Ką naujo paskaityti?

Ankstesnėse apžvalgose trumpai aptarėme naujas poezijos knygas, romanus ir novelių rinkinius.  Šioje apžvalgoje rasite labai įvairaus pobūdžio knygų: nuo eseistikos iki pažintinio pobūdžio leidinių; taip pat –  nesausai parašytų akademinių knygų, galinčių sudominti plačią skaitytojų auditoriją. Visos šios knygos Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką pasiekė paskutiniaisiais 2022-ųjų mėnesiais ir 2023-iųjų pradžioje. Justi leidybos pagyvėjimas – juk artėja Vilniaus knygų mugė!


Džiaugsmas dienų audime : fragmentinė humanistika / Viktorija Daujotytė. – Vilnius : Tyto alba, 2023. – 228, [2] p.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-466-718-3

„Fragmentuoto mąstymo tekstų turinys daugiausia susijęs su lituanistika. „Tyto alba“ yra išleidusi keturias panašaus pobūdžio knygas. Pradėjusi klostytis knygoje „Salomėja Nėris: fragmento poetika“ (2004), nors ir keisdamasi, ši stilistika vis dar tęsiasi. […] Lituanistika – ne tik atradimai, nušvitimai, bet ir pilkas dienų audimas su retomis džiaugsmo gijomis. Džiaugsmo, pajuntamo ir iš gyvenimo, ir iš kūrinių. Būsenų lieptai tarp to, ką jaučiame, juntame, ir to, ką mąstome, rašome“, – naujos knygos pradžioje rašo Viktorija Daujotytė.

Interviu su V. Daujotyte: https://www.bernardinai.lt/knyga-dziaugsmas-dienu-audime-parasiusi-prof-v-daujotyte-laimingas-kas-suvokia-kad-laimingas/

Ištrauka (spustelėkite „Paskaityk knygą“): https://www.tytoalba.lt/dziaugsmas-dienu-audime


Leonidas Donskis: Man skauda : vėlyvoji publicistika / sudarė Birutė Garbaravičienė. – Vilnius : Tyto alba, 2022. – 374, [1] p.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-609-466-708-4 (įr.)

2022 m. filosofui, viešajam intelektualui, itin produktyviam autoriui Leonidui Donskiui būtų sukakę šešiasdešimt. Nacionalinės bibliotekos fonduose saugoma daugybė įvariakalbių knygų, prie kurių L. Donskis vienaip ar kitaip prisidėjo. 2013 m. pabaigoje gavome didžiulę dovaną: filosofas tuometiniam Lituanikos skyriui padovanojo visas savo knygas, kurių tuo metu trūko.

Šviesaus atminimo filosofo bičiulė Birutė Garbaravičienė sumanė paskutiniuosius L. Donskio tekstus sudėti į rinktinę „Man skauda“. „Leonido Donskio mirtis sukrėtė – staiga, per anksti, nebus, kas jį pakeičia… Dar ir šiandien, po šešerių metų, daug kas sako, kad viešajame diskurse labai trūksta Donskio, jo gebėjimo kalbėti ir susikalbėti be pykčio ir šališkumo, jo ypatingos asmenybės šviesos ir jautrumo. Būtent jautrumo, nes jam skaudėjo tai, kas vyksta su mumis ir aplink mus“, – teigia knygos sudarytoja.

Ištrauka (spustelėkite „Paskaityk knygą“): https://www.tytoalba.lt/leonidas-donskis-man-skauda

Toliau skaityti „Ką naujo paskaityti?”