Latvijos nacionalinės bibliotekos eksperto vizitas Nacionalinės bibliotekos Lituanikos skyriuje

2471_4569_zoomed_img_0998_Rugsėjo 16 d. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Lituanikos skyriuje lankėsi svečias iš Latvijos − Nacionalinės bibliotekos Letonikos ir Baltijos centro bendradarbis, Latvijos universiteto prof. dr. Viesturs Zanders.

Lituanikos skyriaus vedėja Jolanta Budriūnienė svečiui pristatė skyriaus vykdomų veiklų spektrą, akcentavo diasporos publikuoto paveldo kaupimo ir sklaidos tęstinumo, bendradarbiavimo su užsienio partneriais vystant šias veiklas svarbą. Svečias turėjo galimybę susipažinti su Lituanikos  fonduose saugomais abiejų šalių diasporų kultūrinius ryšius liudijančiais publikuotų dokumentų pavyzdžiais,  naujausiais lyginamųjų mokslinių tyrimų rezultatais.

Vystant tolesnį Latvijos ir Lietuvos nacionalinių bibliotekų Letonikos ir Baltijos centro bei Lituanikos skyriaus bendradarbiavimą nutarta ir ateityje keistis naujausia informacija, teikti abipusiai naudingas ekspertines konsultacijas, palengvinančias tyrinėjant ir atveriant visuomenei iki šiol mažai žinomą užsienyje sukurtą latvių ir lietuvių dokumentinio paveldo turinį.

Pagal Erasmus programą atvykęs į Lietuvą, šiomis dienomis Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete prof. dr. Viesturs Zanders skaito paskaitas apie Latvijos knygos istoriją.