Ką naujo paskaityti?

Ankstesnėse apžvalgose trumpai aptarėme naujas poezijos knygas, romanus ir novelių rinkinius.  Šioje apžvalgoje rasite labai įvairaus pobūdžio knygų: nuo eseistikos iki pažintinio pobūdžio leidinių; taip pat –  nesausai parašytų akademinių knygų, galinčių sudominti plačią skaitytojų auditoriją. Visos šios knygos Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką pasiekė paskutiniaisiais 2022-ųjų mėnesiais ir 2023-iųjų pradžioje. Justi leidybos pagyvėjimas – juk artėja Vilniaus knygų mugė!


Džiaugsmas dienų audime : fragmentinė humanistika / Viktorija Daujotytė. – Vilnius : Tyto alba, 2023. – 228, [2] p.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-466-718-3

„Fragmentuoto mąstymo tekstų turinys daugiausia susijęs su lituanistika. „Tyto alba“ yra išleidusi keturias panašaus pobūdžio knygas. Pradėjusi klostytis knygoje „Salomėja Nėris: fragmento poetika“ (2004), nors ir keisdamasi, ši stilistika vis dar tęsiasi. […] Lituanistika – ne tik atradimai, nušvitimai, bet ir pilkas dienų audimas su retomis džiaugsmo gijomis. Džiaugsmo, pajuntamo ir iš gyvenimo, ir iš kūrinių. Būsenų lieptai tarp to, ką jaučiame, juntame, ir to, ką mąstome, rašome“, – naujos knygos pradžioje rašo Viktorija Daujotytė.

Interviu su V. Daujotyte: https://www.bernardinai.lt/knyga-dziaugsmas-dienu-audime-parasiusi-prof-v-daujotyte-laimingas-kas-suvokia-kad-laimingas/

Ištrauka (spustelėkite „Paskaityk knygą“): https://www.tytoalba.lt/dziaugsmas-dienu-audime


Leonidas Donskis: Man skauda : vėlyvoji publicistika / sudarė Birutė Garbaravičienė. – Vilnius : Tyto alba, 2022. – 374, [1] p.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-609-466-708-4 (įr.)

2022 m. filosofui, viešajam intelektualui, itin produktyviam autoriui Leonidui Donskiui būtų sukakę šešiasdešimt. Nacionalinės bibliotekos fonduose saugoma daugybė įvariakalbių knygų, prie kurių L. Donskis vienaip ar kitaip prisidėjo. 2013 m. pabaigoje gavome didžiulę dovaną: filosofas tuometiniam Lituanikos skyriui padovanojo visas savo knygas, kurių tuo metu trūko.

Šviesaus atminimo filosofo bičiulė Birutė Garbaravičienė sumanė paskutiniuosius L. Donskio tekstus sudėti į rinktinę „Man skauda“. „Leonido Donskio mirtis sukrėtė – staiga, per anksti, nebus, kas jį pakeičia… Dar ir šiandien, po šešerių metų, daug kas sako, kad viešajame diskurse labai trūksta Donskio, jo gebėjimo kalbėti ir susikalbėti be pykčio ir šališkumo, jo ypatingos asmenybės šviesos ir jautrumo. Būtent jautrumo, nes jam skaudėjo tai, kas vyksta su mumis ir aplink mus“, – teigia knygos sudarytoja.

Ištrauka (spustelėkite „Paskaityk knygą“): https://www.tytoalba.lt/leonidas-donskis-man-skauda


Pirmyn arba mirk / Vytautas Gedgaudas ; [sudarė, įvadą, komentarus ir paaiškinimus parašė Jolanta Mažylė] ; [recenzentai Remigijus Misiūnas, Valdas Rakutis]. – Kernavė [Širvintų r.] : Atminties brasta, [2022]. – 238, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-96333-0-5 (įr.)

Lietuvos žurnalistų sąjunga su Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacija 2022-uosius metus paskelbė Vytauto Gedgaudo (1912–1999) metais. V. Gedgaudas – įvairiapusė, permainingos biografijos asmenybė. 1933–1939 m. Kaune redagavo kelis periodinius leidinius, išleido novelių rinkinį „Aistrų kovos“. Užsiėmė visuomenine veikla, buriavimu. Nuo 1939 m. gyveno Prancūzijoje, per II pasaulinį karą įstojo į Svetimšalių legioną, kovojo Afrikoje.  Po karo Prancūzijoje studijavo literatūrą, kino režisūrą, buvo JAV lietuvių laikraščio „Draugas“ korespondentas. 1950 m. išvyko į JAV, Niujorke dirbo „Vienybės“ redakcijoje. 1954–1956 m. vėl gyveno Prancūzijoje, dirbo dokumentinio kino srityje. 1958 m. parvyko į JAV. Nacionalinėje bibliotekoje V. Gedgaudas geriausiai žinomas kaip ilgametis „Dirvos“, vieno iš pagrindinių JAV lietuvių laikraščių, vyriausiasis redaktorius (šias pareigas ėjo 1968–1991 m.).  Tai, kad šios iškilios asmenybės mintys sugulė į knygą, – V. Gedgaudo premijos laureatės, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto docentės dr. Jolantos Mažylės nuopelnas. Džiugu, kad turėjome puikią progą giliau susipažinti su  „Dirvos“ redaktoriaus asmenybe. Spalio 19 d. knyga pristatyta  pas mus, Nacionalinės bibliotekos Valstybingumo erdvėje.


