Lietuviški pėdsakai Igorio Stravinskio kūryboje ir kilmėje

stravinskisTikriausiai visi girdėjo apie rusų kompozitoriaus Igorio Stravinskio (1882-1971) baletą „Šventasis pavasaris“. Skandalingas, novatoriškas I.Stravinskio kūrinys „Šventasis pavasaris“ pirmą sykį nuskambėjęs prieš 100 metų, buvo nušvilptas Prancūzijos aukštuomenės, vėliau sulaukė stulbinančio triumfo pasaulio koncertų salėse. Šis kūrinys iki šiol intriguoja ir choreografų vaizduotę, pasirodydamas įvairiose pasaulio scenose vis naujomis versijomis. Premjeros, į kurią susirinko aristokratiška Paryžiaus publika, metu dirigentas davė ženklą fagotininkui, kad jis pradėtų groti. Rami melodija perskrodė nuščiuvusio teatro tylą, tarsi piešdama jaukią pavasario dieną senosios Rusijos kaime. Iš tikrųjų ši muzika iš vis nebuvo rusiška, bet autentiška lietuvių liaudies melodija, kompozitoriaus I. Stravinskio nežymiai pakeista. Pats I. Stravinskis pasakė, kad šią muziką surado Varšuvoje lietuvių liaudies muzikos antologijoje Melodje ludowe litewskie, išleistos remiantis tautosakininko, kunigo Antano Juškos išleistų lietuvių liaudies dainų rinkiniu. Lenkiškoje antologijoje buvo 1785 dainos, o „Šventajame pavasaryje“ fagoto melodija sukurta pagal dainą Nr. 157. Įdomi Lawrence Morton’o (1904-1987), garsaus Kalifornijos muzikos kritiko ir I. Stravinskio draugo, „Šventojo pavasario“ partitūros ir A. Juškos antologijos lyginamoji analizė atskleidė, kad I. Stravinskis iš antologijos pasiskolino dar penkias melodijas, neskaitant Nr. 157.

Nelabai abejojama, kad Stravinskių pavardė kilusi nuo vietovių, esančių Strėvos upės apylinkėse. Žodis strėva gali būti ir būdvardis, reiškiantis srauni ir apibūdinantis upės tėkmę. Lenkų kalboje Strėva pavirsta Strawa. Labiausiai tikėtina, kad pavardė Stravinskis yra sulenkinta Strėvos upės apylinkėse gyvenusių lietuvių, pavarde Srėvinis arba Strevenis, forma. Kaišiadorių rajone yra gyvenvietė Mūro Strėvininkai. XVI a. Mūro Strėvininkus valdė Stravinskiai. Iš šios Stravinskių giminės yra kilęs pasaulinio garso rusų kompozitorius Igoris Stravinskis. I. Stravinskis autobiografijoje rašė, kad jo protėviai Lenkijon atklydo iš Pabaltijo kraštų. Igoris Stravinskis gimė netoli Peterburgo Lomonosove (anksčiau Oranienbaum). Per šešias kartas lietuviška pavardė iš lietuviškos tapo lenkiška, o paskui rusiška.

 Jonas Rimka