Knygos, kurias privalo perskaityti ekonomistas

Lituanikos fondai nuolat papildomi ir užsienio leidėjų leidiniais. Dažniausiai tai yra lietuvių autorių mokslinės studijos. Šį kartą pristatome keletą fonduose saugomų knygų, kurias privalu paskaityti visiems besidomintiems verslu, teise, ekonomika. Šiandien netrūksta vadovėlių ir kitokių leidinių, nagrinėjančių šiuolaikinius ekonomikos procesus, tačiau trūksta įdomesnių tyrimų apie rinkos ekonomiką, tarptautinį bendradarbiavimą, verslumą. Šios knygos yra kaip tik tai, ko reikia kiekvienam siekiančiam praplėsti savo turimas teisines žinias. Jolantos Grigaliūnaitės studijoje “Business interest associations in Lithuania: status, role and prospects“ tiriamas verslo interesų asociacijos Lietuvoje jų statusas, vaidmuo ir perspektyvos (C(LKA)angl.34/012). Ingos Kudžmaitės darbe “International diversification with focus on cointegration: from a perspective of Lithuanian investor“ (C(LKA)angl.35/012) pateikiama Lietuvos investicijų bei vertybinių popierių analizė. Aurelijos Ulbinaitės tyrime “Lithuanian insurance market attractiveness from an international view” (C(LKA)angl.50/011) atsispindi Lietuvos draudimo įstaigų, rinkos analizė bei tarpautinio bendradarbiamimo gairės.
Kviečiame visus ekonomistus ir ne tik!

Desktop8