Kovido meto užrašai / Audronė Girdzijauskaitė. – Vilnius : Scenos meno kritikų asociacija, 2022. – 319,[1] p. : iliustr., portr.. – ISBN 978-609-96286-1-5

Audronė Girdzijauskaitė Lietuvos skaitytojams yra puikiai pažįstama ne tik kaip teatrologė. Lengvu, įtraukiančiu stiliumi parašytos prisiminimų knygos „Atminties salos“ (2008), „Nutolę balsai“ (2011) bei „Atminties šuliniai“ (2020) gerokai peržengia teatro bendruomenės ribas. Kultūrinio laikraščio „Šiaurės Atėnai“ auditorija skaito jos skiltį pavadinimu „Iš bloknoto“.

Kovido metą autorė apibūdina taip: „dabar atėjo niūrus metas – užgriuvo kovido epidemija, rusų karas Ukrainoje, nerimas, baimė dėl mūsų visų likimo aplinkui žvangant ginklams. Atsirado noras stebėti ir įsidėmėti tai, kas yra greta tavęs, tą kasdienybę, kurioje telpa daugybė visokių dalykų. Sudėlioti jų mozaiką iš pastarojo meto įvairaus žanro rašinių“.Ką veikia Japonija
/ Andrius Kleiva. – Vilnius : Tyto alba, 2023. – 382, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-466-725-1

„Ką veikia Japonija“ – jau antroji jauno autoriaus knyga. Pirmoji, „Kaip veikia Japonija“ (Tyto alba, 2018), sulaukė didelio skaitytojų dėmesio. „Kai rašiau pirmą knygą, ir suprasti, kaip visus paveikia Japonija, ir tai aprašyti turėjau metus. Tai skatino skubėti, nuolat ieškoti naujų nuotykių, temų, nepažintų žmonių ir vietų bei konstruoti šalies panoramą. Kai šalį matai iš viršaus, gali įžiūrėti tik stambiausias detales. Kai kurios realijos nepastebimos, kai kurie žmonės nesutinkami tol, kol šalis netampa tavo paties kasdienybe, kai nebeturi laiko ir ūpo ieškoti dramų, o tiesiog ryte keliesi, pietauji ir užbaigi dieną su tos šalies gyventojais. Antroji mano knyga – beveik penkerių metų kasdienybės rezultatas. Joje – temos, vietos ir žmonės, sutikti natūralių atsitiktinumų dėka. Tekstai – ne tiek stebintys Japoniją, kiek pasakojantys kartu su ja pačia“, – sako autorius.

Interviu su autoriumi: https://www.delfi.lt/kultura/naujienos/knyga-ka-veikia-japonija-parases-andrius-kleiva-ir-lietuva-ir-japonija-yra-letai-gyvenima-vartojancios-salys.d?id=92369275

Ištrauka (spustelėkite „Paskaityk knygą“): https://www.tytoalba.lt/ka-veikia-japonija


Mažasis o : seksualumo kultūra sovietų Lietuvoje : monografija / Valdemaras Klumbys, Tomas Vaiseta ; [recenzentės Vilma Bukaitė, Solveiga Daugirdaitė]. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2022]. – 399, [1] p. : iliustr., faks.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-479-685-2 (įr.)

2022 m. pabaigoje pasirodė turbūt pirmoji mokslinė knyga Lietuvoje, paženklinta S raide, pakuojama į plastiką, –  dviejų istorikų, Valdemaro Klumbio ir Tomo Vaisetos,  bendras darbas „Mažasis o: seksualumo kultūra sovietų Lietuvoje“.

„Vienas pirminių klausimų buvo, ar sovietmečiu Lietuvoje vyko seksualinės revoliucijos ar panašus lūžis. Iš pradžių atrodė akivaizdu, kad realybė gerokai skirsis nuo to, ką buvo galima matyti sovietinėje viešojoje erdvėje, tačiau pasirodė, kad ir tuometinė viešuma gerokai įvairesnė, nei atrodė iš pradžių“, – apie tyrimo motyvus pasakoja Valdemaras Klumbys.

„Ėmę tirti seksualumo kultūrą istoriškai, pamatėme, kad daug svarbiau už koncepcijas yra parodyti, kiek dinamikos ir santykinės įvairovės (žinoma, tik santykinės, tik palyginus su tuo, kaip mes prisimename) šioje srityje anuomet būta. Jeigu mums pavyko, gal bus galima visiems laikams išmesti į šiukšliadėžę tą kvailą ir nuvalkiotą posakį, esą „Sovietų Sąjungoje sekso nebuvo“, ir truputį pakrapštyti pačių tais laikais gyvenusių žmonių palaikomą mitą, kaip viskas neva buvo konservatyvu ir dorovinga“, – sako Tomas Vaiseta.

Interviu su autoriais: https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1868035/s-raide-pazenklinta-istoriku-monografija-sklaido-mitus-apie-seksualumo-kultura-sovietu-lietuvoje

Knygos ištrauka: https://issuu.com/knygos.lt/docs/9786094796852


Neplanuotas gyvenimas : šeima sovietmečio Lietuvoje / Dalia Leinartė. – Vilnius : Aukso žuvys, 2022. – 294, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-8120-89-9

Istorikė Dalia Leinartė pastebi, kad privatus gyvenimas, prasidėjus sovietinei okupacijai, staiga pasikeitė iš esmės.  „Moterys buvo priverstos eiti dirbti už šeimos ribų, t. y. valstybinį darbą. Tai buvo reguliuojama įstatymais ir nepaklusimas šiam įstatymui buvo baudžiamas kaip veltėdžiavimas, o tai – kriminalinės baudžiamosios nuobaudos. (…) Keletą dešimtmečių po Antrojo pasaulinio karo moterys ir vyrai dirbo po 6 dienas per savaitę, šeštadieniai taip pat buvo praleidžiami už šeimos ribų. Tai labai drastiškai palietė moteris, kurios vis labiau prarado ryšį su šeimyniniu gyvenimu ir su savo vaikais. Moterys fiziškai vis rečiau būdavo šeimoje“, – laidoje „Homo cultus. Istoriko teritorija“ pasakojo naujosios knygos autorė.

