Aurelija LINKSMUOLĖ:  Kristinos Sabaliauskaitės knygos „Silva rerum“ I dalies anotacija

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos kūrybiškiausios anotacijos konkurso „Pasaulis mano knygų lentynoje“ dalyvės darbas

Suaugusiųjų kategorija


Anotacijos autorės knygų lentyna

Aš nežinau, iš kurio krašto esi kilęs tu,
Ar Vilniaus miesto, ar Šiaulių
Tačiau tikrai turėtumei pažinti
Šauniuosius Norvaišas iš Milkantų.
Kilmingi, rafinuoti,
Bajorų giminės
Ar tu galėtum pagalvoti?
Kad jie ne amžių šiųjų padermės.
Ir miestas mūsų Vilnius
Senesnis nei dabar
Baroko spindulių apšviestas
Dar kūrėsi tada.
Kazokai puldinėjo
Ir buvo neramu
Įvairūs gatvių vaikiščiai
Grūmojo kryželiu.
Tačiau didybė augo
Griuvėsiai dingo pamažu
Vienuolės daug pagelbėjo
Tikėjimu savu.
Motiejus Jonas buvo tvirtas
Elžbieta juk širdis visų.
Uršulė ir Kazimieras
Dvynukai jų dviejų.
Gyvenimas jų kupinas
Daug įvykių margų
Ir visa tai fiksuota
Silvoje namų.
Jei norite pajusti,
Tą laiką Vilniaus, Norvaišų
Skaitykit Silva Rerum
Ir rasite ten paslapčių.
Barokas atsiskleis plačiai
Kilmingos giminės ir vargšai,
Didinga meilė sumeluot neleis
Lyg būtumėte pasakoj.
Istorija tikrai spalvinga
Tikrai ne tik vienos dalies
Detalių ten tikrai nestinga
Pamilsite ją iš širdies.


Anotuojama knyga: Kristina Sabaliauskaitė, Silva rerum, Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, 2008 (1-oji laida).

Kalba neredaguota.

Julija ŠIMKŪNAITĖ: Giacomo Papi knygos „Broliai Kalėdos. Kalėdinė istorija“ anotacija

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos kūrybiškiausios anotacijos konkurso „Pasaulis mano knygų lentynoje“ dalyvės darbas

Suaugusiųjų kategorija


Anotacijos autorės knygų lentyna

Kai tau devyneri, negi tikėsi Kalėdų seneliu? Tai taip…mažvaikiška! Taip nekieta. Visi klasiokai ne(be)tiki! Štai Roblox – kieta! Ar Jordan kedai – šakės, kaip kieta!
Svarbiausia dėl vaizdo parašyti laišką, tipo, Kalėdų seneliui. Ir duoti išsiųsti jį tėvams. Dar svarbu, kokį mėnesį prieš Kalėdas ko nors neprisidirbt.
Timūras

Toliau skaityti „Julija ŠIMKŪNAITĖ: Giacomo Papi knygos „Broliai Kalėdos. Kalėdinė istorija“ anotacija”

Romualda ŽILINSKIENĖ: Romualdo Granausko knygos „Trys vienatvės“ anotacija

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos kūrybiškiausios anotacijos konkurso „Pasaulis mano knygų lentynoje“ dalyvės darbas

Suaugusiųjų kategorija


Anotacijos autorės knygų lentyna

„Nemokėjau aš tame Vilniuje gyventi“…

Vyresnės kartos skaitytojai, ar norite prisiminti savo jaunystės laikų atmosferą? Ne tai, ką iškrėtėte per nepatyrimą ar kvailumą, bet aplinką, kurioje gyvenote, tuometines nuotaikas, žmonių tarpusavio santykius. O jauniesiems skaitytojams, gal irgi įdomu, kokie buvo tie senieji laikai – praėjusio amžiaus dalis, dar iki Sąjūdžio laikų? Taigi siūlau paimti žemaičių krašto rašytojo Romualdo Granausko (1939–2014) knygą TRYS VIENATVĖS. Tai Rašytojų sąjungos 2011-aisiais išleistas novelių romanas (beje, tai ne pirmoji tokio žanro autoriaus knyga), kurį sudaro 10 novelių, tad jas galima skaityti kaip atskirus, savarankiškus kūrinius. Vis dėlto jie papildo vienas kitą, kuria gyvenimo pynę – įdomią ir spalvingą. Nors knyga neįvardyta kaip autobiografinė, joje atsiveria nemažai su autoriaus gyvenimu susijusių epizodų. Ne vienas skaitytojas, pažinojęs rašytoją jaunystėje, girdėjęs apie jį iš pažįstamų, dažnai ieško autentiškumo ir lygina su sava patirtimi ir prisiminimais. Tuo labiau, kad minima ne viena Žemaitijos vietovė, tikrų žmonių pavardės ir kai kurie tikri atsitikimai. Juokingi ir anekdotiški. Tragikomiškos gyvenimo akimirkos, autoriaus atmieštos su be galo subtiliu humoru, priverčia netgi garsiai nusikvatoti.

