Kilmingųjų santuokos metinės

1386 metų vasario 18 dieną Lietuvos didysis kunigaikštis Jogaila, pakrikštytas Vladislovo vardu, būdamas 39 metų amžiaus vedė 12-metę Lenkijos karalienę Jadvygą ir tapo Lenkijos karaliumi. Tai buvo numatyta 1385 metais sudarytoje Krėvos unijoje. Politinė santuoka netruko ilgai – 1399 m. Jadvyga pagimdė dukterį Elžbietą Bonifaciją, tačiau po mėnesio ir ji, ir kūdikis mirė. Abi buvo palaidotos Vavelio katedroje. Jadvygos mirtis sumenkino Jogailos kaip Lenkijos karaliaus įtaką, tačiau jis liko soste dar 35-erius metus, iki mirties. Ši santuoka amžiams pakeitė Lietuvos istoriją.

Jogaila Jadvyga

Dalis Lituanikos fonduose saugomų knygų apie Jogailaičių dinastiją:

Die Jagiellonen: Herrscher zwischen Ostsee und Adria / Almut Bues. Stuttgart, 2010.

Genealogia Jagiellonów i Domu Wazów w Polsce / Zygmunt Wdowiszewski. Kraków, 2005.

Genealogia Jagiellonów / Zygmunt Wdowiszewski. Warszawa, 1968.

Małżeństwa królewskie. Jagiellonowie / Jerzy Besala. Warszawa, 2006.

Materyały archiwalne wyjęte głównie z Metryki Litewskiej od 1348 do 1607 roku / wydał Antoni Prochaska. Lwów, 1890.

O tronie elekcyjnym domu Jagiellonów w Polsce / Kazimierz Stadnicki. Lwów, 1880.

Polityka Jagiellonów / Henryk Łowmiański. Poznań,, 1999

Monarchia Jagiellonów, 1399-1586. Warszawa, 2003.

Curia Jagiellonica: studia z dziejów dworu i kultury dworskiej w XV-XVI wieku. Lublin, 2009.

Wychowanie Jagiellonów / Józef Skoczek. Lwów, 1932.

Królewskie modlitewniki: studium z kultury religijnej epoki Jagiellonów (XV i początek XVI wieku) / Urszula Borkowska. – Lublin, 1999.