Straipnis pagal pokalbį radijo laidoje: https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1861017/seima-sovietmeciu-ideologija-is-vyru-nesitikejo-nieko-darbo-kolektyvai-gaudydavo-alimentu-nemokancius-moterys-slepdavo-vyru-girtuoklyste

Pavartykite knygą: https://www.auksozuvys.lt/products/neplanuotas-gyvenimas


Pasaulio pabaigos istorija / Matas Maldeikis. – Vilnius : Tyto alba, 2022. – 199, [1] p.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-609-466-716-9 (įr.)

Už knygos pavadinimo glūdi mintis, kad atėjo mums pažįstamo pasaulio pabaigos laikai. „Taikos, ekonominio augimo ir liberalios demokratijos pasaulis, kuriuo po Antrojo pasaulio karo galėjo mėgautis Vakarai ir ypač Europa, nėra natūraliai susiformavęs. Jį sukūrė JAV, siekdamos savo geopolitinių tikslų. O dabar matome, kaip ta ankstesnė tvarka byra. Lietuvai atgavus Nepriklausomybę ir integravusis į Vakarus, įsivaizdavome, kad tai natūralus pasaulis, bet, akivaizdu, kad iki šiol egzistavusi tvarka nebesugrįš“, – teigia autorius, Lietuvos Respublikos Seimo narys Matas Maldeikis.

Interviu su autoriumi: https://www.bernardinai.lt/m-maldeikis-apie-knyga-pasaulio-pabaigos-istorija-siltnamio-salygos-kuriomis-gyveno-lietuva-baigesi/

Knygos ištrauka (spustelėkite „Paskaityk knygą“): https://www.tytoalba.lt/pasaulio-pabaigos-istorija


Lietuvos menininkės : vizualiųjų menų kūrėjos nuo XX a. pradžios iki šių dienų / sudarytoja Agnė Narušytė ; tekstų autorės Agnė Narušytė, Ieva Burbaitė, Audronė Žukauskaitė … [et al.]. – [Vilnius] : Kitos knygos, [2022]. – 436, [2] p. : iliustr., portr.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-427-503-6 (įr.)

Agnė Narušytė taip prisimena knygos gimimą: „Buvo aišku, kad turi dalyvauti Laima Kreivytė – ji juk itin daug dirba su šita tema. Taip pat žinojome, kad filosofė Audronė Žukauskaitė nemažai rašė akademinių straipsnių apie feminizmo bangas ir gilinasi į šiuolaikinę moterų filosofiją, taigi norėjome, kad knygoje būtų jos tekstas. O kadangi ji kartais ir apie meną parašo, pasirinko pristatyti tris menininkes. Ieva Burbaitė taip pat prisijungė natūraliai, nes norėjome, kad knyga prasidėtų nuo XX a. pradžios, o ji tyrinėja šį laikmetį. Su šiomis autorėmis mes jau tarėmės, kai rašėme projektą, o kai gavome finansavimą, susėdome visos kavinėje ir atrinkome menininkes. […] Čia noriu sureaguoti į pasigirdusią kritiką, kad mūsų rinktinė labai subjektyvi. Gal ir subjektyvi (o subjektyvumas menotyroje – gerai), bet paremta tyrinėjimais, žiniomis. Tekstus apie menininkes rašė ekspertės.  “

Interviu su A. Narušyte: https://www.15min.lt/kultura/naujiena/literatura/knygos-apie-lietuvos-menininkes-sudarytoja-agne-narusyte-guldau-galva-del-sios-rinktines-286-1974024

Ištrauka: https://www.kitosknygos.lt/content/download/6463/113857/file/Lietuvos%20meninink%C4%97s_5-14.pdf  


Pamišimas ir epilepsija paūmėja šviečiant mėnesienai : nervų ligos Vilniuje XIX a. pirmoje pusėje : mokslo monografija / Eglė Sakalauskaitė-Juodeikienė ; [moksliniai recenzentai Vilma Gudienė, Martynas Jakulis]. – [Vilnius] : Lapas, [2022]. – 351, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-8198-55-3

Neurologės dr. Eglės Sakalauskaitės-Juodeikienės monografijoje „Pamišimas ir epilepsija paūmėja šviečiant mėnesienai. Nervų ligos Vilniuje XIX a. pirmoje pusėje“ kviečiama pažvelgti į XIX a. pradžios vilniečių pacientų ir gydytojų realybę.

Autorė prisimena: „Rašiau taip, kad pirmiausia man pačiai būtų įdomu. Rašydama galvojau ir apie savo vyrą, kuris stengiasi perskaityti visus mano parašytus tekstus ir nebijo jų kritikuoti, aišku, galvojau ir apie savo studentus. Daugelis doktorantų savo studijų metus suvokia kaip sudėtingą ir sunkų darbą, bet kolega doc. Aistis Žalnora dar pirmais mano doktorantūros metais taip pasakė: „Džiaukis kiekviena akimirka, doktorantūra nėra vien sunkus darbas, tai – gyvenimo nuotykis, kuris daugiau nebepasikartos.“ Kai į rašomą mokslinį darbą žvelgi kaip į naują patirtį, kaip į nuotykį, kuris suteikia malonumą bei džiaugsmą, atsiranda ir savotiškas rašymo lengvumas. Kita vertus, ne visi esame gydytojai ar istorikai, bet visi kuriame nors savo gyvenimo etape esame buvę pacientais. Todėl skaityti apie kito kančias gali būti labai įdomu ar net… makabriškai malonu.“

