Jurgita PAULIUKĖNAITĖ (13 m.): Juozo Tumo-Vaižganto kūrinio „Vilniaus pilies pasaka“ anotacija

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos kūrybiškiausios anotacijos konkurso „Pasaulis mano knygų lentynoje“ dalyvės darbas

Jaunimo iki 15 metų kategorija


Autorės knygų lentyna

Laiminga pasakaitė

Aš paseksiu pasakaitę
Apie Vilnių ir mergaitę.
Nors seniai tai viskas buvo,
Kaip gerai, kad nieks nežuvo!

Vilniuj pilį statė tvirtą,
Šalies sostine vadintą.
Kad per amžius čia stovėtų,
Apie ją visi kalbėtų!

Kunigaikštis pats atjojo,
Ką aukot Dievams dūmojo…
Nori jis stiprios pilies
Gal auka padėt galės!?

Kunigai ilgai galvojo,
Būrė, tarės ir spėliojo.
Kokią auką dovanoti?
Sūnų vienturtį aukoti!

Nesipriešino jaunuolis…
Tiktai buvo jis gudruolis…
Šį sumanymą ištirti,
Mįslę kunigams įminti.

Kas saldesnis, kas lengvesnis,
Kas už visa ką kietesnis?
Kunigai ilgai galvojo
Ir aukos šios neaukojo.

Vilniun atvedė mergaitę,
Geltonkasę lietuvaitę.
Akimis melsvom vilnies
Su gėlelėm prie širdies.

Ši mergaitė nekalta
Bus Dievams auka skirta.
Bet uola ne ją prispaudė…
Tik gėlių žiedus nulaužė…

Ir nudžiugo kunigaikštis,
Kad auka — žiedelių kraitis!
Kad tokia Dievams įtiko,
O pilis tvirta paliko!


Anotuojamas kūrinys: Juozas Tumas-Vaižgantas, Vilniaus pilies pasaka, Raštai, t. 1, parengė Ramūnas Korsakas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1994.

Kalba neredaguota.

2 mintys apie „Jurgita PAULIUKĖNAITĖ (13 m.): Juozo Tumo-Vaižganto kūrinio „Vilniaus pilies pasaka“ anotacija“

  1. Jurgita Pauliukėnaitė labai talentinga mergaitė, sėkmės tau mergaite, tu to nusipelnei!

  2. Šaunuolė Jurgita, jos gabumai ir talentai visose srityse, o ši pasakaitė-eilėraštis nuostabus, vertas prizo!

Komentarai uždrausti.