Julija ŠIMKŪNAITĖ: Giacomo Papi knygos „Broliai Kalėdos. Kalėdinė istorija“ anotacija

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos kūrybiškiausios anotacijos konkurso „Pasaulis mano knygų lentynoje“ dalyvės darbas

Suaugusiųjų kategorija


Anotacijos autorės knygų lentyna

Kai tau devyneri, negi tikėsi Kalėdų seneliu? Tai taip…mažvaikiška! Taip nekieta. Visi klasiokai ne(be)tiki! Štai Roblox – kieta! Ar Jordan kedai – šakės, kaip kieta!
Svarbiausia dėl vaizdo parašyti laišką, tipo, Kalėdų seneliui. Ir duoti išsiųsti jį tėvams. Dar svarbu, kokį mėnesį prieš Kalėdas ko nors neprisidirbt.
Timūras


Kai pasisakė, kad nebetiki, akyse mačiau pasididžiavimą, sumišusį su liūdesiu. Jis kietas, užaugo, nebetiki, jis toks, kaip visi… Ir vis tik, kodėl taip liūdna? Manau, dėl blankstančio tikėjimo stebuklu. O kai nebelieka stebuklų – gyvenimas tampa viena didele sąskaita. Ši istorija apie brolius Kalėdas sugrąžino mūsų šeimai tikėjimą. Ji leido visiems ne(be)tikintiems vėl patikėti, neprarandat kietumo ar suaugėliškų pozicijų. Knygoje randi atsakymus į klausimus, kurie lig šiol sėjo daug abejonių:
– kaip užgimė Kalėdų šventė?
– kodėl būtent jis, tas senis?
– kodėl kaminas?
– kaip per vieną naktį apskrieja viso pasaulio vaikus?
Tikėjimą istorija sustiprina personažai: magiški kaukai, troliai, nykštukai, valkirijos. Žavi jų nuotykiavimas pasaulyje – taip pat netobulame – tokiame panašiame į mūsiškį. Kietumo skaitytojui priduoda ir suaugėliškų temų narstymas: socialinė (ne)lygybė, vartotojiškumas, susvetimėjimas, nuoširdumas, gerumas, draugystė ir ištikimybė. Na ir galop, perskaitęs užsienio rašytojo knygoje, kaip elniai skrieja virš Vilniaus – negi netikėsi?
😉
Esame be galo dėkingi istorijai už atgimusį tikėjimą stebuklu.
Mama


Anotuojama knyga: Giacomo Papi, Broliai Kalėdos. Kalėdinė istorija, Vilnius : Alma littera, 2020.

Kalba neredaguota.