Interviu su autore: https://www.mf.vu.lt/apie-mf/naujienos/33-bendros-naujienos/2922-e-sakalauskaite-juodeikiene-siuolaikinis-neurologas-is-xix-a-gydytojo-apziuros-kambario-pabegtu

Knygą galite pavartyti leidyklos puslapyje: https://www.leidyklalapas.lt/products/pamisimas-ir-epilepsija-paumeja-svieciant-menesienaiNeradote knygos, kurią norėtumėte perskaityti? Permeskite akimis knygų sąrašą apačioje. Čia aptiksite knygų apie Lietuvos istoriją, mūsų šalies miestus ir miestelius, ryškias, įvairioms sritims nusipelniusias asmenybes. Rasite ir psichologinio pobūdžio literatūros, dabar ji labai populiari. Taip pat – knygų apie tvaresnę kasdienybę, finansų valdymą.

 Taip pat kviečiame pasidomėti bibliografine informacija apie Lietuvoje išleistus ir numatomus leisti leidinius, kuri kas savaitę skelbiama Nacionalinės bibliotekos svetainėje, naujienoms skirtoje dalyje: https://www.lnb.lt/naujienos. Gal ten pastebėsite knygą, kurios ilgai laukėte?

Labirintuose : [tikros, atviros psichoterapinės istorijos su aštriais prieskoniais] / Rasa Andrikienė. – Vilnius : Alma littera, 2023. – 222, [2] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-01-5377-2 (įr.)

Pagėgių krašto kaimai / Bronius Bagdonas. – Kaišiadorys : Printėja, 2020- . – ISBN 978-609-445-571- 1 (įr.) D. 3. – 2022. – 171, [1] p. : iliustr., portr., žml.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN 978-609-445-640-4

Praktiška namų, minčių ir pinigų tvarkymo knyga : [kaip taupyti elektros energiją, kaip sumažinti transporto išlaidas, kaip taupyti pinigus, kaip pramogauti pigiai, kaip tausoti nervus] / [tekstų autorės Rasa Banelė, Jurgita Barišauskienė, Eimantė Korytė … [et al.]. – Kaunas : Terra Publica, 2022. – 316, [1] p. : iliustr., diagr.. – ISBN 978-609-473-270-6

Neišmesk, gal pravers : tvarumo pavyzdžiai iš lietuvių gyvenimo / Lietuvos liaudies buities muziejus ; [sudarytojos Renata Banienė, Inga Levickaitė-Vaškevičienė, Rasa Žumbakienė] ; [pratarmė ir įvadas Ingos Levickaitės-Vaškevičienės]. – Rumšiškės, Kaišiadorių r. : Lietuvos liaudies buities muziejus, 2022. – 79, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-609-96270-2-1

Diabeto IQ vedlys / [Asta Berdikšlienė, Dovilė Byčienė, Inga Augustinienė … [et al.]. – Klaipėda : Klubas „Diabeto IQ“, [2022]. – 39 p. : iliustr.. – Tiražas 1200 egz.. – ISBN 978-609-96343-0-2

Akims ir sielai : meno kolekcionavimo praktikos ir istoriniai kontekstai : mokslo straipsnių rinkinys / [Kazio Varnelio namai-muziejus] ; sudarytoja Aistė Bimbirytė-Mackevičienė ; [redakcinė kolegija: Žygintas Būčys … [et al.] ; [recenzavo Aušra Vasiliauskienė]. – Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus , [2021]. – 93, [3] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-609-478-057-8

Dilema – ne problema : finansinių klausimų naršyklė jauniems suaugėliams / Jūratė Cvilikienė, Nerijus Mačiulis ; [iliustratorė Olga Degtiarova]. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2022]. – 155, [5] p. : iliustr.. – Tiražas 4500 egz.. – ISBN 978-609-479-675-3

Draugystė : Jono Meko ir Antano Naujokaičio laiškai / [sudarytojas Ramūnas Čičelis]. – [Vilnius] : Dominicus Lituanus, [2022]. – 157, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-8227-38-3 (įr.)

Muzikinė sukaktis : [1957–2022, Alytaus muzikos mokyklai – 65] / [sudarytoja Gabrielė Dambauskaitė]. – [Alytus] : [Alytaus spaustuvė], [2022]. – 20, [1] p., įsk. virš. : iliustr.. – ISBN 978-609-8171-81-5

„Viktorijos“ viešbučio paslaptys / Kęstutis Demereckas. – Klaipėda : Libra Memelensis, 2022. – 207, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-8094-35-0 (įr.)

Arno funkcionalizmas = Arno’s funktionalism = Arnos Funktionalismus : architekto Arno Funko (1898–1957) gyvenimas ir kūryba : [mokslo studija] / Marija Drėmaitė ; [vertėja į vokiečių kalbą Saskia Drude, vertimas į anglų kalbą: vertimų biuras „E-vertimai“] ; [recenzentai Giedrė Jankevičiūtė, Vaidas Petrulis]. – Kaunas : Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus, [2022]. – 223, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-9955-471-77-6 (įr.)

