„S. Vėlavičienė – šių laikų knygnešė ir PLB metraštininkė“

Naujausiame Pasaulio Lietuvio numeryje, skirtame naujos PLB valdybos pristatymui, publikuotas ir straipsnis apie mums jau gerai pažįstamą, buvusią Lituanikos skyriaus vedėją Silviją Vėlavičienę. Apie buvusią kolegę prisiminimais pasidalinti buvo paprašyta ir dabartinė Lituanikos skyriaus vedėja Jolanta Budriūnienė. Jos interviu ne tik atskleidžia Silvijos nuveiktų darbų reikšmingumą, bet ir objektyviai pristato dabartinę skyriaus veiklą.

Pasaulio bibliotekininkai: Tarptautinė jaunųjų bibliotekininkų akademija Latvijoje

Rugpjūčio 27-30 dienomis Ventspilyje (Latvija) vyko Tarptautinė jaunųjų bibliotekininkų akademija (The Global Librarians: International Young Librarians Academy). Projektą organizavo International Research and Exchanges Board (IREX) bei „Bibliomist“ projekto Ukrainoje atstovai, remiami Bilo ir Melindos Geitsų fondo. Profesinius įgūdžius tobulinti buvo pakviesti atranką perėję dalyviai iš 10 šalių: Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Ukrainos, Moldovos, Rumunijos, Bulgarijos, Kolumbijos, Vietnamo ir Botsvanos. Toliau skaityti „Pasaulio bibliotekininkai: Tarptautinė jaunųjų bibliotekininkų akademija Latvijoje”

S. Vėlavičienės knygos „Draustosios spaudos pėdsakais“ recenzijos – papildyta

Velavicienes-knygaNaujausiame Čikagoje leidžiamo JAV lietuvių  dienraščio Draugas kultūriniame priede Menas, literatūra, mokslas (2012 06 09) spausdinama dr. Antano Balašaičio recenzija, išsamiai pristatanti ir vertinanti praėjusių metų pabaigoje Nacionalinės bibliotekos išleistą knygą Silvija Vėlavičienė. Draustosios spaudos pėdsakais. Susidomėjusieji visą recenzijos tekstą gali rasti čia >>>

Taip pat su LNB Lituanistikos skyriui daug metų vadovavusios šviesaus atminimo Silvijos Vėlavičienės knyga susipažinti padės Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto prof. dr. Remigijaus Misiūno recenzija, publikuota žurnale „Tarp knygų“, balandžio mėnesio numeryje.

Papildyta. Dar viena knygos recenzija pasirodė kultūros savaitraščio „Šiaurės Atėnai” 32-ame numeryje: Dalia Strogaitė. Kurso draugės knyga ir Vilniaus universiteto aidas.