Sukaktuvinio leidinio ,,Leave Your Tears in Moscow” pristatymas

Klyvlendo (Cleveland) Lietuvių namuose sausio 28 dieną buvo pristatytas Barboros Armonienės 50 metų sukaktuvinis leidinys „Leave Your Tears in Moscow“. Šios jautrios knygos istorija prasidėjo nuo straipsnių „Life“ žurnale ir pirmo leidinio išspausdinimo 1961 metais, vėliau ji buvo išversta į lietuvių, ispanų, portugalų, vokiečių ir rusų kalbas. Lituanikos skyriaus fonde yra saugomos originali (anglų), lietuvių ir vokiečių kalbų versijos.

Daugiau apie knygos pristatymą skaitykite čia >>>