Vita Karužaitė (1942–2019) : gyvenimas ir veikla, mokinių ir kolegų atsiminimai / [Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija] ; [sudarytoja Aldona Didžiulytė]. – Kaišiadorys : Printėja, 2022. – 123, [3] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 70 egz.. – ISBN 978-609-445-630-5

Aukštadvario krašto šviesuoliai / [tekstus parengė Jadvyga Dzencevičienė]. – Kaunas : Terra Publica, [2018]- . – (Įr.) [T.] 2 : jie neša šviesą per Aukštadvario kraštą / [autorės Jadvyga Dzencevičienė, Dovilė Javinskaitė, Edita Kabaraitė … [et al.]. – 2022. – 223, [1] p. : iliustr., portr.. – ISBN 978-609-473-276-8

Žydų tema Lietuvos spaudoje = Еврейская тема в прессе Литвы = The Jewish theme in Lithuanian press : (bibliografijos rodyklė) / [redakcinė kolegija: Dalia Epšteinaitė … [et al.] ; [specialusis bibliografinis redagavimas ir rodyklės: Nijolė Marinskienė, Rita Urbonaitė]. – Vilnius : Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus, 2000-2022. – 4 d. 1994–1995 / [sudarytojai Irina Guzenberg, Liudmila Šaraškina] ; [leidinius lietuvių ir rusų kalbomis peržiūrėjo ir anotacijas parengė Polina Pailis, Liudmila Šaraškina, leidinius lenkų kalba peržiūrėjo ir anotacijas parengė Polina Pailis] ; [į anglų kalbą vertė Aleksandras Federas] ; [redakcinė kolegija: Irina Guzenberg … [et al.] ; [recenzavo Chaim Bargman, Milan Chersonskij]. – 2022. – 319, [1] p.. – Tiražas 200 egz.. – ISBN 978-9955-767-44-2

Asmeninio produktyvumo istorijos : eksperimentuojančio žmogaus užrašai / Mindaugas Grajauskas. – Vilnius : Vaga, 2022. – 247, [1] p.. – Tiražas 1800 egz.. – ISBN 978-5-415-02656-2

Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos tautinės muzikos ir šokių ansamblis „Ratilėlis“ / [sudarytoja ir tekstų autorė Asta Grigaliūnienė] ; [aprašymą apie Baltarusiją parengė Živilė Antanavičienė]. – Kaišiadorys : Printėja, 2021. – 199, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 50 egz.. – ISBN 978-609-445-593-3

Lietuvos olimpiečiai / [sudarytojas Algimantas Gudiškis]. – Vilnius : Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, 2018- . – ISBN 978-9986-535-54-6 (įr.) T. 3, 2002–2014 metai / [recenzentai Česlovas Garbaliauskas, Daiva Majauskienė]. – 2021. – 429, [1] p. : iliustr., portr.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-9986-535-59-1

Meilė ir gerumas : kunigas Aleksandras Papučka / Aleksandras Algimantas Indriūnas. – Vilnius : Baltijos kopija, 2022. – 191, [1] p. : iliustr., portr.. – ISBN 978-609-417-235-9

Man. Perduok kitam : [neabejingiems tvaresnei kasdienybei] : [knyga-žaidimas] / [idėjos autorius Alfas Ivanauskas]. – [Vilnius] : Bestseleris, 2022. – 108, [10] p.. – ISBN 978-609-8251-01-2

Malda skoniui / [Alfas Ivanauskas] ; [straipsnių autoriai ir interviu: Ričardas Doveika, Edita Gavelienė, Giedrė Motuzaitė-Matuzevičiūtė Keen … [et al.] ; [tekstai anglų kalba: Kerry Kubilius]. – Vilnius : Bestseleris, 2022. – 302, [1] p. : iliustr.. – ISBN 978-609-95672-9-7 (įr.)

Daktaras Juozas Nemeikša : jautri siela, taurūs darbai / Jūratė Jankauskienė. – Kaunas : LSMU Akademinė leidyba, 2022. – 303, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – ISBN 978-9955-15-772-4

Dzūkijos krašto pučiamųjų orkestrai / Rimantas Jočys, Justina Jočytė-Orinienė ; [recenzavo Aldona Vilkelienė]. – Alytus : Diza, 2022. – 199, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN 978-609-8313- 04-8 (įr.)

„Kovok!“ : Kazys Škirpa ir Lietuvos likimas Antrajame pasauliniame kare / Simonas Jazavita ; [recenzentai Algis Bitautas, Egidijus Papečkys]. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2022. – 311, [1] p. : iliustr., portr., žml.. – Tiražas 400 egz.. – ISBN 978-5-420-01856-9

Dzūko genomo beieškant : [Alytaus kraštotyros muziejuje 2022 m. birželio 15–16 d. vykusios mokslinės konferencijos pranešimai] / Alytaus kraštotyros muziejus ; [sudarytoja Vilma Jenčiulytė]. – [Alytus] : Alytaus kraštotyros muziejus, [2022]. – 147, [1] p. : iliustr., faks., nat., žml.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-96347-0-8

Pažaislis: pamatyti ir suprasti / teksto autorius Rūstis Kamuntavičius ; fotografijų autoriai Martynas Ambrazas, Rimantė Jaugaitė ir Rūstis Kamuntavičius ; schemos ir žemėlapiai sukurti Rūsčio Kamuntavičiaus. – Kaišiadorys : Printėja, 2021. – 19, [1] p. : iliustr., portr., schem., žml.. – Tiražas 50 egz.. – ISBN 978-609- 445-584-1 (įr.)

Gyvenimas gražus : atsiminimai su pagražinimais / Sofija Kanaverskytė. – Klaipėda : [S. Kanaverskytė], 2022. – 352, [4] p. : iliustr., faks., portr.. – ISBN 978-609-475-982-6 (įr.)

Jonas Totoraitis MIC : biografija ir veikla / Algimantas Katilius ; [recenzentai Regina Laukaitytė, Valdas Selenis] ; Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 2022. – 276, [3] p. : iliustr., portr.. – Tiražas 200 egz.. – ISBN 978-609-8314-11-3 (įr.)

