Tomas Hobsas (Thomas Hobbes, 1588–1679). Leviathan or the Matter, Forme and Power of a Commonwealth Ecclesiasticall and Civil London (1651)

Tai garsus politinės filosofijos veikalas, kuriame autorius teigia, jog valstybė yra laisvo žmonių susitarimo rezultatas, palaikantis visuotinę taiką ir saugumą. Tai tarsi didžiulis mechanizmas, lygintinas su bibline jūrų pabaisa Leviatanu. Knygos tekstas yra papildytas Abraomo Boso (Abraham Bosse, 1602–1676) vario raižiniu antraštiniame lape. Jis gali būti skaitomas vertikaliai arba horizontaliai, taip suteikdamas gausybę skirtingų vaizdo interpretacijų. Vertikaliai skaitoma iliustracija rodo pasaulietinės ir bažnytinės valdžios galios ženklus – kairėje pusėje vaizduojami pasaulietinės, karinės valdžios simboliai, dešinėje – bažnytinės. Horizontaliai skaitomas vaizdas suteikia daugiau detalių apie bendrą iliustracijoje vaizduojamą situaciją bei dvasią – gausybė mažų detalių atskleidžia Anglijos pilietinio karo (1642–1651) atgarsius.


Centrinė iliustracijos figūra – iš vandens išniręs suverenas Leviatanas. Jo kūnas yra sudarytas iš daugybės žmonių, atsukusių veidą į suvereną. Iš tolo  Leviatanas atrodo tarsi padengtas žvynais – kaip ir monstras iš Senojo Testamento. Vienoje rankoje jis laiko kalaviją, demonstruojantį politinę galią, kitoje – bažnytinės valdžios simbolį pastoralą.

Toliau skaityti „Tomas Hobsas (Thomas Hobbes, 1588–1679). Leviathan or the Matter, Forme and Power of a Commonwealth Ecclesiasticall and Civil London (1651)”