Tęsiamas bendradarbiavimas su Talino universiteto akademinės bibliotekos Estų išeivijos literatūros tyrimų centru

skaityklaBirželio 18 d. Nacionalinės bibliotekos Lituanikos skyriaus vedėja Jolanta Budriūnienė lankėsi Talino universiteto akademinės bibliotekos Estų išeivijos literatūros tyrimų centre. Viešnagės metu domėtasi estų diasporos spaudos archyvų tvarkymo, turinio skaitmeninimo, bibliografinės informacijos rengimo ir sisteminimo klausimais, šiandieninėmis estų išeivijos spaudos leidybos tendencijomis, centro galimybėmis užtikrinant šios srities vartotojų informacinius poreikius. Centro vadovas Sander Jürisson ir mokslo darbuotoja dr. Anne Valmas pristatė šiuo metu rengiamos papildytos estų išeivijos bibliografijos 1944-2000 m. leidinio koncepciją, kuri buvo pasirinkta remiantis Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Lituanikos skyriaus parengtos Lietuvių išeivijos spaudos bibliografijos 1945-2000 m. modeliu, diskutuota turinio atrankos ir pateikimo klausimais.

Kartu su centro darbuotojais aptartos Baltijos šalių diasporos publikuotą paveldą archyvuojančių ir tiriančių institucijų veiklos perspektyvos, bendradarbiavimo informacijos sisteminimo srityje ir atviros prieigos teikimo galimybės.

Jau beveik dešimtmetį trunkantis Nacionalinės bibliotekos Lituanikos skyriaus ir Talino universiteto akademinės bibliotekos Estų išeivijos literatūros tyrimų centro bendradarbiavimas sietinas su 2006 m. Tartu vykusios tarptautinės konferencijos, skirtos Baltijos šalių išeivijos paveldą saugančių ir tiriančių institucijų bendradarbiavimui, iniciatyvomis bei 2008 m. įkurtos nevyriausybinės organizacijos BaltHerNet veikla.