Knygos „Sovietinės Lietuvos kūrėjai ir griovėjai“ pristatymas Nacionalinėje bibliotekoje

Davoliute2014 m. balandžio 9 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje pristatyta dr. Violetos Davoliūtės monografija „The Making and Breaking of Soviet Lithuania: Memory and Modernity in the Wake of War“ (London: Routledge, 2013). Pokalbyje apie neseniai pasirodžiusią knygą dalyvavo autorė, kultūros istorikė dr. V. Davoliūtė, istorikas dr. Tomas Balkelis, vertėjas, žurnalistas Jonas Ohmanas, filosofė ir politikė dr. Nerija Putinaitė. Pokalbį moderavo LNB tyrėja dr. Dalia Cidzikaitė. Pasitelkusi gausią istoriografinę medžiagą, kalbindama sovietinės kultūrinės inteligentijos atstovus, nagrinėdama atsiminimus, spaudą, grožinę literatūrą ir kitus šaltinius, naujojoje studijoje autorė detaliai pristato tokių trauminių XXa. vidurio įvykių kaip Holokaustas, tremtys, kolektyvizacija poveikį sovietinės Lietuvos visuomenės ir kultūros raidai. Jos nagrinėjamos temos objektas − XX a. trečiojo dešimtmečio lietuvių karta ir svarus jos vaidmuo visuomeniniuose, politiniuose, kultūriniuose procesuose. Pasak V. Davoliūtės, „gimę ir brendę nepriklausomoje Lietuvoje, jie pirmieji pasinaudojo po karo atsivėrusiomis socialinio mobilumo galimybėmis – baigė sovietines aukštąsias mokyklas, gavo gerus darbus, užpildė po karo miestuose atsivėrusį socialinį vakuumą ir ilgainiui patys tapo naujos ideologijos ir visuomenės kūrėjais“.

Anglų kalba parengta studija atveria papildomų galimybių užsienio šalių tyrėjams analizuoti XX a. antrosios pusės sovietinės Lietuvos visuomeninius ir kultūrinius procesus, o dar šiemet numatomas išleisti lietuviškasis knygos variantas neabejotinai bus populiarus ir tarp Lietuvos skaitytojų.