Vilnietė rašytoja  Aldona Liobytė

Parengė Arida Riaubienė


Prieš 108 metus vasario 24 d. Vilniuje gimė lietuvių vaikų rašytoja, dramaturgė, vertėja Aldona Liobytė. Visas šios kūrėjos gyvenimas buvo susijęs su Vilniumi. Neatsitiktinai, savo autobiografijoje, Liobytė apie Vilnių rašė: „Gimiau Vilniuje, gražiausiame pasaulio mieste…“[1].

Būsimoji rašytoja 1932 m. baigė Vilniaus lietuvių Vytauto Didžiojo gimnaziją, 1932–1935 m. Vilniaus universitete studijavo lenkų kalbą ir literatūrą, 1935–1939 m. Vytauto Didžiojo universitete Kaune – lietuvių kalbą ir literatūrą. Liobytė keletą metų vaidino „Vaidilos“ ir Vilniaus dramos teatruose.  Nuo 1949 m. ji  vadovavo Valstybinės grožinės literatūros leidyklos Vaikų ir jaunimo literatūros redakcijai. Liobytės vadovavimo  leidyklai laikotarpiu „[…] ryškiai ėmė keistis vaikams ir jaunimui leidžiamos knygos pobūdis, buvo ieškoma ir atrandama nauji talentingi autoriai, dailininkai“[2]. Jaunieji skaitytojai turėjo progos susipažinti  su kai kurių prieškario rašytojų, pavyzdžiui, Prano Mašioto, Mato Grigonio,  Bronės Buivydaitės, Liudos Didžiulienės-Žmonos, kūryba.  Pateikdama Valstybinės grožinės literatūros leidyklai naujas idėjas ir sumanymus, Liobytė dažnai užkliūdavo sovietinei cenzūrai, todėl 1961 m. darbą leidykloje ji buvo priversta palikti „savo noru“.

Kelios vaikų kartos užaugo skaitydamos Liobytės  parengtus stilizuotus  teminius liaudies pasakų rinkinius „Šimto zuikių piemuo“ (1959), „Nė velnio nebijau“ (1964, 1988), „Gulbė karaliaus pati“ (1963, 1980, 1986, 2012). Liobytė kūrė pjeses vaikams ir jaunimui. Vaikų dramaturgijos ir teatro istorijoje svarbios tautosaka paremtos dramos „Kupriukas muzikantas“ (1955), „Meškos trobelė“ (1956), „Užburtas karaliūnas“ (1965), „Kuršiukas“ (1971)  ir kt.  Liobytė išvertė lenkų, italų, prancūzų, švedų vaikų literatūros klasikai priskiriamų knygų.

Rašytoja augo ir brendo Vilniuje,  jos  kūryboje neretai pastebimi Vilniaus miesto motyvai. Rašydama Liobytė naudojosi istorine literatūra, romantiškais pasakojimais  apie Vilnių.   1959 m. trijuose žurnalo „Moksleivis“ numeriuose  buvo publikuotas Liobytės straipsnių ciklas „Vilniaus miesto žali bromai“. Naudodamasi  kultūros istorijos faktais bei padavimais, rašytoja pasakoja kas sukūrė tuometinį Vilniaus miesto vaizdą. Apie Aušros vartus „Moksleivyje“ Liobytė rašė: „Šie vartai seniau buvo vadinami Medininkų vartais, nes pro čia ėjo kelias į Medininkus, kur stovėjo Didžiųjų Lietuvos kunigaikščių pilis.  Ant senųjų keturkampių vartų pastatyta koplyčia su madonos paveikslu; jis buvęs nutapytas XVI a. viduryje Žygimanto Augusto pilyje. Per keturis šimtmečius jis apaugo legendomis, prietarais ir sidabriniais „votais“ – aukomis; koplyčios viduje sienos buvo nukabinėtos sidabrinėmis kojytėmis, širdytėmis, akytėmis: daugelį amžių žmonės vylėsi sidabru papirkti gražųjį  madonos paveikslą, kuris suteikiąs širdžiai džiaugsmo, akims šviesos, kojoms ir rankoms – jėgos ir sveikatos“[3]. Liobytė yra parašiusi  apsakymus „Vilniaus miesto įkūrimas“ bei „Lakštingala ir rožė“, skirtą Vilniaus šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios atsiradimui.

 Viena žinomiausių Aldonos Liobytės sukurtų pasakų yra „Pasaka apie narsią Vilniaus mergelę ir galvažudį Žaliabrazdį“. Pirmą kartą šis pasakų rinkinys  pasirodė 1970, pakartotinės laidos – 1985, 2007, 2019 m.  Kaip rašė literatūrologė Jūratė Šlekonytė, „Pasakoje prieš skaitytojo akis išnyra Vilnius ir jo apylinkės, kupini romantizuotos senovės. Čia Panerių giriose gyvena galvažudžiai, miesto sargybiniams sutrimitavus vidurnaktį užveriami Vilniaus vartai, miestiečius saugo ietininkai, pakliuvus į nelaimę – gelbsti karaliaus raitininkai, o galvažudžiams už piktadarybes bausmę įvykdyti pasiruošęs budelis, gyvenantis virš Subačiaus vartų“[4]. Knygos sėkmę lėmė dailininkės Birutės Žilytės vaizduotę žadinančios ryškiaspalvės iliustracijos. 1971 m. Leipcigo tarptautinėje knygų  mugėje  knyga pelnė aukso medalį.

Su labai įvairia ir skirtingus talentus atskleidžiančia  vilnietės rašytojos, aktorės, redaktorės, vertėjos   Aldonos Liobytės  veikla supažindina 2015 m. pasirodęs laiškų rinkinys „Aldona Liobytė (1915–1985): korespondencijos fragmentai“ [5]. Be pačios Liobytės, daugelio laiškų veikėjas yra Vilnius – miestas, kuriame ji susiformavo kaip rašytoja, kurio paslaptis aprašyti ir grožį atskleisti siekė visą gyvenimą.


[1] Šmaikščioji rezistentė Aldona Liobytė. Vilnius: publicistika, laiškai, atsiminimai. Parengė R. Z. Saukienė. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla,  1995, p. 20.

[2] Čekys, Jonas. Knygos kūrėjų talkoje: atsiminimai. Vilnius: Vaga, 1995, p. 10.

[3] Liobytė, Aldona. Vilniaus miesto žali bromai. Moksleivis, 1959, nr. 1, p. 47.

[4] Devyniadarbė literatė Aldona Liobytė. Sudarė Solveiga Daugirdaitė ir Kęstutis Urba. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, p. 147.

[5] Aldona Liobytė (1915–1985): korespondencijos fragmentai. Sudarytojos Giedrė Jankevičiūtė, Gintarė Paškevičiūtė-Breivienė Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2015. 462p.