Lietuvos išeivių krepšinis

Tėvų kelias, nr. 10 (38), (1952).
Tėvų kelias, Nr. 10 (38), (1952).    

…Jei lietuvių tautos kultūros veidas ryškinamas ir keliamas mokslo, meno ir religijos priemonėmis, tai sportui dar lieka plati tautiškojo būdo ugdymo sritis…(V. Čižiūnas, Sportas, nr. 1-2, 1961 m. kovas)

Lietuvos krepšinio istorija prasidėjo nuo 1920 m. Jau 1922 m. Kaune įvyko ir pirmosios rungtynės. Galima teigti, kad iš JAV į Lietuvą krepšinį atvežė Amerikos lietuviai. Išeiviai pakeitė Lietuvos krepšininkų supratimą apie šį žaidimą. Iki pat 1937 m. lietuviai nebuvo iškovoję nei vienos tarptautinės pergalės. Lietuvos vyrų rinktinė Europos čempionų titulą apgynė 1939 m.

Sportas išeivijoje užėme svarbią vietą. Steigėsi įvairios sporto sąjungos, kurioms priklausė daugiau kaip 1000 narių.  Ypač aktyvi buvo Čikagos lietuvių sportinė veikla.Čikagoje įsteigta lietuvių krepšinio lyga, kurios tikslas buvo suburti lietuvius tautinei veiklai ir populiarinti krepšinį išeivijoje bei už jos ribų. Lietuvių krepšinio lyga siekė skatinti visus sportuojančius žmones bei puoselėti Lietuvos krepšinio tradicijas. Kituose JAV miestuose taip pat kūrėsi lietuvių sporto klubai. Baltimorėje  susikūrė klubas „Atletai“ ir „Grandis“,  o Detroite „Kovas“. Klevelandas turėjo klubą „Žaibas“, Los Andželas „Bangą“, Toronte susikūrė du klubai „Aušra“ ir „Vytis“. Dabar JAV taip pat nuolat vyksta lietuvių krepšinio čempionatai. Čikagoje žaidžia senjorai, o taip pat yra sėkmingų moterų krepšinio komandų, kurių lyderės žaidė LMKL (Lietuvos moterų krepšinio lyga). Užsienio krepšinio lygoje žaidžia 12 komandų. Kiekvieną kartą rugtynių stebėti susirenka keli šimtai žmonių, o dažniausiais tai naujieji lietuviai emigrantai. Kiekvienais metais rengiamos varžybos tarp JAV ir Kanados lietuvių. Lietuvos ambasada rengia Ambasadoriaus taurės krepšinio turnyrą.

Australijoje lietuvių sporto klubai ėmė kurtis 1949 m. Pirmoji Australijos lietuvių sporto šventė Melburne surengta 1950 m. Per  IV Australijos lietuvių sporto šventę įkurta ir Australijos lietuvių fizinio auklėjimo sąjunga.

Pietų Amerikos lietuviai taip pat aktyviai žaidė krepšinį. Argentinoje susikūrė krepšinio klubas „Kovas“ , Urugvajuje „Vytis“. Išeiviai rengdavo tarpvalstybinius krepšinio turnyrus, kurių mugalėtoja dažnai tapdavo Venesuelos lietuvių krepšinio rinktinė. Nuotraukoje matome dvi Venesuelos lietuvių krepšinio komandas „Lituanicą“ (Valensija) ir „Vytį“ (Karakasas) po draugiškų rungtynių.