Pradedamas vykdyti edukacinis projektas „Pokalbiai apie emigraciją“

Partnerių projekto pradžios susitikimo akimirka
Partnerių projekto pradžios susitikimo akimirka

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Lituanikos skyrius kartu su partneriais Ukmergės A. Smetonos gimnazija, Ukmergės rajono savivaldybės V. Šlaito viešąja biblioteka ir NVO „Global Lithuanian Leaders“ pradėjo  vykdyti Lietuvos kultūros tarybos dalinai finansuotą projektą „Edukacinių renginių ciklas „Pokalbiai apie emigraciją“. Š.m. rugsėjo 17 d. Ukmergės A. Smetonos gimnazijoje įvyko partnerių projekto pradžios susitikimas, kurio metu aptarta penkis mėnesius numatytų vykdyti priemonių eiga, partnerių atsakomybės, pristatyti siektini rezultatai.

(E)migracijai – kaip istoriniam reiškiniui pristatyti visuomenėje trūksta aiškiai suformuluotos informacijos, ji nepakankamai susisteminta, pateikiama fragmentiškai. Tai trukdo suvokti ir tinkamai įvertinti šiandieninius jos procesus, todėl dažnai formuluojama vienpusiška, negatyvi nuomonė.

Išanalizavus šalies švietimo sistemos moksleivių pagrindinio ir vidurinio ugdymo dokumentus, nustatyta, jog mokiniams pateikiamos žinios apie (e)migracijos procesus yra labai minimalios ir fragmentuotos. Vykdomu projektu numatoma išplėsti ir pagilinti pasirinktos tikslinės grupės – Ukmergės A. Smetonos gimnazijos moksleivių žinias apie Lietuvos piliečių (e)migracijos istorinius bei šiuolaikinius procesus. Projekto metu, taikant skirtingus mokymo ir žinių gilinimo metodus – interaktyvias paskaitas, savarankišką moksleivių darbą bei gautų žinių apibendrinimui skirtą debatų renginį, numatoma šias žinias išplėsti.

Projekto mokomajam turiniui rengti bus naudojamasi Nacionalinės bibliotekos Lituanikos skyriuje saugomu dokumentiniu lietuvių diasporos paveldu, bibliotekos mokslo darbuotojų – tyrėjų ir projekto partnerių kompetencijomis.

Tai bandomasis (pilotinis) projektas, kuris, sėkmės atveju, galėtų būti vykdomas ir kitose šalies regionų švietimo įstaigose.

Malonu pažymėti, kad projekto rezultatų mokslinę analizę ir apibendrinimą sutiko atlikti  Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos instituto tyrėjai. Tyrimo rezultatai bus paskelbti lietuvių migracijos ir diasporos studijų mokslo darbų žurnale „Oikos“.

Informacija apie projekto eigą, renginius ir iniciatyvas bus skelbiama socialinio tinklo Facebook paskyroje: https://www.facebook.com/pokalbiaiemigracija?fref=ts