 2 t. : iliustr.. – (Polish studies – transdisciplinary perspectives ; vol. 19)

Orig. antr.: Od Kłajpedy do Olsztyna

ISBN 978-3-631-64157-6


Grožinė literatūra, literatūros kritika, tautosaka  

Ännchen von Tharau : der Königsberger Dichterkreis / Günter Lehmann. – Neubrandenburg : Mecklenburger Buchverlag, 2013. – 143 p. : iliustr.

Bibliogr.: p. 126-143

ISBN 978-3-944265-20-9

 

Der Regengott und andere Erzählungen

Der Regengott und andere Erzählungen / Alvydas Šlepikas ; aus dem Litausischen von Markus Roduner. –

Halle (Saale) : Mitteldeutscher Verlag, 2017. – 189, [3] p.

ISBN 978-3-95462-813-1

E.E. Cummings / text by S.L. Berry ; artwork by Stasys Eidrigevicius. – Mankato, Minn. : Creative Education, 1994. – 45, [3] p. : iliustr.. – (Voices in poetry)

E.E. Kamingso darbų bibliogr.: p. 46. – R-klė: p. 46

ISBN 0-88682-611-X

Lithuanian short stories / edited and translated by Tadas Klimas. – [S.l.] : Transnational Academic Press, 2009. – 182 p.

ISBN 0-9818441-1-1. – ISBN 978-0-9818441-1-4

Paysage de bruissements / Antanas A. Jonynas ; traduction: Gaoussou Diawara. – Bamako : Editions Tériya, 2016. – 38 p. : iliustr., portr.

Gretut. tekstas pranc., bamanų k.

Polska i polacy w literaturze francuskiej (XIV-XIX w.) / Wiesław Mateusz Malinowski, Jerzy Styczyński ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016. – 477, [1] p. : iliustr.

Orig. antr.: Pologne et les Polonais dans la littérature française, XIVe-XIXe siècles. – Bibliogr.: p. 453-457. – R-klės: p. 459-467

ISBN 978-83-232-3091-5

Przymiarki do istnienia : wątki i tematy poezji kobiet XX i XXI wieku / Joanna Grądziel-Wójcik. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016. – 257, [1] p. : iliustr.. – (Seria Filologia Polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0554-8179 ; nr 167)

Santr. angl.. – Bibliogr., p. 249-250, ir išnašose. – Asmenvardžių r-klė: p. 251-256

ISBN 978-83-232-3083-0

Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918 : pojęcia – terminy – zjawiska – przekroje / redakcja naukowa Józef Bachórz, Grażyna Borkowska, Teresa Kostkiewiczowa, Magdalena Rudkowska i Mirosław Strzyżewski. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN ; Toruń : Instytut Literatury Polskiej UMK, 2016. – 3 t.. – (Vademecum Humanisty)

ISBN 978-83-231-3495-4

Smugi Zagłady : emocjonalne i konwencjonalne aspekty tekstów ofiar i ich dzieci / Beata Przymuszała. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016. – 368, [1] p.. – (Seria Filologia Polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0554-8179 ; nr 166)

Santr. angl.. – Bibliogr., p. 343-358, ir išnašose. – Asmenvardžių r-klė: p. 359-365

ISBN 978-83-232-3080-9

Шэдэўры пісьменства і літаратуры Беларусі X-XVII стагоддзяў / [укладанне, прадмова, каментарыі, пераклад І. В. Саверчанкі]. – Мінск : Беларусь, 2016. – 566, [2] p.

Bibliogr. komentaruose: p. 501-563

ISBN 978-985-01-1194-4

The structural-semantic types of Lithuanian folk tales / Bronislava Kerbelytė ; translated from Lithuanian by Indre Antanaitis-Jacobs. – Helsinki : Suomalainen Tiedeakatemia, 2015. – 2 t.. – (FF communications)

Traktat teologiczny = Teologinis traktatas / Czesław Miłosz ; przekład Almis Grybauskas.  Inna wierność Miłosza = Kitokia Miłoszo ištikimybė / Krzysztof Czyżewski ; przekład Kazys Uscila. – Sejny : Fundacja Pogranicze, 2017. – 94, [1] p.

