Aurelija LINKSMUOLĖ:  Kristinos Sabaliauskaitės knygos „Silva rerum“ I dalies anotacija

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos kūrybiškiausios anotacijos konkurso „Pasaulis mano knygų lentynoje“ dalyvės darbas

Suaugusiųjų kategorija


Anotacijos autorės knygų lentyna

Aš nežinau, iš kurio krašto esi kilęs tu,
Ar Vilniaus miesto, ar Šiaulių
Tačiau tikrai turėtumei pažinti
Šauniuosius Norvaišas iš Milkantų.
Kilmingi, rafinuoti,
Bajorų giminės
Ar tu galėtum pagalvoti?
Kad jie ne amžių šiųjų padermės.
Ir miestas mūsų Vilnius
Senesnis nei dabar
Baroko spindulių apšviestas
Dar kūrėsi tada.
Kazokai puldinėjo
Ir buvo neramu
Įvairūs gatvių vaikiščiai
Grūmojo kryželiu.
Tačiau didybė augo
Griuvėsiai dingo pamažu
Vienuolės daug pagelbėjo
Tikėjimu savu.
Motiejus Jonas buvo tvirtas
Elžbieta juk širdis visų.
Uršulė ir Kazimieras
Dvynukai jų dviejų.
Gyvenimas jų kupinas
Daug įvykių margų
Ir visa tai fiksuota
Silvoje namų.
Jei norite pajusti,
Tą laiką Vilniaus, Norvaišų
Skaitykit Silva Rerum
Ir rasite ten paslapčių.
Barokas atsiskleis plačiai
Kilmingos giminės ir vargšai,
Didinga meilė sumeluot neleis
Lyg būtumėte pasakoj.
Istorija tikrai spalvinga
Tikrai ne tik vienos dalies
Detalių ten tikrai nestinga
Pamilsite ją iš širdies.


Anotuojama knyga: Kristina Sabaliauskaitė, Silva rerum, Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, 2008 (1-oji laida).

Kalba neredaguota.