Moteriškoji Lozoraičių bibliotekos kolekcijos dalis

Vincenta Matulaitytė-Lozoraitienė

Naujausiame laikraščio „Draugas“ kultūriniame priede publikuotas Lituanikos skyriaus vedėjos Jolantos Budriūnienės straipsnis apie moteriškąją Lozoraičių bibliotekos kolekcijos dalį. Ši kolekcijos dalis atspindi ją surinkusios Vincentos Matulaitytės-Lozoraitienės visuomeninę veiklą bei asmeninius interesus nuo tarpukario iki paskutiniųjų gyvenimo metų Romoje. Straipsnyje Lozoraitienės kaupta kolekcija aptariama atsižvelgiant į jos veiklos sritis – darbą Lietuvos moterų taryboje, gilinimąsi į pedagogikos mokslo teoriją ir praktiką, lituanistinį švietimą bei domėjimąsi sovietinės Lietuvos knygų leidyba. Kviečiame skaityti!