Daugų visuomeninis gyvenimas 1918–1939 m. / Rūta Kerevičiūtė. – Vilnius : [R. Kerevičiūtė], 2022. – 71, [1] p. : iliustr., faks., portr., žml.. – Tiražas 200 egz.. – ISBN 978-609-08-0023-2

Kanauninkas Vaclovas Dambrauskas (1878–1941) : (žmogaus epocha ir jo laikas, tarnystė, atminties ženklai) / Jonas Kiriliauskas. – Vilnius : Litera, 2022. – 174, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-482- 094-6 (įr.)

Kartą Raudėnuose : (kunigo Kazimiero Pakalniškio dėdės Atanazo laikų Raudėnai, 1916–1933 metai) / Jonas Kiriliauskas. – Vilnius : Litera, 2022. – 243, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 271 egz.. – ISBN 978-609-482-097-7 (įr.)

Vilniaus sociotopografijos metmenys XIV–XVIII a. / Mindaugas Klovas, Elmantas Meilus, Antoni K. Urmański, Oksana Valionienė ; [recenzentai Rūta Janonienė, Zigmantas Kiaupa] ; Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 2021. – 335, [1] p. : iliustr., diagr. + 1 sulankst. plano lap.. – Tiražas 200 egz.. – ISBN 978-609-8314-06-9

Karaimų istorijos pėdomis : straipsnių rinkinys / Halina Kobeckaitė. – Trakai : „Vorutos“ fondas, 2022. – 591, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-8102-25-3

Kaip užauginti žmogų : mintys iš vaikų psichologo smėlio dėžės / [Aušra Kurienė] ; sudarytoja Jurgita Kotryna Ogulevičiūtė. – Vilnius : Alma littera, 2023. – 221, [1] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-01-2193-1

Girių dabintojas / [sudarytojas Antanas Lankelis] ; [recenzentas Liucija Urnevičienė]. – Kaišiadorys : Printėja, [2022]. – 170, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – ISBN 978-609-445-639-8

Vilniaus universiteto profesoriai emeritai / sudarytojai Valdas Stanislovas Laurinavičius, Vygintas Bronius Pšibilskis ; [redaktorių kolegija: Vygintas Bronius Pšibilskis (ats. redaktorius) … [et al.]. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2022. – 343, [1] p. : iliustr., portr.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-609-07-0771-5 (įr.)

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės architektūra: stilių raida : [monografija] / Vytautas Levandauskas ; [recenzentai Rūta Janonienė, Kęstutis Paulius Žygas]. – Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2022. – 359, [1] p. : iliustr., brėž., faks.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-467-542-3 (įr.)

Autistiški vaikai pradinėje mokykloje : atviras pokalbis 1–4 klasių mokiniams / Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“. – [Vilnius] : [Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“], [2022]. – [144] p. : iliustr.

Ryšys su vaiku, ryšys su savimi / Eglė Lukinaitė-Vaičiurgienė ; [fotografė Ugnė Poloudina]. – Vilnius : E. Lukinaitė- Vaičiurgienė, 2022. – 323, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-475-946-8

Vilūnų parapija ir jos gyventojai / sudarė Pranas Malinauskas. – Kaišiadorys : Printėja, 2022. – 129, [1] p. : iliustr., diagr., faks., žml.. – Tiražas 250 egz.. – ISBN 978-609-445-626-8

Migracija: sampratos ir patirtys : mokslinių straipsnių rinkinys / [sudarytoja Margarita Matulytė] ; [recenzentai Aušrinė Cemnolonskė, Arvydas Pacevičius]. – Vilnius : Lietuvos nacionalinis dailės muziejus : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2022. – 510, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 200 egz.. – ISBN 978- 609-426-168-8

Fiksuoti istoriją : Lietuvos dokumentinis paveldas, įrašytas į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ tarptautinį ir nacionalinį registrus : skiriama paminėti UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ 30-ties metų sukaktį / sudarė Miglė Mašanauskienė. – Vilnius : [Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas], 2022. – 1 pdf failas (124 p.) : iliutr., faks., portr.. – ISBN 978-9955-718-10-9

(Ne)priklausomo šiuolaikinio meno istorijos = (In)dependent contemporary art histories / sudarytojai Vytautas Michelkevičius & Kęstutis Šapoka. – Vilnius : Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga, 2011- .T. 3, Savivaldos ir iniciatyvos Lietuvoje 1980–2022 m. = Artist-run initiatives in Lithuania, 1980–2022 / [sudarytojai Vytautas Michelkevičius, Karolina Rybačiauskaitė, Kęstutis Šapoka] ; [vertėjai Austėja Masliukaitė, Tomas Čiučelis). – [Vilnius] : Mene : Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga, 2022. – 622, [2] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 700 egz.. – ISBN 978-9955-834-06-9

Kaunas: pasakojimai apie miestą ir jo žmones / Giedrė Milerytė-Japertienė ; bendraautoriai Laima Bucevičiūtė, Simonas Jazavita, Gediminas Kasparavičius … [et al.] ; [iliustratorė Gabrielė Gudaitytė]. – [Kaunas] : Kauno miesto muziejus, [2022]. – 214, [10] p. : iliustr.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-8164-14-5

Tarškutis : muzikos, dainos ir šokio kelyje. – Alytus : Tartenio spaustuvė, 2012- . – (Įr.) D. 2 / [sudarytojai Rima ir Leonidas Moisejenkai]. – Alytus : Diza, 2022. – 119, [1] p. : iliustr., portr.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-609-8313-03-1

Pagrobta savo noru : [tikra lietuvės istorija Kaire] / Dalia Musteikytė, Anna Moon. – Vilnius : Alma littera, 2022. – 367, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-609-01-5339-0 (įr.) ]

Vievis žemėlapiuose / Algimantas Muzikevičius ; [sudarytojai Algimantas Muzikevičius, Virgilijus Poviliūnas, Irena Senulienė]. – Elektrėnai – Vievis [i.e. Vilnius] : [Mardosų spaustuvė], 2022. – 175, [1] p. : iliustr., žml.. – (Trakų Rotary biblioteka ; 2). – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-95040-6-3 (įr.)

