Žvilgsnis į lietuvių ir lenkų santykius išeivijoje

Į Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką nuolat plaukia lituaninės knygos: dažniausiai jos būna istorinio pobūdžio, tačiau pasitaiko ir, pavyzdžiui, spalvingų knygelių vaikams (Kakei Makei puikiai sekasi Latvijoje!). Itin smagu knygos viršelyje išvysti pažįstamo žmogaus pavardę. Šiuo atveju – Nacionalinės bibliotekos darbuotojos dr. Giedrės Milerytės-Japertienės.

Šaltinių publikacija „Lietuvių ir lenkų santykiai išeivijoje 1945-1990 metais“ išėjo dar 2014 m.[1] Šią vasarą šaltinių publikaciją papildė Milerytės-Japertienės monografija „Lietuvos ir Lenkijos santykių vizijos emigracijoje 1945-1990 m.“, kurią, finansuojant Lietuvos mokslo tarybai, išleido Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.[2]

Per monografijos pristatymą, vykusį Valstybingumo erdvėje, autorė pasakojo, kad rašant knygą teko nemažai pakeliauti – naudotasi archyvais, įsikūrusiais Londone, Niujorke, Putname, Čikagoje, Lenkijos miestuose. Tikrai neplanuota, kad monografija dienos šviesą išvys būtent šimtmečio metais, nes šią temą autorė gvildena jau dešimt metų. Lietuvių ir lenkų santykiai išeivijoje buvo Milerytės-Japertienės disertacijos tema. [3]

Liepą vykusio pristatymo pabaigoje doc. dr. Andžej Pukšto pasidžiaugė, kad knyga turėtų būti išleista ir Lenkijoje. Tai įvyko netrukus: „Osrodek Mysli Pilitycznej“ monografiją išleido rugpjūtį.

Dr. G. Milerytė-Japertienė per monografijos pristatymą Valstybingumo erdvėje

[1] Lietuvių ir lenkų santykiai išeivijoje 1945-1990 metais : šaltinių publikacija / Vytauto Didžiojo universiteto Česlovo Milošo centras, Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos institutas, Lietuvos istorijos institutas ; sudarytoja Giedrė Milerytė-Japertienė. – Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas ; Vilnius : Versus aureus, 2014 (Vilnius : BALTO print). – 279, [1] p.
[2] Lietuvos ir Lenkijos santykių vizijos emigracijoje 1945-1990 m. : [monografija] / Giedrė Milerytė-Japertienė ; [Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos institutas]. – Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2018 (Vilnius : Petro ofsetas). – 271, [1] p.
[3] Lietuvos ir Lenkijos santykių vizijos emigracijoje, 1945-1990 m. : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, istorija (05 H) / Giedrė Milerytė ; Vytauto Didžiojo universitetas. – Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012 (Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla). – 165, [1] p.. – Disert. rengta 2008-2012 m. Vytauto Didžiojo universitete.