Gretut. tekstas liet., lenk.

ISBN 978-83-61388-67-8

Творы / Уладзімір Дубоўка, Уладзімір Жылка, Язэп Пушча ; [укладанне і каментары І.Э. Багдановіч]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2016. – 725, [1] p.. – (Залатая калекцыя беларускай літаратуры ; т. 13)

Bibliogr. komentaruose: p. 651-715

ISBN 978-985-02-1732-5

Уроки поэта : публицистика и эссеистика Эдуардаса Межелайтиса / Феликс Бахчинян. – Ереван : Энциклопедия Арменика, 2002. – 156 p.

Bibliogr.: p. 147-153

ISBN 99930-818-2-5

Выбраныя творы / Цётка. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2016. – 196, [3] p.

ISBN 978-985-02-1746-2

Zaginiony obraz / Kęstutis Kasparavičius ; ilustracje autora ; tłumaczenie Małgorzata Gierałtowska. – Warszawa : Wydawnictwo Ezop, 2017. – 66, [2] p. : iliustr.

Orig. antr.: Dingęs paveikslas

ISBN 978-83-64600-17-1

Žmogus / Eduardas Mieželaitis ; [į armėnų kalbą vertė Paruiras Sevakas] ; [dailininkas Stasys Krasauskas]. – Yerevanas : Gasprintas, 2013. – 167, [1] p.

Tekstas armėn. k.. – Orig. antr.: Žmogus

ISBN 978-9939-832-58-6


Religija

Andreas Volanus und die Reformation im Grossfürstentum Litauen / von Kęstutis Daugirdas. – Mainz : Philipp von Zabern, 2008. – VII, [1], 324 p. ; 25 cm. – (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz. Abteilung für Abendländische Religionsgeschichte ; Bd. 221)

Virš. antr. ir aut. nenurodyti. – Bibliogr., p. 299-318, ir išnašose. – Asmenvardžių r-klė: p. 319-324

ISBN 978-3-8053-3921-6 (įr.)

Die Anfänge des Sozinianismus : Genese und Eindringen des historisch-ethischen Religionsmodells in den universitären Diskurs der Evangelischen in Europa / von Kęstutis Daugirdas. – Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2016. – 636 p.. – (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, ISSN 0537-7919. Abteilung für Abendländische Religionsgeschichte ; Bd. 240)

Bibliogr., p. 553-615, ir išnašose. – R-klė: p. 617-636

ISBN 978-3-525-10142-1

From the God of Thunder to the cathedral / Untulis and Laisvunas ; [translation from Lithuanian to English by Valentine Krumplis]. – [S.l.] : „V“, 2016. – 132 p.

Tikrasis aut. Laisvuno vardas: Jonas Minius. – Antr. iš virš.. – Bibliogr.: p. 131

ISBN 978-1-64008-804-7

Юбілей 25-годдзя Гродзенскай дыяцэзіі і біскупскага служэння біскупа Аляксандра Кашкевіча = Jubileusz 25.lecia Diecezji Grodzieńskiej i posługi biskupiej ks. biskupa Aleksandra Kaszkiewicza = The 25th jubilee of Grodno diocese and the pastoral service of bishop Alexander Kashkevitch : 1991-2016 / [адказны за выпуск А. Грэмза]. – Гродна : Гродзенская дыяцэзія Рыма-Каталіцкага Касцёла ў Рэспубліцы Беларусь, 2016. – [56] p. : iliustr., žml.

Virš. antr.: The deum laudamus 25 anni. – Gretut. tekstas angl., baltar., lenk.

ISBN 978-985-6940-86-9

Nuo Perkūno iki bazilikos / Untulis ir Laisvūnas. – [Faks. leid.]. – [S.l.] : „V“, [2016]. – 104 p.

