Henrikui Nagiui atminti

Henrikas_Nagys
1920 m. spalio 12 d. gimė poetas Henrikas Nagys

*

Visą gyvenimą

ieškojau tavęs –

savo paukščio.

Dabar ant aukšto

nulapojusio klevo,

tarp sunkių ir lietingų

lapkričio debesų.

Tupi vienas ir svetimas

mano sakalas:

miegustom akim

tarytum sapnuodamas,

žiūri jisai

į tolimą tolumą –

ir nemato žemės,

nemato manęs.

Prisijaukinsiu sakalą, Chicago: Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 1978, p. 65.