Tomo Venclovos knygų kolekcija Nacionalinėje bibliotekoje

65Nr Rugsejis 2015.inddSeniausia Lietuvos aukštoji mokykla – Vilniaus universitetas – leidžia jau beveik penkis dešimtmečius gyvuojančius tęstinius mokslo darbus „Knygotyra“.  Pirmasis darbų tomas išėjo 1961 m. pavadinimu „Bibliotekininkystės ir bibliografijos klausimai“, dabartiniu pradėtas leisti nuo 1970 m. Šiandien „Knygotyra“ yra pasiekusi brandos ir pripažinimo. Leidinys daugiasluoksnės struktūros: aprėpia knygos istoriografiją, šaltiniotyrą, knygotyros teoriją ir metodologiją plačiąja prasme, knygos meną, bibliografiją, kai kuriuos tarpdisciplininius dalykus, fiksuoja mokslo ir studijų kroniką, mokslo mokyklų ir mokslininkų ryšius.

Naujausiame „Knygotyros“  numeryje publikuojamas Lituanikos skyriaus vedėjos Jolantos Budriūnienės straipsnis „Tomo Venclovos knygų kolekcija Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje“. Pilnas tekstas (Knygotyra. 2015. Nr. 65 ) >> http://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/8463/6333

Kviečiame skaityti!