Tikrasis aut. Laisvūno vardas: Jonas Minius. – Orig. išl.: Kaunas : Laisvamanių etinės kultūros dr-ja, 1938. – Bibliogr.: p. 102

Żywot świętego Kazimierza królewica polskiego i książęcia litewskiego : w Wilnie roku 1606 przez Mateusza Chryzostoma Wołodkiewicza przełożony : przydane są modlitwy nabożne i hymny do św. Kazimierza / opracował Jan Okoń ; przy współpracy Katarzyny Gary i Jolanty Rzegockiej ; [przekład tekstu łacińskiego: Katarzyna Gara]. – Warszawa : Muzeum Historii Polski, 2016. – 243, [1] p. : faks.

Dalis gretut. teksto lenk., lot.; santr. liet., angl.. – Orig. išl.: w Wilnie, 1606. – Bibliogr., p. 53-57, ir išnašose

ISBN 978-83-65248-06-0


Menas

Antanas Sutkus. Um olhar livre = Antanas Sutkus. A free view : [período expositivo 19 Junho a 14 Julho 2013] / [curadoria a texto Luiz Gustavo Carvalho]. – Rio de Janeiro : Centro Cultural Correios, 2013. – 47, [1] p. : iliustr.

Künstlerkolonien : ein Führer durch Deutschland, die Schweiz, Polen und Litauen / Nicole Bröhan. – Berlin : Parthas, 2017. – 215 p. : iliustr., portr.

Bibliogr. pastabose, p. 205-210, ir sk. gale. – Asmenvardžių r-klė: p. 211-215

ISBN 978-3-86964-093-8

Music Science Today: the Permanent and the Changeable = Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais : abstracts of the 12th International Scientific Conference : 12. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes / Daugavpils University [etc.] ; [editor in chief: Ē. Daugulis]. – Daugavpils : Daugavpils University Academic Press „Saule“, 2017. – 46, [1] p.. – (Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais)

Gretut. antr. angl., latv.

ISBN 978-9984-14-802-1

Plioplys: the history. – [Chicago, Ill.] : A.V. Plioplys, 2017. – 2 t.. – Kiti leid.: Plioplys: the history

Stasys : [the 142nd exhibition, March 5 – 28, 1998]. – [Tokyo] : Ginza Graphic Gallery, 1998. – 1 lap. : iliustr., portr.

Jap.

Stasys i przestrzeń. Pastele-maski-rysunki = Stasys and space. Pastels-masks-drawings / [redakcja: Magdalena Olszewska, Iwona Ziętkiewicz]. – Gdańsk : Muzeum Narodowe w Gdańsku, 1996. – [20] p., įsk. virš. : iliustr.

Gretut. tekstas angl., lenk.

ISBN 83-905895-0-8

Stasys. L’homme cent têtes : exposition du 17 mai au 30 août 2014, Centre André François, Magny-les-Compiègne / textes de Stasys Eidrigevičius et de Janine Katowica. – Magny-les-Compiègne : Centre André François, 2014. – 80 p. : iliustr., portr.

  1. Eidrigevičiaus darbų bibliogr.: p. 68-71

ISBN 978-2-9539047-9-9

Убийство Гонзаго : [spektaklio afiša] / [dailininkas Stasys Eidrigevičius]. – [Tokyo] : [Gekidan Subaru], [2003]. – 1 lap. : iliustr., portr.

Jap.


Dezideratai

Taip vadiname knygas, reikalingas Nacionalinei bibliotekai. Nacionalinėje bibliotekoje nėra lietuvių diasporos tyrimams svarbaus leidinio? Informuokite mus >> 

 

Buvusios Vilniaus evangelikų reformatų sinodo bibliotekos knygos, saugomos Nacionalinėje bibliotekoje