Lošimų paslaugų paplitimas Lietuvoje : monografija / Gediminas Navaitis, Valdonė Indrašienė, Violeta Jegelevičienė … [et al.] ; [recenzavo Auksė Petruškevičiūtė, Tomas Butvilas, Giedrė Misiūnienė] ; Mykolo Romerio universitetas. – Vilnius : Skaitmeninis krokodilas, 2022. – 237, [1] p. : diagr.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-609-95967-6-1

Drevinė bitininkystė iš kartos į kartą / [teksto autoriai Romas Norkūnas, Virginija Pugačiauskienė] ; [parengė Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija, Gamtos paveldo fondas]. – Marcinkonys [i.e. Merkinė, Varėnos r.] : [Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija], 2022. – 97, [3] p. : iliustr., portr.. – ISBN 978-9986-553-11-3

Rinktiniai raštai / Romualdas Ozolas. – Vilnius : Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, 2020- . – ISBN 978- 609-8143-14-0 (įr.) [T.] 3, Politinė filosofija ir publicistika / [redakcinė kolegija: Algimantas Jankauskas (sudarytojas) … [et al.]. – 2022. – 687, [1] p.. – ISBN 978-609-8143-23-2

Vilniaus imperatoriškasis universitetas mokslinės informacijos gniaužtuose, 1803–1832 = The Imperial University of Vilna in the clutches of scholarly information, 1803–1832 / Arvydas Pacevičius ; [vertė į anglų kalbą Armandas Rumšas] ; [recenzentai Reda Griškaitė, Aušra Navickienė]. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2022. – 491, [1] p. : iliustr., faks.. – (Fontes et studia historiae Universitatis Vilnensis / redaktorių kolegija: Loreta Skurvydaitė (pirmininkė) … [et al.]). – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-609-07-0754-8 (įr.)

Žinutės iš Šivos kalno Arunačalo / Andrė Amiya Pabarčiūtė. – Kaunas : Mijalba, 2023. – 83, [6] p.. – Tiražas 1200 egz.. – ISBN 978-609-469-137-9 (įr.)

Pasivaikščiojimas – špaceras pu Raguvas mestelį / [parengė Panevėžio rajono Raguvos kultūros centras, Irena Sabaliauskienė, Regina Slučkienė]. – Kaišiadorys : Printėja, 2022. – 56 p. : iliustr., žml.. – Tiražas 140 egz.. – ISBN 978-609-445-625-1

Karo žmonės / Giedrius Petkevičius. – Vilnius : Alma littera, 2022. – 423, [1] p. : iliustr., portr.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-609-01-5261-4 (įr.)

Bočių žeme, prakalbėki / [sudarytoja Neringa Račkauskienė]. – Nevarėnai [i.e. Utena] : [Utenos Indra], 2022. – 239, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-455-611-1 (įr.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės mikropasaulis : Radvilų Kėdainių visuomenė (XV–XVIII a.) / Raimonda Ragauskienė, Deimantas Karvelis, Aivas Ragauskas ; [recenzentai Robertas Jurgaitis, Alfredas Bumblauskas]. – Vilnius : Žuvėdra, 2022. – 731, [1] p. : faks.. – ISBN 978-609-8219-20-3 (įr.)

Tarp pašaukimo ir profesijos : evangelikų reformatų dvasininkai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI–XVIII amžiuje / Raimonda Ragauskienė, Deimantas Karvelis, Aivas Ragauskas ; [recenzavo Dainora Pociūtė-Abukevičienė, Adam Stankevič]. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2023. – 703, [1] p. : iliustr., faks.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-609-07-0746-3 (įr.)

Jonas Karolis Chodkevičius: Impavidus pro patria mori – Bebaimis mirti už tėvynę = Jan Karol Chodkiewicz: Impavidus pro patria mori – Fearless to die for the homeland : Vilniaus universiteto bibliotekos dokumentai / Vilniaus universitetas, Vilniaus universiteto biblioteka, Mokslinių tyrimų ir paveldo rinkinių departamentas ; [parengė Sondra Rankelienė, Aušra Rinkūnaitė, Mindaugas Marazas … [et al.]. – Vilnius Vilniaus universiteto leidykla, 2022. – 323, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 450 egz.. – ISBN 978-609-07-0788-3 (įr.)

Vaikystės šešėliai 2. Raktas / Žydrūnas Sadauskas. – [Kaunas] : [Ž. Sadauskas], [2022]. – 318, [2] p.. – Tiražas 5000 egz.. – ISBN 978-609-08-0071-3 (įr.)

Nepriklausomybės Akto signataras Jokūbas Šernas / Valdas Selenis ; [recenzentai Vilma Akmenytė-Ruzgienė, Edmundas Gimšauskas]. – Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2022. – 166, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – (Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo, ISSN 1648-2859 ; 25). – Tiražas 400 egz.. – ISBN 978-609-478-058-5 (įr.)

Gudakiemis – senas dzūkų kaimas / Česlovas Skaržinskas. – Utena : Kamonada, 2022. – 103, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-8011-88-3

Pasvalio krašto teatro kūrėjai / Asta Simonaitė. – Pasvalys [i.e. Biruliškės, Kauno r.] : [Kopa], 2022. – 254, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 600 egz.. – ISBN 978-609-8234-27-5

Manoji Suomija = Minun Suomi : atsiminimai / Stasys Skrodenis. – Vilnius : Margi raštai, [2022]. – 209, [1] p. : iliustr., portr.. – (Suomi-Liettua kulttuurisäätiön julkaisuja = Suomijos ir Lietuvos kultūros fondoleidinys ; no. 5). – Tiražas 200 egz.. – ISBN 978-9986-09-527-9 (įr.)

