Pasirodė naujas laikraščio „Žemaičių bibliofilas“ numeris

Beje, tarp kitko, mielas Simanai, / jeigu susitiktumei Stanevyčią, / – siunčiu linkėjimų ir pasakyk, / kad jojo tėviškėj svečiai. / Čia daug praeivių ėjo ir praėjo, / palikdami nualintus laukus ir pievas. / Tur būt užmiršo mus gerasis Dievas, / kad mes to vargo klumpėm nebeišbrendam…

(Petras Gintalas. Atviras laiškas Simanui Daukantui Anapilyje)


Mus pasiekė naujas Simono Daukanto bibliofilų klubo laikraščio „Žemaičių bibliofilas“ numeris (Nr. 8). Natūralu, kad daugiausia dėmesio skiriama Simonui Daukantui: 2018-aiais minėjome 225-ąsias istoriko gimimo metines. „Knygių aplinkoje sakoma, kad žmogus, draugaujantis su knyga, myli šviesą. Toks žmogus buvo Simonas Daukantas“, –  taip prasideda „Redakcijos žodis“.

Pirmajame puslapyje publikuojamas Irenos Stonkienės, Plungės Senamiesčio mokyklos lituanistės, straipsnis „Kalendorius-knyga Simonui Daukantui 225“. Knygą sudarė istorikė Vida Girininkienė. Toliau laikraštyje randame I. Stonkienės pokalbį su istoriku, tos pačios gimnazijos mokytoju Gintautu Černeckiu. Pokalbyje „Vėl perskaičius Romualdo Granausko esė „Dvylika juodvarnių, apie Daukantą lakstančių“  į rašytojo tekstą pažvelgiama iš šiandienos aktualijų perspektyvos. „Kokios kilmės buvo Simonas Daukantas: bajoriškos ar valstietiškos?“, – taip vadinasi Jono Einoro pokalbis su kraštotyrininku iš Skuodo Juozu Vyšniausku. Apie Daukantą rašo ir Martyno Mažvydo bibliofilų klubo narys, knygotyrininkas prof. Domas Kaunas: ilgas straipsnis pavadintas „Simono Daukanto „Pasakojimo apie veikalus lietuvių tautos senovėje“ kelias į Bitėnus“. Laikraštyje publikuojami bent du Nacionalinės bibliotekos darbuotojo, Simono Daukanto ir Martyno Mažvydo bibliofilų klubų nario  Tomo Petreikio tekstai: „Simonas Daukantas ir Sankt Peterburgo“ cenzoriai bei „Išėjo lietuvių periodinės spaudos bibliografija“.

„Žemaičių bibliofilo“ numerį sudaro 20 puslapių, čia paminėjome tik kelias ilgiausias publikacijas. Verta paskaityti ir kitas – pavyzdžiui, apie D. Kauno sudarytos ir parengtos knygos „Aš esu Etmės Ėvė. Ieva Simonaitytė amžininkų liudijimuose“ sutiktuves Plungėje.


Laikraštis „Žemaičių bibliofilas“ eina nuo 2000 m. Leidinys trumpai pristatomas čia: http://www.spaudos.lt/Bibliofilas/Zemaiciu_bibliofilas.htm

Numerį, skirtą K. Varnelio 100-ųjų gimimo metinių sukakčiai, aptarėme čia: https://blog.lnb.lt/lituanistika/2017/12/14/kazys-varnelis-kaip-zemaiciu-bibliofilas/

Apie Simono Daukanto bibliofilų klubo veiklą ir istoriją: http://www.spaudos.lt/Bibliofilas/S_Daukanto_klubas.htm