Su Kovo 11-ąja – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena!

Žodis 

Gyvenau
tiktai tau.
Nieko kito netroškau
tiktai,
kad išmokčiau
tave kaip motinos
vardą, vaikystėj kartotą;
kad kvėpuočiau tavimi kaip oru;
kad tekėtum ir šniokštum 
kaip  kovo upokšniai atokaitoj, 
po sniego danga; kad noktum 
kupėdamas kaip javai; kad tu 
mane užplūstumei kaip lietus, 
kaip nenumaldomas potvynis.


Nagys, Henrikas. Prisijaukinsiu sakalą. -
Chicago: A. Mackaus knygų leidimo fondas, 1978.