Liepos 29 d. gimė išeivijos muzikas Bronius Budriūnas

Budriunas16Lituanikos skyriaus tinklaraštyje jau esame rašę apie chorų dirigentą, vargoninką, žymų išeivijos kompozitorių – Bronių Budriūną. Džiugu, jog Lituanikos fondai pasipildo kūrėjo archyviniu palikimu, tačiau svarbu pažymėti dar kelis įdomius faktus apie šį menininką. Toliau skaityti „Liepos 29 d. gimė išeivijos muzikas Bronius Budriūnas”

Oona Mekas: jaučiuos labiau atpažįstama Lietuvoje nei Amerikoje

untitled

Avangardo kino krikštatėviu laikomo Jono Meko dukra, aktorė bei režisierė Oona Mekas (g. 1976) po ilgų Lietuvos pilietybės laukimo metų savo rankose laiko lietuvišką pasą. Tiesa, viename interviu žinomo kūrėjo Jono Meko bei fotografės Hollis Melton duktė Oona teigė, jog pasakyti lietuvišką greitakalbę dar yra labai sunku. Los Andžele gyvenanti kūrėja niekada nesikratė savo lietuviškos kilmės. Ji stengiasi išlaikyti ryšį su Lietuva – mokosi lietuvių kalbos, dažniau atvyksta į Lietuvą.  Toliau skaityti „Oona Mekas: jaučiuos labiau atpažįstama Lietuvoje nei Amerikoje”

Pasaulio istorijos atspindžiai Lozoraičių kolekcijoje

nixon

Tvarkydami Lozoraičių kolekciją randame ne tik Lietuvos bei užsienio meno albumų, periodinių leidinių, senujų raštų, grožinių knygų, tačiau aptinkame ir įdomių istorinių knygų, kuriose atsispindi pasaulio istorijos momentai. Pavyzdžiui, 1922 m. liepos 22 d. reikšminga tuo, kad JAV pripažino Baltijos vyriausybes.

Mes pristatome knygas, kuriose fiksuojama prezidentinė kampanija tarp Džono F. Kenedžio ir to meto viceprezidento Ričardo Niksono. Knygoje The Speeches of Senator John F. Kennedy Presidential Campaign of 1960″ sudėtos visos Džono Kenedžio rinkiminės kalbos. Darbe The Joint Appearances of Senator John F. Kennedy and Vice President Richard M. Nixon: Presidential Campaign of 1960″ daug informacijos apie JAV televizijoje transliuotus prezidento rinkimų debatus. Ričardas Niksonas dalyvavo šiuose debatuose su sužeista koja, atrodė silpnas, suvaržytas, o Kenedis atrodė guvus, atsipalaidavęs, todėl didžiulė televizijos auditorija nulėmė, jog laimėjo Kenedis. Tačiau radijo klausytojai galvojo, kad debatus laimėjo Niksonas arba buvo pasiektos lygiosios. Šie debatai dabar laikomi svarbiu įvykiu JAV istorijoje. Po debatų televizija užėmė svarbią vietą nacionalinėje politikoje. Tai tik maža leidinių dalis. Taip pat pavyko rasti ir periodinės spaudos, kurioje atsispindi šis JAV istorijai svarbus laikotarpis. 

kenedis

Lietuvių Susivienijimui Argentinoje – 100!

slaPasaulio lietuvių vienybės dieną be gausybės renginių verta paminėti  ir organizacijos Susivienijimas Lietuvių Argentinoje 100 metų jubiliejų.

Prieš I pasaulinį karą į Argentiną atvyko negausus būrelis lietuvių išeivių. Lietuviai emigrantai daugiausiai kūrėsi Buenos Airėse ir jos priemiesčiuose, tačiau lietuvių būta ir tolimoje Patagonijoje. Lietuviai, apsigyvenę tolimame krašte, ilgainiui pradėjo steigti įvairias kultūros bei savišalpos draugijas. 1909 m. Rosario mieste įsteigta draugija „Krivių-Krivaitis“, 1911 m Beriso mieste – „Vargdienis“ (dabartinis „Nemunas“), 1931 m. įkurta Mindaugo katališka draugija. Toliau skaityti „Lietuvių Susivienijimui Argentinoje – 100!”

Knygos, kurias privalo perskaityti ekonomistas

Lituanikos fondai nuolat papildomi ir užsienio leidėjų leidiniais. Dažniausiai tai yra lietuvių autorių mokslinės studijos. Šį kartą pristatome keletą fonduose saugomų knygų, kurias privalu paskaityti visiems besidomintiems verslu, teise, ekonomika. Šiandien netrūksta vadovėlių ir kitokių leidinių, nagrinėjančių šiuolaikinius ekonomikos procesus, tačiau trūksta įdomesnių tyrimų apie rinkos ekonomiką, tarptautinį bendradarbiavimą, verslumą. Šios knygos yra kaip tik tai, ko reikia kiekvienam siekiančiam praplėsti savo turimas teisines žinias. Jolantos Grigaliūnaitės studijoje “Business interest associations in Lithuania: status, role and prospects“ tiriamas verslo interesų asociacijos Lietuvoje jų statusas, vaidmuo ir perspektyvos (C(LKA)angl.34/012). Ingos Kudžmaitės darbe “International diversification with focus on cointegration: from a perspective of Lithuanian investor“ (C(LKA)angl.35/012) pateikiama Lietuvos investicijų bei vertybinių popierių analizė. Aurelijos Ulbinaitės tyrime “Lithuanian insurance market attractiveness from an international view” (C(LKA)angl.50/011) atsispindi Lietuvos draudimo įstaigų, rinkos analizė bei tarpautinio bendradarbiamimo gairės.
Kviečiame visus ekonomistus ir ne tik!

Desktop8

Grožinės kūrybos vertimai Lituanikos skaitykloje!

Lituanikos skyriaus fondai nuolat pasipildo ne tik istorinėmis, autobiografinėmis, kultūrologinėmis knygomis ar fotografijų albumais, tačiau gauname ir nemažai vertingų šiuolaikinės lietuvių literatūros vertimų. Šį kartą gavome keletą knygų, skirtų skaitantiems anglų, vokiečių, švedų kalbomis: Vytenio Rožuko „XX c. top“, Daivos Čepauskaitės poezijos rinkinys „Det dagas“, Grigorijaus Kanovičiaus romanas „Ewiger Sabbat“.  Toliau skaityti „Grožinės kūrybos vertimai Lituanikos skaitykloje!”