Toliau skaityti „Romualda ŽILINSKIENĖ: Romualdo Granausko knygos „Trys vienatvės“ anotacija”

Giedrė MIČIŪNIENĖ: Vitos Morkūnienės knygos „Pokalbiai Tėvo Stanislovo celėje“ anotacija

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos kūrybiškiausios anotacijos konkurso „Pasaulis mano knygų lentynoje“ dalyvės darbas

Suaugusiųjų kategorija


Anotacijos autorės knygų lentyna

G  –              gyvenimas – tai nuostabiausia dovana[1]

Y   –              yra poezija. Ji širdy vis gyvena…[2]

V   –              vilties sparnai mus laimina ir kelia[3]

U   –              užgimsta diena, norisi žemėje būti[4]

O  –               o širdyje – geri jausmai[5]

K   –             kiekviena širdis gyvena ne sau, bet kažkam kitam[6]

V   –              viltimi gyvendamas žmogus elgiasi kitaip negu kiti žmonės[7]

I   –               išmoktos gyvenimo pamokos – užteks jų ilgam[8]

L   –              lapas ant šaligatvio kaip laiškas[9]

N   –              nors pavargę, laimingi sugrįžtam[10]

I   –               išmokei melstis širdimis[11]

A   –              aš vėl  būsiu laiminga – ilgėsiuos…[12]

U   –              už rankos paimi, vedi į Tylą…[13]

Toliau skaityti „Giedrė MIČIŪNIENĖ: Vitos Morkūnienės knygos „Pokalbiai Tėvo Stanislovo celėje“ anotacija”

Ingrida SAKAVIČIŪTĖ:  Indrės Zalieckienės knygos „Kapt kapt kapt“ anotacija

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos kūrybiškiausios anotacijos konkurso „Pasaulis mano knygų lentynoje“ dalyvės darbas

Suaugusiųjų kategorija. PASTABA: Šią anotaciją mama parašė savo 8 mėnesių dukros Amėjos vardu.


Anotacijos autorių knygų lentyna

Linksma eiliuota knygutės anotacija

Gimiau aš nuostabiu laiku,
Kartu su Vilniumi gimtadienį švenčiu.
Save aš Lietuvai padovanosiu,
Kad ji mane visad globotų.
Jau pirmą dovaną turiu –
Vaikišką knygelę ,,Kapt Kapt Kapt“ vardu.
Kartu kuprinė ir skaitymo vadas,
Pirmasis knygų startas į skaitymo šalį mane jau veda.
Knygelė spalvota, knygelė ryški,
Pirmaisiais dantukais net kandžiot gali.
Kiekvienas knygos lapelis skirtingų spalvų,
Kiekvienas lapelis su daug, daug lašų.
Verčiant pirmą knygos lapą,
Jau matau, kaip lašai laša.
Kapt, kapt, kapt ant voverės,
Kapt, kapt, kapt ant geltonos gėlės.
Skaitant apie krentantį lašelį,
Barbenu aš piršteliais.
O jei pirštai nesušlapo –
Vėl kartoju nuo pirmo lapo.


Anotuojama knyga: Indrė Zalieckienė, Kapt kapt kapt, Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, [2020].
Kalba neredaguota.

Simona ŠVEDOVA: Aldonos Liobytės knygos ,,Pasaka apie narsią Vilniaus mergaitę ir galvažudį Žaliabarzdį“ anotacija

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos kūrybiškiausios anotacijos konkurso „Pasaulis mano knygų lentynoje“ dalyvės darbas

Suaugusiųjų kategorija. PASTABA: ši anotacija – bendras septynmetės Lukos ir jos mamos Simonos darbas.


Anotacijos autorių knygų lentyna

(Nelabai) mielas žaliabarzdi,

Tau rašo Luka su mama. Man septyni metai. Neseniai išmokau skaityti ir perskaičiau  siaubingą pasaką apie tave ir vargšę Vilniaus mergaitę. Esu giliai susirūpinusi ir pasipiktinusi, bet bandysiu su tavimi kalbėtis gražiuoju. Su mama tau turime keletą patarimų.

Visų pirma, padoriose pasakose merginų skriaudimu užsiima pamotės bei raganos. Vyrų darbas jas vaduoti, bučiuoti, vesti ir ilgai bei laimingai gyventi. Kas skriaudė Pelenę? Pamotė. Kas išgelbėjo? Princas. Kas skriaudė Snieguolę? Pamotė ragana. Kas išgelbėjo? Princas. Tad siūlau į savo pasaką pasikvietus kokią piktesnę raganą, perleisti jai mergaitės skriaudimo pareigas,  o pačiam, kaip pridera, užsiimti jos vadavimo reikalais. Skaitytojos būtų tau už tai dėkingos. Skaitytojai, manau, irgi pageidautų, kad berniukų vardas nebūtų teršiamas, mat, prisiskaičiusios tokių pasakų, mergaitės bijo su jais draugauti.

Toliau skaityti „Simona ŠVEDOVA: Aldonos Liobytės knygos ,,Pasaka apie narsią Vilniaus mergaitę ir galvažudį Žaliabarzdį“ anotacija”