Tomas Hobsas (Thomas Hobbes, 1588–1679). Leviathan or the Matter, Forme and Power of a Commonwealth Ecclesiasticall and Civil London (1651)

Tai garsus politinės filosofijos veikalas, kuriame autorius teigia, jog valstybė yra laisvo žmonių susitarimo rezultatas, palaikantis visuotinę taiką ir saugumą. Tai tarsi didžiulis mechanizmas, lygintinas su bibline jūrų pabaisa Leviatanu. Knygos tekstas yra papildytas Abraomo Boso (Abraham Bosse, 1602–1676) vario raižiniu antraštiniame lape. Jis gali būti skaitomas vertikaliai arba horizontaliai, taip suteikdamas gausybę skirtingų vaizdo interpretacijų. Vertikaliai skaitoma iliustracija rodo pasaulietinės ir bažnytinės valdžios galios ženklus – kairėje pusėje vaizduojami pasaulietinės, karinės valdžios simboliai, dešinėje – bažnytinės. Horizontaliai skaitomas vaizdas suteikia daugiau detalių apie bendrą iliustracijoje vaizduojamą situaciją bei dvasią – gausybė mažų detalių atskleidžia Anglijos pilietinio karo (1642–1651) atgarsius.


Centrinė iliustracijos figūra – iš vandens išniręs suverenas Leviatanas. Jo kūnas yra sudarytas iš daugybės žmonių, atsukusių veidą į suvereną. Iš tolo  Leviatanas atrodo tarsi padengtas žvynais – kaip ir monstras iš Senojo Testamento. Vienoje rankoje jis laiko kalaviją, demonstruojantį politinę galią, kitoje – bažnytinės valdžios simbolį pastoralą.


Iliustracijoje yra vaizduojama karo padėtis – miesto gatvėse nėra nė vieno civilio žmogaus – tik kariai, laukiantys puolimo (dešinėje) , ir du maro gydytojai (centre apačioje); laukuose nėra nė vieno žemdirbio ar galvijų.


Dešinėje iliustracijos pusėje (prie pastoralo) pavaizduota tvirtovė,  iš kurios pabūklų neseniai buvo iššauta į karo laivus, taip pat pasiruošusius puolimui (tiesa, šios detalės Nacionalinėje bibliotekoje saugomame egzemplioriuje yra labai išblukusios).


Apatinėje iliustracijos dalyje yra vaizduojami pasaulietinės ir bažnytinės valdžios bei galios ženklai, kurie harmoningai balansuoja tarpusavyje arba bando nusverti vienas kitą. Kairėje vaizduojama: pilis, karūna, patranka, ginklų krūva ir mūšio scena. Dešinėje pavaizduota: bažnyčia (koplyčia), mitra, ekskomunija, mokslo ir žinių įrankiai bei mokslinis disputas.