Antano Vaičiulaičio kūrybos populiarinimo konkursas

 

Rašytojas Antanas Vaičiulaitis / Antanas Vaičiulaitis. – 1938.06.30-

Antano Vaičiulaičio šeima – Danutė Vaičiulaitytė-Nourse, Aldona Vaičiulaitytė-DeBold, Joana Vaičiulaitytė-Buivys – siekdama populiarinti Antano Vaičiulaičio atmintį ir kūrybą, paremti universitetines studijas ir mokslinius tyrimus apie A. Vaičiulaitį, kviečia visų Lietuvos Respublikos aukštųjų mokyklų pirmosios ir antrosios pakopų studijų studentus teikti vienkartinėms premijoms gauti baigiamuosius darbus, skirtus Antano Vaičiulaičio gyvenimui, kūrybai ir atminimui.

Konkurse gali dalyvauti studentai, tyrinėjantys Antano Vaičiulaičio gyvenimą ir kūrybą bei tyrimo rezultatus pristatę: baigiamajame darbe, moksliniame straipsnyje, respublikinės ar tarptautinės konferencijos pranešime, seminare, kultūriniame renginyje.

Pateikiamų darbų kriterijai: originalumas, suformuluotas mokslinių tyrimų tikslas bei metodologija, aptarta nagrinėjamos problemos tyrimų būklė, pateikti ir pagrįsti tyrimų rezultatai, padarytos išvados, nurodyta naudota literatūra.
Premija už geriausius Antano Vaičiulaičio gyvenimui ir kūrybai skirtus darbus gali būti skiriama tik aukštojoje mokykloje studijuojantiems pirmos (bakalauro) ir antros (magistro) pakopos studijų studentams. Pirmosios vietos laimėtojui skiriama 400 eurų premija, antrosios – 200, trečiosios – 100 eurų.
Pretendentai A. Vaičiulaičiui skirtų darbų konkurso premijai gauti Vaičiulaičių šeimai pateikia: 1) darbo kopiją (e. forma); 2) dokumentą(-us), patvirtinančius darbo pristatymą, viešinimą (pvz., konferencijos ar renginio kvietimas; programa; baigiamųjų darbų gynimo programa; medžiaga; nuoroda internete; kt.); 3) pažymą apie mokymąsi aukštojoje mokykloje. Dokumentus siųsti iki 2017 06 30 e. paštu vaiciulaicio.kuryba@gmail.com.
Darbų vertinimo komisija: Danutė Vaičiulaitytė-Nourse, Aldona Vaičiulaitytė-DeBold, Joana Vaičiulaitytė-Buivys, Zita Rimkuvienė, dr. Virginija Paplauskienė (Maironio lietuvių literatūros muziejus), doc. dr. Žydronė Kolevinskienė (LEU), prof. dr. Gabija Bankauskaitė-Sereikienė (VU).
Pateikėjai apie sprendimus dėl premijų e. paštu bus informuoti iki 2017 07 23.
Premijos bus įteiktos renginyje, skirtame Antanui Vaičiulaičiui (data ir vieta bus patikslintos).