Amerikoje – patogiau, Lietuvoje – maloniau

Parengė Dalia Cidzikaitė


Vytauto A. Graičiūno laiško broliui į Ameriką pirmojo puslapio fragmentas

Nors pirmosios nepriklausomybės laikais Kaunas, laikinoji Lietuvos sostinė, buvo vadinama „mažuoju Paryžiumi“, kur pasirengimas vienam aukštuomenės vakarėliui kainuodavo apie 350 litų, Laisvės alėjoje ir senamiestyje netrūko siuvyklų, kurios siuvo drabužius pagal naujausias iš Paryžiaus atkeliaujančias madas, ir kurį turėjo aplankyti ir specialiame punkte atsižymėti visi tarptautinių Monte Carlo lenktynių dalyviai, jis anaiptol neprilygo tuometiniam Londonui ar Čikagai. Tai savo kailiu galėjo patirti tie lietuviai, kurie, šaliai tapus nepriklausoma, nusprendė apsigyventi Lietuvoje.

1926 m. birželio 30 d. angliškai parašytame laiške broliui Algirdui neseniai į Lietuvą su žmona, garsia aktore ir režisiere Une Babickaite-Baye atvykęs Vytautas Andrius Graičiūnas rašo, kad jis beveik baigia paskęsti persikraustymo rūpesčiuose. Pasak jo, jis apgailestauja ne todėl, kad nusprendė apsigyventi Lietuvoje, bet kad atvyko gyvenimui Lietuvoje visiškai nepasirengęs.

Vadybos mokslo teoretikas ir praktikas savo pirmuosius įspūdžius iš Lietuvos pavaizdavo grafiškai, nupiešęs du stačiakampius ir pavadinęs juos U.S.A. ir Lietuva. Pirmajame stačiakampyje Graičiūnas itin palankiai įvertino gyvenimo patogumą (angl. comfort of living), antrajame – gyvenimo malonumą (angl. pleasure of living). „Jei panaikintum tau įprastą tvarką ir pakeistum ją visiškai nauja, didesnio skirtumo tarp JAV ir Lietuvos nerastum“, –  pastebi Amerikoje gimęs ir užaugęs Graičiūnas.

Įdomūs ir kiti JAV lietuvio pastabėjimai apie Lietuvą ir jos žmones. Žmogaus prigimtis ir Amerikoje, ir Lietuvoje yra ta pati, konstatuoja Graičiūnas. „Jei nekreipsime dėmesio į faktą, kad vos ne kiekviename žingsnyje sutiksi žmonių su piktais kėslais, kad apskritai žmonės [čia] yra pavargę, per daug, tačiau neproduktyviai (čia ir toliau pabraukta Graičiūno) dirba, kad [šioje] gausių gėrybių žemėje jie yra menkai apmokami ir alkani, [vis dėlto] galima sutikti keletą žmonių, kurie yra malonūs, verti dėmesio ir kurie galėtų tapti gyvenimo draugais“, –  rašo Amerikos lietuvis.  

Apsigyvenęs Kaune, Graičiūnas spėjo patirti, kad buvimas Amerikos lietuviu suteikia ne vieną progą susitikti su aukštas pareigas užimančiais asmenimis, įskaitant šalies prezidentą, ir Lietuvoje jaustis esant piliečiu pagal kilmę, o ne, kaip Amerikoje, pagal gimimą ir geresnės ateities pažadą. Pasak JAV lietuvio, Lietuvoje nepalyginti lengviau būti užsieniečiu nei JAV, nors, pripažįsta jis, ne vienas lietuvis yra gana priešiškai nusiteikęs prieš tokius kaip jis –  Amerikos lietuvį.