„Knyga nobažnystės krikščioniškos“ su Sinodo bibliotekos spaudu

Reformacijos 500 metinių minėjimas – proga prisiminti ir seniausią Lietuvos biblioteką – Vilniaus evangelikų reformatų sinodo biblioteką, kunigaikščio Mikalojaus Radvilos Juodojo įsteigtą 1557 m. prie Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčios. Vienok ne tik knygos (Sua fata habent libelli), bet ir bibliotekos turi savo likimus. Per keturių šimtų šešiasdešimties metų istoriją biblioteka pergyveno kitatikių pogromus ir gaisrus, kilnojimą iš vienos vietos į kitą. 1941 m. ji tapo Lietuvos Mokslų Akademijos bibliotekos dalimi. Neišvengta nuostolių ir Antrojo pasaulinio karo bei pokario metais. Karo sumaištis ir lėmė, kad nedidelė dalis Sinodo bibliotekos knygų pateko į Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką. O jomis pasidomėti paskatino prieš dešimtmetį vykusi Lietuvos evangelikų reformatų sinodo ir bibliotekos jubiliejinė konferencija. Konferencijoje skaitytame pranešime buvo apžvelgtos tik XV-XVII a. išleistos Vilniaus evangelikų reformatų sinodo bibliotekos knygos, saugomos Retų knygų ir rankraščių skyriuje. Tuomet buvo priskaičiuotos 75 knygos (statistikos duomenimis 1937 m. Vilniaus evangelikų reformatų sinodo bibliotekoje buvo 10 410 veikalų 17 782 tomuose – iš: Rocznik statystyczny Wilna 1937. Wilno, 1939). Be abejo, knygų yra daugiau, jų tarpe ir vėliau išleistų. Tad būtų prasminga tęsti šiuos tyrimus ir gal net pagalvoti apie katalogą. Kadangi ilgą laiką kataloguojant leidinius jų proveniencijos nebūdavo nurodomos, pagrindinis knygų priskyrimo Sinodo bibliotekai kriterijus – rankraštiniai įrašai apie knygos priklausymą Vilniaus evangelikų reformatų sinodo, Slucko gimnazijos ar bažnyčios bibliotekoms, bibliotekos ekslibrisai bei antspaudai. Kaip jie atrodo, siūlome susipažinti svetainėje proveniencijos.lnb.lt.
Kokios gi knygos buvo sukauptos bibliotekoje? Sinodo biblioteka kaip institucinė biblioteka pirmiausia, be abejo, kaupė religinio turinio literatūrą – iš 75 knygų yra 31 teologinis leidinys. Tarp pasaulietinės literatūros daugiau darbų yra iš teisės (10) ir istorijos (12) sričių, nemažai antikos autorių darbų (9), keletas filosofijos, kitų mokslo sričių darbų, grožinės literatūros kūrinių. Dauguma pasaulietinio turinio knygų buvo sukaupta Slucko evangelikų reformatų gimnazijos bibliotekoje. 1626 m. įkurta LDK etmono Kristupo Radvilos (1585-1640), gimnazija garsėjo savo aukštu mokymo lygiu ir išliko iki 1914 m.
Iliustravimui paminėkime keletą spaudinių. Seniausia Nacionalinėje bibliotekoje saugoma Sinodui priklausiusi knyga – katalikiška „Biblija“ (Biblia latina, dar vadinama Menardo biblija), išleista Niurnberge 1480 m. Teigiama, kad ši Biblija į Sinodo biblioteką pateko dar XVI a. ir yra vienintelė knyga, išlikusi po gaisrų, nekart nusiaubusių biblioteką. Dvi lietuviškos knygos – 1600 m. J. Morkūno spaustuvėje išspausdinta „Postilla lietuwiszka“ ir – „Knyga nobažnystės krikščioniškos“ (1684 m.). Be abejo, žymioji 1563 m. „Biblija“ („Biblia swięta, to iest Księgi Starego y nowego Zakonu…“) (pagal leidimo vietą ir fundatoriaus vardą dar vadinama Brastos arba Radvilų Biblija) – pirmoji bendruomenės šnekamąja kalba išleista Biblija LDK teritorijoje, XVI a. poligrafijos meno paminklas.
Ne mažiau vertingos ir kitos buvusios bibliotekos knygos.
Visas pranešimo tekstas buvo paskelbtas leidinyje Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka / redaktorių kolegija: Sigitas Narbutas (pirmininkas) … [et al.]. – 2007/08-. – Vilnius, 2011.

Parengė Rima Dirsytė

Top