Valstybingumo erdvėje kovo mėnesį vyksiantys renginiai, parodos, ekspozicijos

Valstybingumo erdvėje vyksta kultūrinė ir edukacinė veikla, skatinanti ugdyti pilietiškumą, skirta gilintis į šalies istorijos, jos valstybės tapsmo procesus, šiandienos politinius, visuomeninius reiškinius ir aktualius įvykius.

Pristatome kovo mėnesį Valstybingumo erdvėje vyksiančius renginius, taip pat kviečiame aplankyti čia eksponuojamas parodas, susipažinti su šioje erdvėje saugoma prof. Vytauto Landsbergio asmenine biblioteka.

Įėjimas į visus renginius laisvas


Kovo 1–24 d.: paroda „(Ne)provincija. Knygose išlikę atspindžiai: tarpukario Lietuvos miestų ir miestelių žydai“

Penkiuose teminiuose parodos stenduose (Politinis gyvenimas; Žydiškieji miestai ir miesteliai; Religinis ir pasaulietinis švietimas; Dailė ir teatras; Literatūra) pasakojama apie tarpukariu įvairiose Lietuvos vietovėse gyvavusių žydų bendruomenių kultūrinį ir visuomeninį gyvenimą. Paroda siekiama parodyti, kad iki Antrojo pasaulinio karo intensyvus žydų kultūrinis gyvenimas vyko ne tik Vilniuje, bet ir kituose Lietuvos miestuose ar visiškai mažuose miesteliuose: Kaune, Šiauliuose, Vilkaviškyje ir t. t. Ši paroda yra tęstinio šviečiamojo projekto „Žydų kultūros ir istorijos horizontai Lietuvos regionuose“ dalis. Anot projekto rengėjų, svarbu nuodugniai nagrinėti kultūrinę Lietuvos žydų įtaką mūsų šalies raidai, šviesti apie jos istorinį reikšmingumą, o į šią veiklą įtraukti ne tik didmiesčių, bet ir mažesnių Lietuvos miestų gyventojus, kurių daugelis nėra nei pakankamai informuoti, nei turintys sąlygų susipažinti su tuo, kas pamiršta. Projektas „Žydų kultūros ir istorijos horizontai Lietuvos regionuose“ yra skirtas šiai bendruomenių švietimo problemai spręsti.

Parodos rengėjas – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Judaikos skyrius. Parodoje panaudoti bibliotekos fonduose saugomi leidiniai. Toliau skaityti „Valstybingumo erdvėje kovo mėnesį vyksiantys renginiai, parodos, ekspozicijos”