LR Užsienio reikalų ministerijos atstovų vizitas Nacionalinėje bibliotekoje

Nuotraukose  iš kairės LR URM ULD direktorė ambasadorė Gintė Damušytė, Lituanikos skyriaus vedėja Jolanta Budriūnienė, LR URM ULD specialistė Aušra Dumbliauskienė.
Nuotraukoje iš kairės: LR URM ULD direktorė ambasadorė Gintė Damušytė, Lituanikos skyriaus vedėja Jolanta Budriūnienė, LR URM ULD specialistė Aušra Dumbliauskienė.

Š.m. birželio 16 d. Nacionalinės bibliotekos Lituanikos skyriuje viešėjo LR Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento (ULD) direktorė ambasadorė Gintė Damušytė ir šio departamento specialistė Aušra Dumbliauskienė. URM inicijuotame susitikime su Lituanikos skyriaus vedėja Jolanta Budriūniene ir vyr. specialiste dr. Giedre Mileryte pristatytos ULD ir Lituanikos skyriaus veiklos sritys, aptartos ateities projektų vystymo informacijos apie lietuvių diasporą rengimo, sklaidos, leidybos srityse perspektyvos. Ambasadorė G. Damušytė akcentavo galimybes tokių projektų partneriais pasitelkti užsienio lietuvių bendruomenes, tokiu būdu konsoliduojant panašaus turinio veiklą vykdančių organizacijų pajėgas.
Pokalbyje aptartas šių metų ULD veiklos kalendorius, susitarta dėl konkrečių veiklų vykdymo, kuriose pakviesti dalyvauti ir Lituanikos skyriaus specialistai.

LR Užsienio reikalų ministerija formuoja ir kartu su diplomatinėmis atstovybėmis įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybės politiką ryšių su užsienio lietuviais srityje. Užsienio lietuvių departamentą sudaro du skyriai: Globalios Lietuvos ir Ryšių su bendruomenėmis ir informavimo. Departamentui nuo 2013 m. vadovauja ambasadorė Gintė Damušytė.