Aštuntasis pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas : monografija / Gintautas Surgailis ; [recenzentai Darius Juodis, Aušra Jurevičiūtė] ; Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. – Vilnius : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2022. – 301, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – (Lietuvos kariuomenės istorija, ISSN 1822-4423). – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-609-8277-29-6

„Balio Buračo fotografijos: įspaudai močiučių divonuose ir abrūsuose“ : akimirkos iš projekto / [sudarė Vladislava Šiaudvytienė]. – [Kaunas] : [Ridsales] ; Radviliškis : Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2022. – 51, [1] p. : iliustr., portr.. – Tiražas 50 egz.. – ISBN 978-609-489-264-6

Miestas ir meras : Vilniaus pokyčių istorijos : [pokalbiai] / Remigijus Šimašius. – Vilnius : Eugrimas, 2022. – 550, [2] p. : iliustr.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-437-440-1 (įr.)

100 žingsnių modernios lietuviškosios architektūros link = 100 steps towards modern Lithuanian architecture / [sudarytoja Aida Štelbienė] ; [tekstų autoriai Marija Drėmaitė, Rūta Leitanaitė, Vaidas Petrulis] ; [vertėjas Paulius Balčytis]. – Vilnius : Statyba ir architektūra [i.e. SA.LT projektai], 2022. – 301, [3] p. : iliustr., brėž.. – Tiražas 1200 egz.. – ISBN 978-609-96303-0-4 (įr.)  

Esame / [sudarė Vidmantas Taujanskas, Jonas Ivanauskas]. – Vilnius : Litera ; [Šiauliai] : Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Prisikėlimo apygardos Šiaulių skyrius, 2022. – 95, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 90 egz.. – ISBN 978-609-482-087-8 (įr.)

Pinigai Lietuvoje, 1915–1944 / Vladas Terleckas. – 2-asis papild. ir patais. leid.. – Vilnius : Lietuvos bankas, 2022. – 351, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-609-8204-48-3 (įr.)

Iš širdies – viešintiškiai / Tautvilis Uža. – Panevėžys : [Panevėžio spaustuvė], 2010-2021. – 2 d.. – (Įr.) D. 2. – 2021. – 287, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 350 egz.. – ISBN 978-609-8268-28-7

Užventis mene : I–XII, 2009–2021 : [apie kalvystės, akvarelės ir keramikos kūrybines stovyklas]. – [Biruliškės, Kauno r.] : [Kopa] ; [Dvarčius, Kelmės r.] : Paramos fondas „Užvenčio pegasas“ : Užvenčio kraštotyros muziejus, [2022]. – 212, XIX, [2] p. : iliustr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-8234-28-2

Juozas Lukša Daumantas žmonos Nijolės atsiminimuose ir amžininkų liudijimuose / Vidmantas Valiušaitis. – Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2022. – 519, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-609-8298-28-4 (įr.)

Kauno technologijos universiteto istorijos kelias : mokslo monografija / Audronė Veilentienė ; [recenzavo Sandra Grigaravičiūtė, Algirdas Jakubčionis, Romualdas Juzefovičius]. – Kaunas : Technologija, 2022. – 530, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN 978-609-02-1781-8 (įr.)

Gamtininko Tado Ivanausko palikimas : gamtosaugos mokslo ir praktikos populiarinimo leidinys / Vytauto Didžiojo universitetas ; sudarytojas Mindaugas S. Venslauskas. – Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2022. – 138, [1] p. : iliustr., diagr., faks., portr., žml.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-609-467-543-0

Visuomenės sveikatos katedrai 100 metų / [Vilniaus universitetas]. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2022. – 203, [1] p. : iliustr., portr.. – Tiražas 250 egz.. – ISBN 978-609-07-0768-5 (įr.)

Apie teatrą, aktorius, mokytojus ir dar šį bei tą… : beveik autobiografiniai pabyrėjimai… / Alvydas Vizgirda. – Panevėžys : Panevėžio spaustuvė, 2022. – 161, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-8268-27-0

Lietuviai ypatinguose Kazachstano lageriuose 1948–1955 m. / Algis Vyšniūnas. – Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, [2022]. – 574, [1] p. : iliustr., diagr., faks., portr., žml.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-609-8298-27-7

Kazlų Rūda / [sudarytojai Anelė Vosyliūtė, Venantas Mačiekus] ; [vyriausiasis redaktorius Venantas Mačiekus] ; [kartografė Aira Dubikaltienė]. – Vilnius : Versmė, 2022. – 1568, [2] p. : iliustr., faks., nat., portr., žml.. – (Lietuvos valsčiai, ISSN 1822-489X ; kn. 43). – Tiražas 400 egz.. – ISBN 978-609-486-031-7 (įr.)

Širdies tatuiruotės : apie priklausomybę: mano istorija + sprendimai / Gabija Vitkevičiūtė. – Vilnius : Alma littera, 2022. – 471, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-01-4910-2

Trakai. Karaimų pasaulis / [sudarytoja Nadežda Zajančkovskaja]. – Vilnius : Kriventa, 2022. – 167, [1] p. : iliustr..– Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-462-216-8

Klaipėdos krašto pinigai, 1917–1923 / Vladislovas Zenkevičius. – 2-asis papild. leid.. – Klaipėda : Klaipėdos apskrities žurnalistų ir verslininkų klubas, 2022. – 102, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 200 egz.. – ISBN 978-609- 95907-1-4