Besklaidant naują „Žemaičių bibliofilo“ numerį

2019-ųjų pabaigoje mus pasiekė naujas Simono Daukanto bibliofilų klubo laikraščio „Žemaičių bibliofilas“ numeris (Nr. 9). „Trisdešimt penktus metus Plungės Simono Daukanto bibliofilų klubas verčia bibliofilijos ir knygos kultūros vagą Žemaitijoje. Tai viena iš trijų (Vilniaus Martyno Mažvydo bibliofilų klubas, XXVII knygos mėgėjų draugija) bibliofilų organizacijų, šiuo metu veikiančių Lietuvoje. Sutelkęs bendraminčius, Simono Daukanto bibliofilų klubas rengia konferencijas  „Žemaičių knyga“, knygų parodas, skaitytojų konkursus, viktorinas, susitikimus su knygos žmonėmis, leidžia laikraštį“, – taip klubas pristatomas „Redakcijos žodyje“.

Nenuostabu, kad pirmajame puslapyje prisimenamas rašytojas Juozas Tumas-Vaižgantas: 2019-aiais minėjome 150-ąsias klasiko gimimo metines. Rašytojas buvo vienas iš paminėtos XXVII knygos mėgėjų draugijos pradininkų.[1] Metų pradžioje Simono Daukanto bibliofilų klubo nariai susirinko aptarti Vaižganto straipsnio „Dvejopa bibliofilybė“. „Tumui bibliofilija buvo ne pramoga, bet svarbi būties dalis, todėl jis negailėjo karčių žodžių bibliomanams, kuriuos vadino „pramogieriais“. <…> Be abejonės, Tumas buvo uolus skaitytojas, tačiau [ S. Daukanto] klubo nariai negalėjo beatodairiškai pritarti gana impulsyviai jo nuostatai, kad bibliofilui knygos apdaras, iliustracijos, popierius, retumas turėtų mažiau rūpėti negu knygos turinys“, – rašoma Mindaugo Talijūno parengtame tekste.

Laikraštyje nemažai dėmesio skiriama įdomiai klubo istorijai. Klubo vadovas Gintautas Černeckis narei Aistei Talijūnienei papasakojo apie 1989 m., įsisiūbavus Sąjūdžiui, surengtą blaivybės žygį vyskupo Motiejaus Valančiaus keliais. Dviratininkų kolona, kurią sudarė klubo nariai, per Žemaitiją keliavo pasipuošusi tautine simbolika, priekyje plevėsavo Lietuvos vėliava. Numeryje taip pat publikuojamas ilgamečio Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos mokslinio bibliotekininko ir bibliografo Romualdo Vytauto Rimšos (1937–2019)[2] straipsnis „Lietuvos bibliofilų sambūriai ir plungiškių laikraštis „Žemaičių bibliofilas“. Prieš dešimtmetį, 2009 m., straipsnis buvo išpublikuotas laikraštyje „Voruta“. Šviesaus atminimo autorius ketino jį papildyti, tačiau nebespėjo. „Žemaičių bibliofilo“ rengėjai tekstą išspausdino pataisę kai kurias korektūros bei dalykines klaidas. „Romualdas Vytautas Rimša buvo nuoširdus Simono Daukanto bibliofilų klubo Bičiulis, bendramintis ir bendradarbis “, – greta publikuojamame tekste prisimena G. Černeckis.

Leidinyje publikuojami ir du Nacionalinės bibliotekos darbuotojo, Simono Daukanto ir Martyno Mažvydo bibliofilų klubų nario Tomo Petreikio rašiniai. Pirmajame jis pristato žinomo Vilniaus bibliofilo, Martyno Mažvydo bibliofilų klubo nario Gintauto Trumpio asmeninės bibliotekos katalogo trečiąją knygą (ji pašvęsta Vilniaus temai), o antrajame akylai žengia Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos bibliotekos pėdsakais

Čia paminėjome tik dalį iš numerio, kurį sudaro net dvidešimt puslapių, straipsnių. Kviečiame skaityti „Žemaičių bibliofilą“!

Pernykščio numerio (Nr. 8) trumpą pristatymą rasite čia >>

Užpernykštį numerį (Nr. 7)  aptarėme čia >>


[1] Daugiau apie XXVII knygos mėgėjų draugiją: https://pdfs.semanticscholar.org/6d9e/a85b397217d1146f1519c357d682eaff5f8b.pdf; http://27knygosmegejai.lt/apie-draugija/

[2] Daugiau apie R. V. Rimšą: http://mokslolietuva.lt/2019/02/romualdas-vytautas-rimsa/