In memoriam. Romo Kasparo balsui nutilus

Šiandien Pasaulio lietuvių bendruomenė neteko aktyvaus visuomenininko, žurnalisto, ilgamečio „Amerikos balso“ lietuvių tarnybos bendradarbio Romo Kasparo.

R. Kasparas gimė 1933 m. Klaipėdoje. Po Antrojo pasaulinio karo pasitraukęs į Vokietiją baigė Oldenburgo lietuvių gimnaziją. 1948-1958 m. gyveno Brazilijoje, studijavo Belo Horizontės technikos universitete. 1958 m. persikėlė į JAV, čia baigė Ilinojaus technologijos institutą Čikagoje, 1967-1982 m. buvo šio instituto bendradarbis, ne vieno patentuoto išradimo autorius. 1971-1972 m. R. Kasparas aktyviai dalyvavo rengiant II pasaulio lietuvių jaunimo kongresą, jaunimo peticiją JT. 1973 m. išrinktas į Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybą. Nuo 1976 m. bendradarbiavo žurnale „Pasaulio lietuvis“, 1978-1980 m. buvo vienas iš jo redaktorių. Daugelis Lietuvoje šiandien dar mena sovietmetyje iš pritildytų radijo imtuvų sklindantį R. Kasparo balsą: „Kalba „Amerikos balsas“ iš Vašingtono..“. Nuo 1982 m. jis buvo šios radijo stoties lietuvių tarnybos bendradarbis, nuo 1999 m. – Lietuvos radijo korespondentas JAV.

Atsisveikinimui – Ž. Makauskienės pokalbis su Romu Kasparu žurnale „Aušra“.