Nacionalinės moksleivių akademijos dalyvių viešnagė Nacionalinėje bibliotekoje

Vasario 20 dieną Nacionalinės moksleivių akademijos (NMA) lietuvių filologijos sekcijos dalyviai lankėsi Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, kur jų laukė Dokumentinio paveldo tyrimų departamento Lituanistikos skyriaus parengta programa. Skyriaus darbuotoja Rima Mažeikienė vedė NMA dalyviams pažintinę ekskursiją – pristatė bibliotekos erdves, veiklas ir teikiamas paslaugas. Dr. Dalia Cidzikaitė skaitė paskaitą apie vienos knygos atsiradimo istoriją, kurioje moksleivius supažindino su JAV Lietuvių bendruomenės įgyvendintu projektu „JAV LB Sakytinės istorijos projektas“ ir jam pasibaigus išleista knyga lietuvių („Manėm, kad greit grįšim. 18 pokalbių apie pasitraukimą į Vakarus, 1940–1944“) ir anglų kalbomis („We Thought We‘d Be Back Soon. 18 Stories of Refugees, 1940–1944“). Po paskaitos jaunieji filologai žiūrėjo filmą „To Be LT: Kartu Amerikoje“ (rež. Jurgis Didžiulis), diskutavo apie Lietuvos diasporą ir lietuviškąją tapatybę užsienyje.

Visus metus trunkančios NMA akademijos metu 7–10 klasių moksleiviai bent pora kartų suvažiuoja į Vilnių, kur keletą dienų klausosi paskaitų, dalyvauja kituose užsiėmimuose. Jie taip pat visus metus atlieka elektroniniu būdu iš mokytojų ir dėstytojų gaunamas užduotis. Šiuo metu NMA veikia 9 dalykinės sekcijos: biologijos ir biochemijos, chemijos, ekonomikos, informatikos, fizikos ir nanotechnologijų, lietuvių filologijos, matematikos ir muzikos.

Nuo 2004 m. NMA ugdymo programas yra baigę daugiau nei 1 300 talentingiausių vaikų iš įvairių Lietuvos kampelių. Nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos, Akademija talentingiems mokiniams sudaro sąlygas mokytis pas geriausius Lietuvos ir kitų šalių dėstytojus bei mokytojus.

Daugiau nuotraukų >>